Kan du hålla räkningen medan du tränar?

lesson-header

När idrottare tränar brukar de göra repetitioner, ett set eller ett program.

Kan du komma på ett exempel på var och en av de träningstermerna?

Bygg din personliga tränare Leo.

student-02

Den här personliga tränaren kommer att hjälpa dig att räkna dina situps.

Om du har tid kan du bygga din egen modell.

Låt oss testa den här koden först.

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Step03-Program - sv-se
student-03

Du ska se att Leo gör några situps själv.

Räkna Leos repetitioner!

student-04

Använd nu en variabel för att lägga till räkningsdelen i programmet.

Lägg till en andra variabel för att räkna antalet förbrukade kalorier.

student-05

Kalorierna ökar med tre var femte situp.

Visa kaloriförbränning på programmeringsytan.

Lägg nu till en personlighet!

student-06

Använd fler klossar eller ändra ditt program för att göra Leo lite personligare.

Spela in ett videoklipp av ett träningspass.

Fundera på hur det gick. 

student-07

Vad gick bra? Finns det något som kunde ha gått ännu bättre?

... 7, 8, 9, 10 … Kom igen – du klarar det här!