SPIKE™ Prime Set

Mål!

Samarbeta för att bygga en rolig bordsutmaning och göra så många mål som möjligt.

30-45 min.
Nybörjare
Årskurs 5–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Om du tror att det behövs planerar du en lektion med hjälp av kom igång-materialet i appen. På så vis får eleverna bekanta sig med LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Engagera (5 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (10 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger modellerna till lektionen.
 • Uppmuntra dem att samarbeta när de bygger.
 • Be dem att testa utmaningen genom att köra programmet.

4. Förklara (10 minuter)

 • Utmana varje grupp att göra så många mål som möjligt på en minut.
 • Om du vill kan du följa upp med en diskussion om samarbete och vad eleverna har lärt sig så här långt.

5. Utveckla (15 minuter)

 • Utmana varje grupp att skapa en egen utmaning.
 • Låt grupperna redovisa sitt arbete och utmana varandra i matcher.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Diskutera samarbete genom att prata om effektiva samarbetsmetoder. Gör eleverna uppmärksamma på viktiga kännetecken för ett lyckat samarbete. Det kan exempelvis vara:

 • Att identifiera och komma överens om ett gemensamt mål
 • Att förtydliga roller inom gruppen
 • Att vara ärlig när det gäller misstag
 • Att skapa tillsammans

För att fördjupa diskussionen kan du berätta om skillnaden mellan samarbete och teamwork.

 • Framgångsrikt teamwork bygger på att det finns en stark ledare som vägleder gruppen mot ett mål. Om man har en stark ledare och ett tydligt mål kan varje gruppmedlem arbeta med en viss del av projektet. Instruktioner från gruppledaren är en förutsättning för bra teamwork.
 • För ett framgångsrikt samarbete måste gruppen arbeta tillsammans ... och tänka tillsammans. Slutprodukten är ett resultat av gruppens gemensamma ansträngningar. Det innebär att alla är jämlika när man samarbetar – det finns ingen enskild ledare.

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

Anpassa olika delar
Här är några idéer som eleverna kan använda när de skapar sina utmaningar:

A. Lägg till en kraftsensor för att träffa pucken ett visst antal gånger.
B. Lägg till ytterligare en puck för att skapa mer spänning.
C. Använd LEGO klossar för att skapa ett poängsystem (t.ex. röd = 1 poäng, grön = 2 poäng)
D. Använd en LEGO minifigur som målvakt eller som ett hinder att undvika.

teacher-game-items

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Extra resources Goal Step03-Program - sv-se

Differentiering

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Repetera lektionen med nya grupper. Se till att ge återkoppling för att hjälpa eleverna att förbättra sin samarbetsförmåga.
 • Utvidga lektionen till att omfatta matematik- eller språkfärdigheter.

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna samarbetade med varandra under hela lektionen.
 • Eleverna identifierade särskilda roller inom gruppen.
 • Eleverna löste problem tillsammans och använde allas idéer.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har samarbetat och gjort många mål.
 • Gul: Jag har samarbetat och skapat en originell utmaning.
 • Lila kloss: Jag har samarbetat för att skapa en utmaning med hjälp av idéer från alla i gruppen.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Be eleverna att skriva ner reglerna för deras utmaning.
 • Låt dem använda illustrationer och grafik för att förklara reglerna.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Fördjupning i matematik

Under den här lektionen utforskar eleverna redan viktiga matematiska färdigheter som att:

 • Låt eleverna göra ett diagram över det direkta sambandet mellan programmeringsblockets styrka och sträckan som pucken färdas.
 • Be dina elever att samla in data om antalet skott, antalet skott på mål, antalet mål och antalet framgångsrika passningar och sedan ta fram statistik med hjälp av uppgifterna.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Samarbeta för att lösa olika utmaningar
 • Samarbeta för att ta fram en ny utmaning

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering kan påverka vilka områden som är aktuella.

Teknik:

 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

Fysik:

 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matematik:

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bild:

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.