SPIKE™ Prime Set

Tränaren

Designa, bygg och programmera en tränare för att utveckla processen att lära sig bemästra något.

120+ min.
Medelnivå
Årskurs 5–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Planera enligt materialet. Projektet har utformats för att genomföras under flera undervisningstillfällen.

Del A

2. Engagera (10 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Förklara lektionen.

3. Utforska (35–55 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par och komma på idéer på något de skulle vilja bli riktigt bra på.
 • Be dem att fundera ut saker de skulle kunna uppfinna till hjälp.
 • Se till att de tar med användning av data i sina idéer.
 • Ge dem tid att skapa prototyper med klossarna.

4. Förklara (10 minuter)

 • Be eleverna att bygga och programmera sina träningsapparater.
 • Låt dem att skapa en demo av sina träningsprogram.
 • Påminn dem om att beskriva sin tränare och sina mål.

Del B

5. Utveckla (60 minuter)

 • Låt alla elever presentera vad deras träningsprogram och tränare är bra på (eller inte så bra på).

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Diskutera hur man blir expert på något. Ställ relevanta frågor, t.ex.:

 • Vad skulle ni vilja vara experter på?
 • Hur använder folk appar för att lära sig nya saker?
 • Hur används data i träningsappar för att kartlägga en persons framsteg?

Byggtips

Öppna lösningar
Det här projektet är utformat för att varje elev eller grupp ska kunna hitta en unik lösning.

Exempellösning
Här kommer en idé som du kan använda för att inspirera eleverna under designprocessen.

lesson-header
teacher-example

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Life Hacks The Coach Teacher Solution - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Låta grupperna arbeta med ett visst ämne (t.ex. att träna för ett maratonlopp). På så vis kan grupperna utbyta idéer och hjälpa varandra
 • Förse eleverna med specifika program som du vill att de ska använda i sina projekt

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Be eleverna att utveckla ett riktigt träningsprogram åt en verklig person

  ▷ Låt dem intervjua personen för att identifiera hans/hennes behov och sedan kontrollera om de har utvecklat en lämplig lösning

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan identifiera de viktigaste beståndsdelarna hos ett problem.
 • Eleverna kan självständigt utveckla en fungerande och kreativ lösning.
 • Eleverna kan på ett tydligt sätt kommunicera sina idéer.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har lyckats skapa ett träningsprogram för min favoritaktivitet.
 • Gul: Jag har lyckats skapa ett träningsprogram för min favoritaktivitet, med kreativa lösningar på problemet.
 • Lila: Jag har lyckats skapa ett träningsprogram för min favoritaktivitet, med kreativa lösningar på problemet och jag har på ett tydligt sätt presenterat mina idéer.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Be eleverna att använda text, bilder, skisser m.m. för att dokumentera sin designprocess och skapa en uppfinningsbok om sitt arbete.
 • Låt eleverna skapa en webbsida som presenterar deras träningsprogram.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesval:

 • Hälsovetenskap (yrken inom vård och hälsa)
 • Informationsteknik (programmerare)
 • Informationsteknik (spelprogrammerare)
 • Informationsteknik (utvecklare av applikationer)
 • Utbildning och undervisning (lärare)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Designa en lösning som kan hjälpa dem i vardagen

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Matematik:

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.