SPIKE™ Prime Set

Förvara riktigt säkert!

Använd sammansatta villkorssatser för att förstärka krypteringsmönstret hos ett bankfack.

90-120 min.
Medelnivå
Årskurs 5–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.

2. Engagera (5 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (20 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger det supersäkra bankfacket.
 • Be dem att köra programmet för att se hur låset fungerar.

4. Förklara (5 minuter)

 • Diskutera hur och när man ska använda ”OCH” och ”ELLER” i sammansatta villkor.

5. Utveckla (15 minuter)

 • Be eleverna att göra sina supersäkra bankfack ännu säkrare genom att utöka programmen med sammansatta villkor.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Diskutera iteration genom att ställa relevanta frågor som:

 • Vad kan hända om någon hackar ditt lösenord?
 • Hur kan man bedöma styrkan hos ett lösenord?
 • Vad är ett sammansatt villkor?

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

Parbygge
Dela upp varje grupps bygguppgifter för att se till att alla gruppmedlemmar deltar:

 • Elev A: Supersäkert bankfack - dörr
 • Elev B: Supersäkert bankfack - skåp och arm
teacher-tandem

Korrekt motorplacering
Se till att armen är höjd när du startar programmet.

teacher-arm-up

Manuell upplåsning
Den här modellen har en manuell nyckel som kan låsa upp dörren vid behov.

teacher-manual-unlock

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Kickstart your business Keep-it-really-safe Step03-Program - sv-se

Möjlig lösning

SPIKE Kickstart your business Keep-it-really-safe Teacher Solution - sv-se

Andra program

SPIKE Kickstart your business Keep-it-really-safe Teacher Other - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Programmera bara ett sammansatt villkor

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Låta eleverna lägga till fler sensorer (t.ex. avståndssensor, kraftsensor) till sina modeller för att skapa andra sammansatta villkor
 • Låt varje grupp utmana en annan grupp att låsa upp deras supersäkra bankfack
 • Be eleverna att använda INTE-funktionen när de definierar sina villkor

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, till exempel:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna förstår vad ett sammansatt villkor är.
 • Eleverna kan använda sammansatta villkor i sina program.
 • Eleverna kan detaljerat och med precision diskutera digital säkerhet.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har använt ett sammansatt villkor i mitt program.
 • Gul: Jag har använt två sammansatta villkor i mitt program.
 • Lila: Jag har använt fler än två sammansatta villkor för att skapa ett supersäkert program!

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-07

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna utforska innebörden hos digital säkerhetsterminologi:

  ▷ Boolesk
  ▷ Villkor
  ▷ Sammansatta villkor
  ▷ OCH, ELLER, VARKEN, INTE
  ▷ Kryptering
  ▷ Skiftlägeskänslig

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesval:

 • Informationsteknik (programmerare)
 • Informationsteknik (utvecklare av applikationer)
 • Informationsteknik (databasprogrammerare)
 • Informationsteknik (webbdesigner)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Utforska programmering med sammansatta villkorssatser

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering kan påverka vilka områden som är aktuella.

Teknik:

 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.

Matematik:

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Nya ord i språket, till exempel lånord.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.