SPIKE™ Prime Set

Superstädning

Testa effektiviteten hos två olika griptångsmodeller och avgör vilken design som är bäst utifrån specifika testkriterier.

30-45 min.
Nybörjare
Årskurs 5–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.

2. Engagera (5 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (20 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger handkontrollen och två testgriptänger.
 • Be dem att köra testprogrammet för att få ett hum om hur griptängerna fungerar.

4. Förklara (10 minuter)

 • Låt eleverna testa griptängerna genom att greppa:
  o Föremål i olika storlekar men med samma vikt (Test 1)
  o Föremål med olika vikt men med samma storlek (Test 2)
 • Påminn dem om att föra in resultaten i testtabellerna.

5. Utveckla (10 minuter)

 • Diskutera testresultaten med klassen.
 • Be eleverna att hämta föremål runt om i klassrummet och gissa vilken griptång som skulle vara bäst på att greppa dem.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Diskutera testning genom att ställa relevanta frågor som:

 • Varför använder man griptänger för att plocka skräp?
 • På vilka sätt kan man ta reda på vilken griptång som är bäst?
 • Har ni någonsin tittat på produktrecensioner på nätet?

Visa eventuellt en produktrecension online för att väcka intresse.

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

Parbygge
Dela upp varje grupps bygguppgifter för att se till att alla gruppmedlemmar deltar:

 • Elev A: Griptång 1
 • Elev B: Griptång 2 och handkontroll
teacher-2parts

Formgiven för att greppa

Griptång 1 har konstruerats för att greppa lätta, flexibla föremål. Dess flexibla klo gör det svårt att greppa stora, tunga eller släta föremål.

Griptång 2 har konstruerats för att greppa stora, tunga föremål. Dess delade klo gör det nästan omöjligt att greppa små föremål.

teacher-2grabbers

Använd vanliga föremål
Vid testningen kan ni använda föremål som ni redan har. Du kan till och med låta eleverna välja egna föremål runt om i klassrummet.

Förslag på lätta föremål i olika storlekar:

 • LEGO kloss (litet)
 • Boll av hopskrynklat papper (medelstort)
 • Tom plastflaska (stort)

Förslag på medelstora föremål med olika vikt:

 • Boll av hopskrynklat papper (lätt)
 • Stapel med LEGO hjul (medeltungt)
 • Äpple eller annan rund frukt (tungt)
teacher-objects

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Invention-Squad Super-Cleanup Step04-Program - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Begränsa testningen till två föremål (t.ex. ett stort föremål som en flaska och ett litet föremål som en penna)

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Låta eleverna definiera egna testkriterier
 • Låta eleverna designa egna griptänger och sedan genomföra testerna igen med sina egna konstruktioner
 • Integrera utveckling i matematik- och/eller språkfärdigheter

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan identifiera testkriterier.
 • Eleverna kan genomföra rättvisande tester.
 • Eleverna kan dra slutsatser utifrån sina testresultat och på ett tydligt sätt beskriva dem.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har lyckats testa en griptång.
 • Gul: Jag har lyckats testa två griptänger.
 • Lila: Jag har lyckats testa två griptänger och använt testresultaten för att avgöra vilken design som var bäst.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-08

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna skapa en presentation eller en recensionsvideo som lyfter fram för- och nackdelarna hos varje griptång.
 • Be eleverna att ladda upp sina videor i lämpliga kanaler och använd kommentarer som återkoppling.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Fördjupning i matematik

Gör så här för att integrera utveckling i matematikfärdigheter:

 • Introducera begreppet ”viktningsfaktor” som ett sätt att utvärdera föremål. Exempelvis kan effektivitet mätas enligt viktade kriterier som 25 % estetik, 20 % kostnad, 5 % bärbarhet och 50 % vikt. Förklara att summan av alla viktningsfaktorer ska bli 100 %.
 • Låt eleverna poängsätta varje griptång (-1 eller +1 poäng) enligt varje extra kriterium och tillämpa sedan viktningsfaktorerna.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesval:

 • Jordbruk och trädgårdsskötsel (lantbrukare och trädgårdsarbetare)
 • Affärsverksamhet och ekonomi (ekonom)
 • Tillverkning och konstruktion (ingenjör)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Definiera utvärderingskriterier för två olika modeller
 • Testa två modeller med hjälp av föremål i olika former och storlekar
 • Ge rekommendationer om den bästa konstruktionen

LEGO® Education SPIKE Prime Set
Tom plastflaska
Boll av hopskrynklat papper
Äpple (eller annat föremål med samma vikt)

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering kan påverka vilka områden som är aktuella.

Teknik:

 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Fysik:

 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Matematik:

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Bild:

 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.