Produkter
Årskurs
Ämnesområden
Unit-thumb
SPIKE™ Prime Set

Extra resurser

Försäkran om lärande
Eleverna kommer att utveckla en rad nyckelfärdigheter som de kan använda under sin STEAM-resa, till exempel att arbeta i grupp, utforska induktiv och deduktiv slutledning, samarbeta och kommunicera på ett effektivt sätt och komma på idéer.

Årskurs 5–8
Naturvetenskap: 2. Teknik: 4. Konstruktion: 4. Konst: 2. Matematik: 3.
Naturvetenskap, teknik, matematik, Konstruktionsförmåga, Datavetenskap

Lektioner

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.