SPIKE™ Prime Set

Vad är det här?

Definiera, anpassa och informera om användningen av en ny ”grej”.

30-45 min.
Nybörjare
Årskurs 5–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Om du tror att det behövs planerar du en lektion med hjälp av kom igång-materialet i appen. På så vis får eleverna bekanta sig med LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Engagera (3 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (12 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger ”grejen”.
 • Be dem att köra programmet för att få ett hum om hur det fungerar.

4. Förklara (10 minuter)

 • Ge eleverna lite tid att komma på vad ”grejen” ska användas till.
 • Låt dem ändra modellen eller programmet så att ”grejen” fyller sin funktion.
 • Se till att de kan förklara hur de tänker.

5. Utveckla (15 minuter)

 • Låt grupperna turas om att presentera sin version av ”grejen”.
 • Se till att de tydligt förklarar varför den är så cool.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Diskutera kring olika sätt att kommunicera idéer.

 • Vad är ett argument?
 • Vad är bevis?
 • Vad är en falsk slutledning?

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

En intressant manick
Den här ”grejen” använder den stora vinkelmotorn för att rotera något från en sida till en annan. Det är upp till eleverna att fundera ut vad det är för en ”grej” och hur den ska användas!

teacher-thing

Lägg till funktioner
Det är lätt att lägga till sensorer för att variera lektionen:

 • Använd en kraftsensor för att få ”grejen” att börja eller sluta röra sig.
 • Använd en avståndssensor för att upptäcka rörelser och få ”grejen” att röra sig.
teacher-more-build

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Extra resources What is this Step03-Program - sv-se

Möjlig lösning

SPIKE Extra resources What is this Teacher Solution - sv-se

Andra program

SPIKE Extra resources What is this Teacher Other - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Bestämma ett visst fokusområde (t.ex. en viss miljö eller en leksak). Det skapar sammanhang och finslipar elevernas tankeprocesser.

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Be varje grupp att använda minst en sensor i sin slutgiltiga modell. Låt dem välja sensor.
 • Hålla den här lektionen två gånger i följd, med förbehållet att eleverna inte får använda några idéer från det tidigare lektionstillfället.
 • Utvidga lektionen till att omfatta språkfärdigheter.

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan beskriva ett föremåls funktion.
 • Eleverna kan beskriva fördelen med ett föremåls egenskaper i förhållande till behov.
 • Eleverna kan formulera effektiva argument.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag kan beskriva hur saker och ting fungerar.
 • Gul: Jag kan i detalj beskriva hur saker och ting fungerar och lyfta fram vad de är bra på.
 • Lila: Jag kan övertyga någon om att jag har uppfunnit världens coolaste grej.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Anordna en ”grejmässa” på skolan, där varje grupp på ett effektivt sätt ska förmedla sina idéer till en blandad publik. Hitta den bästa ”grejen” på er skola!
 • Anordna en tävling i att marknadsföra sin idé. Låt några elever vara entreprenörer, medan andra får vara sponsorer. Byt sedan roller.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesval:

 • Affärsverksamhet och ekonomi (ekonom)
 • Utbildning och undervisning (lärare)
 • Media och kommunikation (bild- och sändningstekniker)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Utveckla kommunikationsfärdigheter och tillämpa dem

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering kan påverka vilka områden som är aktuella.

Teknik:

 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

Matematik:

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.