science-unit-white.png
SPIKE™ Prime Set

Träningsmätare

I den här enheten ska eleverna konstruera, analysera och/eller tolka grafiska framställningar av data, för att beskriva sambanden mellan olika typer av energi (dvs. ämnesomsättning (metabolism), lägesenergi och rörelseenergi) och ett föremåls acceleration.

Genom att utveckla modeller som illustrerar mängden lagrad energi i ett system, övar de på att hitta matematiska samband. Dessutom använder de sig av statistik och sannolikhet för att hitta svar på en vetenskaplig fråga. Eleverna måste samtidigt ta hänsyn till begränsningarna med dataanalys (t.ex. mätfel) och/eller försöka förbättra datamängdens precision och noggrannhet med hjälp av bättre tekniska verktyg och metoder (t.ex. genom att göra flera försök).

Årskurs 5–8
Naturvetenskap: 5. Teknik: 2. Konstruktion: 2. Konst: 3. Matematik: 5.
Hybrid
Naturvetenskap/teknik, Naturvetenskap, teknik, matematik

Lektioner

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.