Beaufort – vem då?

lesson-header

Hur kan man mäta hastigheten hos något som inte syns?

Hur mäts vindhastighet?

Bygg den här Beaufort-vindmätaren.

student-02

Den kommer att visa vindhastighet och berätta om det är säkert att flyga drake eller drönare, spela volleyboll eller ha fest utomhus.

Om du har tid kan du bygga din egen modell.

Testa det här programmet.

SPIKE Life Hacks Windspeed Step03-Program - sv-se
student-03

Skriv in ett namn på en stad och kör programmet för att se vad som händer.

Få vindmätaren att visa vindhastighet.

student-04

Dela upp skalan i två delar:

  • Om det är blåsigt, flytta till gult
  • Annars, flytta till blått

Gör din vindmätare mer exakt.

student-05

Utöka nu ditt program för att öka skalans precision, genom att dela upp den i fyra delar.

Varifrån kommer vinden?

student-06

Lägg till en funktion för att visa vindriktning.

Utvärdera din prestation. 

student-07

Fundera på vad du gjorde bra och vad du kan göra ännu bättre nästa gång.

Nu kan du se vinden!