SPIKE™ Prime Set

Idéer på LEGO vis!

Att använda LEGO klossar är ett unikt sätt att komma på kreativa idéer.

30-45 min.
Nybörjare
Årskurs 5–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Om du tror att det behövs planerar du en lektion med hjälp av kom igång-materialet i appen. På så vis får eleverna bekanta sig med LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Engagera (5 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (8 minuter)

 • Förklara hur man använder hubben som nedräkningsklocka med hjälp av de färdiga 3- och 5-minutersprogrammen.
 • Be eleverna att komma på idéer individuellt i 3 minuter.
 • Ge dem 5 minuter att på egen hand rita upp eller bygga sina idéer.

4. Förklara (10 minuter)

 • Ge eleverna 5 minuter att dela sina idéer med sin grupp.
 • Ge dem ytterligare 5 minuter att diskutera och välja ut den bästa idén.

5. Utveckla (15 minuter)

 • Ge varje grupp 5 minuter att bygga sin utvalda idé.
 • Se till att de förstår att modellen de bygger inte måste fungera. Det är bara en modell.
 • Låt varje grupp göra ett videoklipp där de förklarar sin idé.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Diskutera vad eleverna inte gillar på morgnarna. Prata om saker de skulle kunna förbättra, t.ex.:

 • Hur väckarklockan väcker dem
 • Hur de gör frukost
 • Hur de borstar tänderna
 • Hur de klär på sig

Tips: Sök på ”automatisk frukost” för att hitta videoklipp på nätet som kan sätta fart på deras fantasi.

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

Förbered extramaterial
Följande material kan hjälpa eleverna när de ska kläcka idéer:

 • Papper
 • Saxar
 • Tejp
 • Pennor

Viktigast är att uppmuntra eleverna att använda sin fantasi!

Kombinera med LEGO klossar
Se till att eleverna förstår att de kan använda materialen i kombination med LEGO klossar, precis som i videoklippet.

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Extra resources Ideas Step03-Program - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Skala ner idén till ett specifikt område (t.ex. att göra frukost).
 • Hålla lektionen i stor grupp (helklass) istället för i mindre grupper. Detta gör det lättare att hålla tiden mellan stegen.
 • Håll koll på tiden med något annat än hubben och program (t.ex. stoppur, timer, klocka).

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Låta eleverna dela med sig av sina idéer i helklass. Detta uppmuntrar alla att delta och förbättrar kvaliteten på idéerna.
 • Låt eleverna komma på fler idéer en annan dag och utvärdera tillsammans med eleverna hur de har förbättrats jämfört med det första tillfället.
 • Utvidga lektionen till att omfatta språkfärdighet.

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kom på flera idéer inom ett visst ämne.
 • Eleverna använde olika idékläckningsmaterial som hjälp under processen.
 • Eleverna kunde välja idéer enligt specifika kriterier och beskriva dem för sina kamrater.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har kommit på massor av idéer för att förbättra mina morgonrutiner.
 • Gul: Jag har varit med och diskuterat allas idéer och valt ut den jag tyckte var bäst.
 • Lila: Jag använde en liten modell för att beskriva min idé och visa dess egenskaper.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-09

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna använda skisser, modeller eller andra material för att presentera idéerna de har kommit på.
 • Be eleverna att lämna in varsitt kreativt dokument där de beskriver sin bästa idé.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Använda ett verktyg för att komma på idéer och skapelser

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering kan påverka vilka områden som är aktuella.

Teknik:

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Matematik:

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Bild:

 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.