SPIKE™ Prime Set

Designa åt någon annan

Använd den fullständiga designprocessen för att lösa ett verkligt problem med koppling till proteser.

120+ min.
Medelnivå
Årskurs 5–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Planera enligt materialet. Projektet har utformats för att genomföras under flera undervisningstillfällen.

Del A

2. Engagera (15 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (30 minuter)

 • Ge eleverna tid för att komma på idéer.
 • Låt dem arbeta i par och välja två idéer som de vill testa.

Del B

4. Förklara (45 minuter)

 • Låt varje par bygga och testa sina två valda lösningar.
 • Se till att de kan skapa egna tabeller för att samla in data om sin testmetod.

Del C

5. Utveckla (45 minuter)

 • Låt varje grupp presentera sina resultat.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Diskutera proteser och vad eleverna skulle göra om de var tvungna att ersätta någons hand med en ny funktion.

 • Låt dem reflektera kring någon som har förlorat en kroppsdel och vad han/hon skulle önska att en protes kunde göra.
 • Be dem att tänka kreativt och försöka uppfinna en hand. Vad skulle en kock, en mekaniker eller till och med en elev vilja ha istället för en hand?
teacher-ignite-discussion

David Aguilar Amphoux

Byggtips

Öppna lösningar
Det här projektet är utformat för att varje elev eller grupp ska kunna hitta en unik lösning.

Exempellösning
Ge alla elever samma utgångspunkt genom att låta dem bygga den här armen. Be dem att göra den unik genom att designa en särskild funktion, till exempel förmågan att greppa relativt stora föremål.

Här är en idé som du kan använda som en prototyp med alla viktiga funktioner.

teacher-example
lesson-header

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Invention-Squad Design for Someone Teacher Solution - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Använda den föreslagna exempellösningen som utgångspunkt för alla elever
 • Begränsa uppgiften till något mycket specifikt, t.ex. att plocka upp en frukt eller trycka ner ett dörrhandtag.

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Bjuda in en specialist från en ortopedteknisk avdelning på en högskola, ett sjukhus eller ett universitet att föreläsa för klassen.
 • Samarbeta med en specialist för att försöka designa en verklig lösning åt någon.
 • Använda 3D-printade eller laserskurna delar, om du har tillgång till sådan utrustning.

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan identifiera de viktigaste beståndsdelarna hos ett problem.
 • Eleverna kan självständigt utveckla en fungerande och kreativ lösning.
 • Eleverna kan på ett tydligt sätt kommunicera sina idéer.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har lyckats skapa en ny hand.
 • Gul: Jag har lyckats skapa en ny hand som har ett kreativt sätt att utföra den önskade funktionen.
 • Lila: Jag har lyckats skapa en ny hand som har ett kreativt sätt att utföra en önskad funktion och jag har presenterat mina idéer på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-05

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna använda text, bilder, videoklipp, skisser m.m. för att dokumentera sin designprocess och skapa en uppfinningsbok för projektet.
 • Låt dem presentera sina projekt för en större publik (t.ex. på ett föräldramöte eller på en ”vetenskapsmässa”).

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesval:

 • Hälsovetenskap (biomedicinsk analytiker)
 • Hälsovetenskap (yrken inom vård och hälsa)
 • Hälsovetenskap (vårdbiträde)
 • Tillverkning och konstruktion (ingenjör)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Använda designprocessen för att skapa en lösning på ett verkligt problem

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering kan påverka vilka områden som är aktuella.

Teknik:

 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Matematik:

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Bild:

 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.