SPIKE™ Prime Set

Regn eller solsken?

Skapa ett sätt att visa en väderprognos med hjälp av kvalitativ molndata.

30-45 min.
Nybörjare
Årskurs 5–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.

2. Engagera (5 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Förklara lektionen.

3. Utforska (25 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger vädermaskinen.
 • Be dem att köra programmet. Påminn dem om att de måste ange en stad för att programmet ska fungera. Testa först din nuvarande plats.
 • Säg åt eleverna att utöka sina program med en ”IF ELSE”-sats för att visa om det regnar.
 • Låt eleverna skapa ett program som får vädermaskinen att beskriva vädret under de närmaste fem timmarna.
 • Instruera dem att dessutom överväga att registrera beskrivningar som halvklart, mulet, snö eller dimma i programmen.

4. Förklara (5 minuter)

 • Diskutera hur molndata kan användas för att kontrollera utdata.
 • Fråga eleverna vad de tror kommer att hända om väderblocket ställs in på ett annat land eller en annan stad.

5. Utveckla (10 minuter)

 • Be eleverna att registrera vädermaskinens prognoser i en tabell.
 • Låt dem testa olika städer och dokumentera prognosen för minst två platser.
 • Instruera dem att dokumentera det faktiska vädret under de närmaste 5 timmarna i sina tabeller och jämför deras prognosuppgifter med verkliga förhållanden. De kan använda vädersajter eller -appar för att hitta det aktuella vädret i olika städer.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Diskutera prognoser, väderuppgifter och molndata.

 • Låt eleverna ge några exempel på vad de tror att molndata är.
 • Låt dem skapa en definition (t.ex. livedata är information som alltid är uppdaterad och kommer direkt från en källa, och kan nås via internet).

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

Korrekt motorplacering
För att den här lektionen ska fungera som det är tänkt ska du se till att eleverna placerar vinkelmotorerna på rätt sätt. Vinkelmotorerna måste placeras vid nollpositionen när armarna är nere.

teacher-align-motors

Verifiera förutsägelser
Använd en tabell som den här eller låt eleverna skapa en egen så att de kan verifiera hur väl deras förutsägelser stämmer.

Prognos för: Din stad!

  MM/DD : HH    Förutsägelse    Verklighet   
01/01 : 10SoligtMulet
......
teacher-collect-data

Kodningstips

Varning! Det här kan vara farligt!

Väderblock fungerar bara när man är online, eftersom de hämtar data i realtid.

Huvudprogram

SPIKE Life Hacks Rain or shine Step03-Program - sv-se

Möjlig lösning

SPIKE Life Hacks Rain or shine Teacher Solution - sv-se

Andra program

SPIKE Life Hacks Rain or shine Teacher Other - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Be eleverna att bara utforska städer där solen skiner

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Visa en lista över slumpmässigt valda städer världen över och fråga eleverna vilken/vilka av dem som skulle passa bäst att åka på semester till
 • Be eleverna att lägga till några extra klossar för att göra modellerna mer personliga

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan beskriva begreppet ”molndata” på korrekt sätt.
 • Eleverna kan skapa och använda molndata i sina program.
 • Eleverna kan använda de insamlade resultaten för att skapa en rättvisande väderprognos.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har skapat ett program som gör en tillförlitlig väderprognos för min stad.
 • Gul: Jag har skapat ett program som gör en tillförlitlig väderprognos för två städer.
 • Lila: Jag har skapat ett program som gör en tillförlitlig väderprognos för två städer och hittat den bästa platsen att åka på semester till – strand eller skidåkning?

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna låtsas vara tv-meteorologer. Titta på några videoklipp online om hur väderprognoser presenteras och låt eleverna skapa egna presentationer med hjälp av sina LEGO modeller och annat presentationsmaterial. De kan till och med föreslå bra resmål för en långhelg!

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Fördjupning i matematik

Gör så här för att integrera utveckling i matematikfärdigheter:

 • Eftersom väderprognoser försöker förutsäga vad som ska hända i framtiden stämmer de inte alltid. Låt eleverna använda sina tvåvägstabeller för att beräkna precisionen hos deras data i procent.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesval:

 • Naturvetenskap, teknik, konstruktion och matematik (konstruktör och tekniker)
 • Naturvetenskap, teknik, konstruktion och matematik (forskare och matematiker)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Utforska användningen av väderdata för att kontrollera utdata

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Fysik:

 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matematik:

 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.