SPIKE™ Prime Set

Hjälp!

Definiera ett problem genom att observera ett scenario.

30-45 min.
Nybörjare
Årskurs 5–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Om du tror att det behövs planerar du en lektion med hjälp av kom igång-materialet i appen. På så vis får eleverna bekanta sig med LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Engagera (5 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (20 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger hunden Kiki.
 • Be dem att köra den första programmeringsstapeln och beskriva vad de tror händer.
 • Låt dem köra den andra programmeringsstapeln.
 • Ge dem en minut att göra en lista över alla möjliga problem som Kiki kan ha med de nya ljuden.

4. Förklara (5 minuter)

 • Låt varje grupp gå samman med en annan grupp för att jämföra och diskutera sina listor. Styr diskussionen mot att definiera ett problem.

5. Utveckla (10 minuter)

 • Be grupperna att skapa en ny ”berättelse” och definiera nya problem genom att välja egna ljud och uppdatera sina program enligt dem.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Diskutera om husdjur genom att fråga om eleverna har några djur. Prata kortfattat om deras husdjurs beteende och styr diskussion mot hur man kan identifiera problem som djur kan ha, t.ex.:

 • Har deras katt någonsin gjort ett konstigt ljud?
 • Skäller eller morrar deras hund?

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

Hur fungerar det?
Den här modellen använder en färgsensor för att upptäcka och reagera på föremåls färger. Färgsensorn kan upptäcka olika färgnyanser. Lär dig mer om färgsensorn i hjälpavsnittet i LEGO® Education SPIKE appen.

teacher-music

Skapa en personlighet
Låt eleverna göra sina modeller personligare genom att lägga till klossar och andra delar från klassrummet.

teacher-make-your-own

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Invention-Squad Help Step03-Program - sv-se

Andra program

SPIKE Invention-Squad Help Teacher Solution - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Begränsa alternativen för var handlingarna utspelar sig (t.ex. i ett hus, en park eller på en stadsgata)

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Eliminera enkla och självklara alternativ (t.ex. Kiki skäller för att det ringde på dörren) och utmana eleverna att komma på kreativa problembeskrivningar
 • Låt grupperna ge varandra ”berättelseljud” och jämför sedan hur olika grupper definierar problem

  ▷ OBS! En ”berättelse” är en serie med tre ljud – ett för varje färgblock

 • Låt eleverna gå igenom den fullständiga designprocessen för att hitta en lösning när de har definierat problemet
 • Utvidga lektionen till att omfatta språkfärdighet

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan definiera problem utifrån olika observationer.
 • Eleverna kan beskriva detaljer hos problemet de har observerat.
 • Eleverna förstår skillnaden mellan att definiera ett problem och definiera en lösning.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har identifierat ett problem i var och en av Kikis berättelser.
 • Gul: Jag har identifierat flera problem i var och en av Kikis berättelser.
 • Lila: Jag har identifierat flera problem i var och en av Kikis berättelser och har beskrivit dem alla i detalj.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna dela sina listor på olika sätt:

  ▷ Som en presentation för klassen
  ▷ Som en del av en klassdiskussion
  ▷ I små grupper med 8–10 elever

 • Be eleverna att komma med positiv och konstruktiv återkoppling till de andra grupperna.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesområden:

 • Byggnation och arkitektur (arkitekt)
 • Affärsverksamhet och ekonomi (ekonom)
 • Tillverkning och konstruktion (ingenjör)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Definiera ett problem
 • Börja formulera kriterier som så småningom ska leda till en lösning

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering kan påverka vilka områden som är aktuella.

Teknik:

 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Matematik:

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.