SPIKE™ Prime Set

Säkerheten först

Använd villkor för att låsa eller låsa upp dörren till ett bankfack.

90-120 min.
Medelnivå
Årskurs 5–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.

2. Engagera (5 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (20 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par för att bygga bankfacket.
 • Be dem att köra programmet för att se hur låset fungerar.

4. Förklara (5 minuter)

 • Diskutera hur tillägg av villkor kan göra bankfacket ännu säkrare.

5. Utveckla (15 minuter)

 • Be eleverna att göra sina bankfack ännu säkrare genom att lägga till fler villkor till sina program.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Diskutera iteration genom att ställa relevanta frågor som:

 • Kan någon ge ett exempel på en säkerhetsanordning?
 • Vad kännetecknar ett starkt respektive svagt lösenord?
 • Vad är ett villkor?

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

Parbygge
Dela upp varje grupps bygguppgifter för att se till att alla gruppmedlemmar deltar:

 • Elev A: Bankfackets dörr
 • Elev B: Bankfackets låda
teacher-tandem

Förberedd för nästa lektion!
Den här modellen används också som basmodell för nästa lektion: Förvara riktigt säkert! Det är därför det finns en vinkelmotor som inte används av modellen. Motorkabeln är fäst på baksidan av den här versionen av modellen.

teacher-ready-next-lesson

Manuell upplåsning
Den här modellen har en manuell nyckel som kan låsa upp dörren vid behov.

teacher-manual-unlock

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Step03-Program - sv-se

Möjlig lösning

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Teacher-Solution - sv-se

Andra program

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Teacher Other - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Använda instrumentpanelen för att förklara för eleverna hur många grader motorn har svängt (du hittar mer information om instrumentpanelen i hjälpavsnittet i LEGO® Education SPIKE appen)

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Låta eleverna justera ljuspanelen och ljudfilen för att specialanpassa sina bankfack
 • Be varje grupp att justera sina program och utmana en annan grupp att låsa upp deras bankfack
dashboard

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, till exempel:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna förstår vad ett villkor är.
 • Eleverna kan använda villkor i sina program.
 • Eleverna kan detaljerat och med precision diskutera digital säkerhet.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har använt ett villkor i mitt program.
 • Gul: Jag har använt två villkor i mitt program.
 • Lila: Jag har använt fler än två villkor för att skapa ett supercoolt och säkert program!

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna utforska innebörden hos digital säkerhetsterminologi:

  ▷ Boolesk
  ▷ Villkor
  ▷ Kryptering
  ▷ Skiftlägeskänslig

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesval:

 • Informationsteknik (programmerare)
 • Informationsteknik (utvecklare av applikationer)
 • Informationsteknik (databasprogrammerare)
 • Informationsteknik (webbdesigner)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Utforska villkorsprogrammering
 • Kunna förklara principer för digital säkerhet

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering kan påverka vilka områden är aktuella.

Teknik:

 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.

Matematik:

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Nya ord i språket, till exempel lånord.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.