SPIKE™ Prime Set

Trasig

Ta reda på varför något inte fungerar och laga det.

45-90 min.
Nybörjare
Årskurs 5–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.

2. Engagera (5 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (35 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger CNC-maskinen. Be dem att hålla i minnet att de bygger en icke-fungerande maskin.
 • Instruera dem att köra programmet och försöka identifiera och rätta till problemen de upptäcker.
 • Påminn dem om att dokumentera problemen och lösningarna.

4. Förklara (10 minuter)

 • Låt grupperna dela med sig av sina lösningar. Uppmuntra eleverna att berätta om problemen de upptäckte och lösningarna de kom på.

5. Utveckla (25 minuter)

 • Be varje grupp att förbättra sin CNC-maskin genom att modifiera konstruktionen och/eller programmet.
 • Låt dem turas om att dela sina förbättringar med klassen.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Diskutera iteration eller lagning av saker genom att ställa relevanta frågor som:

 • Hur brukar du reagera när något går sönder?
 • Om du ska laga något – vad börjar du med att göra?
 • Vad var det senaste du lagade? Hur kom du på vad problemet var?
 • Vad är en CNC-maskin? Vet du vad den används till?

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

Parbygge
Dela upp varje grupps bygguppgifter för att se till att alla gruppmedlemmar deltar:

 • Elev A: CNC-maskinens överdel
 • Elev B: CNC-maskinens underdel och nål
teacehr-2parts

Färdigdesignade former
Du kan använda vanliga pappersark till den här lektionen, men färdigdesignade PDF:er med CNC-former ingår i setet. Arken med färdigdesignade former gör det lättare för eleverna att ta reda på om CNC-maskinen fungerar eller inte.

teacher-shapes

Mata in papper
Så här matar du in papper:

teacher-loading-paper

Felsökning
Modellen av CNC-maskinen har fyra fel som måste rättas till för att programmet ska fungera som det är tänkt:

 1. Ett pappersmatarhjul saknas, vilket gör att Y-axeln inte fungerar som den ska.
 2. CNC-maskinens överdel är inte fäst i underdelen på korrekt sätt.
 3. Kugghjulen till pappersmataren har kastats om, vilket gör att pappret åker in i CNC-maskinen för snabbt.
 4. Pennvagnen är inte ordentligt fäst, vilket gör att X-axeln inte fungerar som den ska.
teacher-question

Enkla lagningar
Här kommer de lättaste sätten att åtgärda problemen, men kom ihåg att målet med lektionen är att eleverna ska hitta egna lösningar.

teacher-solution

Möjlig uppgradering
Eleverna kan uppgradera sin CNC-maskin genom att lägga till en färgsensor.

teacher-improve

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Invention-Squad Broken Step03-Program - sv-se

Möjlig lösning

SPIKE Invention-Squad Broken Teacher Solution - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Föreslå ett urval klossar som eleverna kan använda för att åtgärda problemen
 • Be alla grupper att arbeta med samma uppgradering, så att det blir enklare att utvärdera förbättringarna

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Låta eleverna rita komplicerade former med skrivaren, till exempel kurvor
 • Låta eleverna bygga om modellen till en 3D-printer genom att lägga till en Z-axel

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan beskriva ett föremåls funktion.
 • Eleverna kan beskriva fördelen med ett föremåls egenskaper i förhållande till behov.
 • Eleverna kan formulera effektiva argument.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag kan beskriva hur saker och ting fungerar.
 • Gul: Jag kan i detalj beskriva hur saker och ting fungerar och lyfta fram vad de är bra på.
 • Lila: Jag kan övertyga någon om att jag har uppfunnit världens coolaste grej.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna arbeta utan att använda händerna och iscensätta ett kundtjänstsamtal.

  ▷ En elev beskriver problemet.
  ▷ Den andra eleven förklarar hur man löser det.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Fördjupning i matematik

Gör så här för att integrera utveckling i matematikfärdigheter:

 • Låt eleverna ta reda på pappersmatarens utväxlingsförhållande.
 • Be dem att använda lämpliga ord för att beskriva hur det kontrollerar hur snabbt pappret matas in i CNC-maskinen.
 • Låt dem förklara (och testa!) vad som skulle hända om kugghjulen bytte plats med varandra.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesval:

 • Affärsverksamhet och ekonomi (ekonom)
 • Utbildning och undervisning (lärare)
 • Media och kommunikation (bild- och sändningstekniker)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Utvärdera prestationen hos en designlösning
 • Iterera för att hitta problem, och sedan åtgärda dem

LEGO® Education SPIKE Prime Set
Pennor

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering kan påverka vilka områden som är aktuella.

Teknik:

 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Fysik:

 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Matematik:

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Bild:

 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.