SPIKE™ Prime Set

Hit men inte längre

Programmera en noshörning att starta och stanna innan den krockar med något.

30-45 min.
Nybörjare
Årskurs 5–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Om du tror att det behövs planerar du en lektion med hjälp av kom igång-materialet i appen. På så vis får eleverna bekanta sig med LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Engagera (3 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (12 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger noshörningsmodellen.
 • Be dem att programmera noshörningen att förflytta sig 1 meter och stanna så nära en stående LEGO kloss som möjligt utan att röra vid den.
 • Låt varje elevpar placera sin noshörning 1 meter från LEGO klossen, kör programmen och se hur det går.
 • Uppmuntra dem att skriva ner sina beräkningar så att de kan gå tillbaka till dem under de kommande två utmaningarna.

4. Förklara (10 minuter)

 • Diskutera olika metoder för att beräkna hur man får noshörningen att stanna exakt 1 meter från sin startposition.
 • Utmana eleverna att använda sina befintliga beräkningar för att räkna om programmeringsblockens värden och få noshörningen att stanna efter 120 cm.
 • Tillåt endast en testomgång under den här utmaningen.

5. Utveckla (15 minuter)

 • Låt eleverna programmera kraftsensorn på noshörningens nos att stänga av motorerna när den träffar en ”vägg” av klossar.
 • Be eleverna att förklara skillnaden mellan att stanna vid ett föremål med hjälp av beräkningar respektive med hjälp av en sensor.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Diskutera hur eleverna i vanliga fall lär sig hur man använder något nytt.

 • Skulle de läsa bruksanvisningen?
 • Skulle de använda en snabbstartsguide?
 • Skulle de bara testa tills de listade ut det själva?

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

Parbygge
Den här modellen kan byggas i två delar.

 • Del A: noshörningens kropp
 • Del B: noshörningens huvud

För att begränsa byggtiden kan du genomföra hela lektionen utom den sista utmaningen med bara noshörningens kropp (en enkel körningsbas).

teacher-tandem

Hjulets omkrets
Ett hjuls omkrets är ett viktigt begrepp under den här lektionen. Hjulet ni kommer att använda har en diameter på 5,6 cm och tillryggalägger 17,6 cm per rotation.

teacher-wheel

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Extra resources Going Distance Step03-Program - sv-se

Möjlig lösning

SPIKE Extra resources Going Distance Step06-Hint01 - sv-se

Andra program

SPIKE Extra resources Going Distance Teacher Solution - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Använda en sträcka som motsvarar ett helt antal hjulrotationer:

  ▷ Med en hjuldiameter på 5,6 cm motsvarar en hjulrotation 17,6 cm, och då krävs det 5 rotationer för att köra 88 cm.

 • Uppmuntra eleverna att arbeta med rotationer istället för sekunder, även om det är en enhet de känner sig bekväma med. Det kommer att förbättra körningsbasens rörelser eftersom rotationer (eller grader) inte är kopplade till motorernas hastighet.

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Be eleverna att minska noshörningens hastighet till 25 % istället för 75 %. Se hur de reagerar!
 • Utmana eleverna att använda mindre hjul. Se hur snabbt de klarar utmaningen.
teacher-differenciation

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna samarbetade i gruppen för att nå ett gemensamt mål.
 • Eleverna arbetade för att hjälpa varje gruppmedlem att bidra mer effektivt.
 • Eleverna arbetade för att hjälpa varje gruppmedlem att nå nya mål.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Vi samarbetade i gruppen och löste utmaningar tillsammans.
 • Gul: Vi samarbetade som grupp för att lösa utmaningarna och uppmuntrade varandra att lyckas.
 • Lila: Vi samarbetade som grupp för att lösa utmaningarna, uppmuntrade varandra att lyckas och nådde nya mål.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-07

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Utmana eleverna att argumentera för det mest effektiva sättet att beräkna programmeringsblockens värden.
 • Avsluta lektionen med att be varje elev att förklara vilken metod han/hon valde för klassen.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Fördjupning i matematik

Under den här lektionen utforskar eleverna redan viktiga matematiska färdigheter som att:

 • Uppskatta avstånd
 • Använda formeln Omkretsen = π x diametern för att beräkna hjulets omkrets

För att lägga till ytterligare en matematisk dimension:

 • Be eleverna att skapa en tabell över hjulrotationer och tillryggalagd sträcka.
 • Utmana eleverna att använda tabellen för att förutse antalet hjulrotationer som krävs för att tillryggalägga en viss sträcka (t.ex. 2,5 m, 400 cm, 3 500 mm).

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Använda uppskattning för att bedöma avstånd
 • Använda testresultat och deduktiv slutledning för att förbättra ett program

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering kan påverka vilka områden som är aktuella.

Teknik:

 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

Fysik:

 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Matematik:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.