SPIKE™ Prime Set

Spåra paket

Flytta om i programmeringsstaplarna för att använda en X-Y-spårare för att följa en väg på ett pappersark.

90-120 min.
Medelnivå
Årskurs 5–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.

2. Engagera (5 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (20 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger spårningssystemet.
 • Visa och förklara hur man matar in papper.
 • Be eleverna att köra programmeringsstaplarna för att kontrollera att allt fungerar.

4. Förklara (5 minuter)

 • Be eleverna att kombinera programmeringsstaplarna till ett enda program som följer vägen på pappret. Poängtera att de kan återanvända befintliga programmeringsblock.

5. Utveckla (15 minuter)

 • Ge eleverna tid att arbeta sig igenom ett andra program och se till att de återanvänder sin kod, men justerar parametrar allteftersom.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Diskutera testning genom att ställa relevanta frågor som:

 • Vad är ett mönster?
 • Kan ni förklara ett mönster ni ser eller upplever i vardagen?
 • I vilka sammanhang är det okej att använda andra personers program?

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

Parbygge
Dela upp varje grupps bygguppgifter för att se till att alla gruppmedlemmar deltar:

 • Elev A: spårarens överdel
 • Elev B: spårarens underdel och nål
teacher-2parts

Kartor
Det går att använda tomma pappersark till den här lektionen, men färdiga kartor ingår i setet. ”Stadsvägen” består av olika former, räta vinklar, halvcirklar och diagonala linjer.

Eleverna behöver förstå att det finns olika mönster, och använda eller ge programmeringsstaplarna nya funktioner, för att få spårningssystemet att följa vägen med hjälp av spårarnålen.

student-05

Mata in papper
Så här matar du in papper:

student-03

Gör om spåraren till en plotter
Eleverna kan göra om sitt spårningssystem till en så kallad plotter genom att byta ut spårarnålen mot en pennhållare. Ge dem lite tid att rita och ha kul!

teacher-change-to-printer

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Kickstart your business Track your packages Step03-Program - sv-se

Möjlig lösning

SPIKE Kickstart your business Track your packages Teacher Solution - sv-se

Andra program

SPIKE Kickstart your business Track your packages Other Program - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Endast använda vertikala och horisontella linjer till att börja med (spara diagonala linjer till ett senare tillfälle)

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Skapa nya programmeringsstaplar så att eleverna kan rita mer komplexa former
 • Använda två lektionstillfällen för att utforska begreppen mer på djupet
 • Integrera matematikfördjupningen

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, till exempel:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan känna igen enkla mönster som horisontella, vertikala och diagonala linjer.
 • Eleverna kan ge kod ny mening, som bättre passar deras behov.
 • Eleverna kan göra lämpliga tillskrivningar till det ursprungliga programmet som de har använt.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har använt några av programmeringsstaplarna för att navigera på den första kartan.
 • Gul: Jag har använt och justerat några av programmeringsstaplarna för att navigera på den första och andra kartan.
 • Lila: Jag har använt och justerat några av programmeringsstaplarna för att navigera på den första och andra kartan, och har använt kommentarer i mitt program.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i matematik

Gör så här för att integrera utveckling i matematikfärdigheter:

 • Låt eleverna skapa en tabell för att hitta förhållandet mellan motorrotation och längden på den spårade linjen. Låt dem omvandla det proportionella förhållandet till formen px + q = r.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesval:

 • Byggnation och arkitektur (arkitekt)
 • Informationsteknik (utvecklare av applikationer)
 • Tillverkning och konstruktion (ingenjör)
 • Transport (bilmekaniker)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Utveckla sin förmåga att känna igen mönster och skapa effektiva program

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Matematik:

 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Bild:

 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.