SPIKE™ Prime Set

Stretcha med data

Matcha grafvärden och utforska felmarginaler kvalitativt.

30-45 min.
Avancerad
Årskurs 5–8
Stretch with Data - Lesson header

Förbered för blandade lärmiljöer (Blended learning)

(Före lektionen)

 • Om du tror att det behövs planerar du en lektion med hjälp av kom igång-materialet i appen. På så vis får du och eleverna möjlighet att bekanta er med SPIKE Prime.

 • Titta på lektionsvideon på den här sidan.

 • Läs igenom elevmaterialet för lektionen, via länken på den här sidan eller i SPIKE appen.

 • Kanske vill du fundera extra på att:

  • Välja rätt verktyg och rätt plats. Att till exempel titta på videoklipp, läsa i läroböcker eller förbereda praktiska upplevelser kan enkelt göras hemma. Men att rent praktiskt genomföra experimentet och samla in data är lättare i klassrumsmiljö.
  • Använda flera olika verktyg och möjliggöra differentiering. Det ökar elevernas engagemang och förbättrar lärandet.
  • Tillhandahålla olika metoder för virtuellt samarbete. Här är några exempel:
   • Videokonferenser
   • Bloggar, chattar eller inlägg
   • Digitala versioner av elevblad
  • Anpassa lektionsflödet för inlärning som delvis sker utanför klassrummet. Nedan ger vi ett exempel på ett lektionsflöde.
 • Här är andra sätt att anpassa lektionsflödet efter elevernas behov:
  • Låt eleverna titta på de videoklipp som beskriver vad de ska göra. Du kan hänvisa dem till SPIKE appen eller använda webbadressen för elevbladet.
  • Använd annat ämnesrelaterat material som du kanske redan har förberett.
  • Anpassa uppfinningsboken, för att låta eleverna förbereda sin inlärningsupplevelse och reflektera över vad som framkommer. (Se Ytterligare hjälpmaterial.)
  • Använd lektionsbeskrivningarna (en lättanvänd, utskrivbar lektionsöversikt på en sida) för att inspirera eleverna med en öppen utmaning. (Se Ytterligare hjälpmaterial.)

Engagera

(Före lektionen, 20 min.)

 • I den här lektionen ska eleverna strömma stignings-, rull- och girdatavärden för att skapa ett linjediagram i realtid. Diagrammet använder de sedan för att koordinera sina rörelser, så att de data som streamas överensstämmer med en förinspelad graf.

 • Stignings-, rull- och girdatavärdena beskriver ett föremåls lutningsvinkel i förhållande till tre axlar:

  • Stigning – lutning på y-axeln
  • Rullning – lutning på x-axeln
  • Gir – lutning på z-axeln
 • Använd olika material för att väcka elevernas intresse för stigning, rullning och gir.

Starta en diskussion

Starta en diskussion genom att ställa frågor om lektionsämnet. Här är några förslag:

 • Kan du beskriva några sätt att bestämma om en rörelse är exakt?
 • Hur gör du för att skapa en graf som illustrerar verkliga rörelser?

Be eleverna att skriva ner sina tankar i en hypotes.

Undersöka

(Under lektionen, 30 min.)

 • Låt eleverna bygga en yogaring. De kan skapa egna modeller eller följa bygginstruktionerna i appen för att bygga yogaringen.
 • Förklara att enheten kommer att spela in stignings-, rullnings- och girvinklarna för olika rörelser.
 • Be eleverna att prova sina modeller med hjälp av det föreslagna programmet i SPIKE appen. För den första rörelsen ska de flytta ringen från en framåtvänd position (hubbens ljuspanel vänd mot elevernas ögon) till toppen av huvudet (se videoklippet).
 • Säg åt dem att titta på stigningsvinkeln över tid i diagrammet, och att dokumentera vad de ser.

Förklara

(Under lektionen, 15 min.)

 • Ge eleverna tid att justera sina program för att registrera andra värden.
 • Låt dem försöka matcha sina rörelser mot den andra grafen, som är förinläst i linjediagrammet.
 • Se till att de förstår att rörelsens hastighet påverkar grafens form.

Utveckla

(Efter lektionen, 20 min.)

 • Om eleverna fortfarande har tillgång till sina SPIKE Prime set ber du dem att slutföra uppgifterna i SPIKE appen, för att fortsätta arbeta praktiskt. Exempel:
  • Den sista förinlästa grafen använder två värden samtidigt. Eleverna måste kombinera båda rörelserna till en enda lång stretchningssession.
 • Om eleverna inte har tillgång till seten kan du låta dem fylla i sina uppfinningsböcker, eller så kan du använda någon av de utökningsaktiviteter som föreslås nedan. De flesta av utökningsaktiviteterna kan utföras med hjälp av de data som har samlats in under den praktiska sessionen.
 • Håll ett delningsmöte där eleverna delger sina tankar och experimentresultat. Det kan göras med den metod eller det verktyg som passar bäst (dvs. personligen eller online).

Utvärdera

Ge feedback om varje elevs prestation.
Du kan förenkla processen genom att använda de bedömningsmatriser som ingår.

Utvärderingsmöjligheter

Checklista för lärarobservationer
Upprätta en skala som passar behoven, till exempel:

 • Delvis genomfört
 • Helt genomfört
 • Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan programmera en enhet för att logga data i ett linjediagram.
 • Eleverna kan korrelera ett fysiskt föremåls rörelse till ett linjediagram som föremålet skapar.
 • Eleverna kan förklara begreppen stigning, rullning och gir.

Självutvärdering
Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå Jag kan skapa en graf av data genom att använda det program som finns i appen.
 • Gul Jag kan skapa ett eget experiment med hjälp av ett linjediagram.
 • Lila: Jag kan skapa mitt eget experiment, använda ett linjediagram och dra slutsatser utifrån grafen.

Eleverna utvärderar varandra

Uppmuntra eleverna att ge feedback till varandra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Be dem att ge varandra konstruktiv kritik så att de kan förbättra sina resultat under nästa lektion. Det här är ett utmärkt tillfälle att använda videokonferensverktyg eller bloggverktyg i en blandad lärandemiljö.
assessment-general.png

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Låta eleverna göra experimentet med endast hubben, genom att hålla den i rätt position för denna lektion.
 • Se till att eleverna justerar det föreslagna programmet i SPIKE appen, så att det matchar deras modell.

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Be eleverna att bygga egna yogaringar
 • Låta eleverna registrera en kamrats yogarörelser i en graf, presentera sina grafer och sedan försöka upprepa varandras rörelser genom att följa grafens data.
DIFF.png

Tips

Byggtips

45678_Science_04.png

Kodningstips
Använda strömningsläget
Den här lektionen är utformad för användning av strömningsläget. Strömningsläget innebär att de data som samlas in av hubben strömmas direkt till din enhet, och ritas in i realtid i linjediagrammet.

Huvudprogram

SPIKE Prime Science Stretch with data - STEP03 - sv-se

Vetenskapliga data – tips
Här är ett exempel på data som eleverna kan förvänta sig från experimentet.

DATA-Example.png

Utökning

Fördjupning i matematik

För att integrera utveckling av matematiska färdigheter:

 • Använd de exempeldata som är tillgängliga för den här lektionen (eller använd egna data), för att låta eleverna beskriva vad som händer med rörelsen när en rät linje visas i diagrammet, och när en kurva visas.
 • Få eleverna att hitta det matematiska uttrycket på formen y = k∙x + m för en del av linjen i diagrammet, för exempeldatamängden eller i datamängden.
 • Få eleverna att hitta sådana förstagradsekvationer (y= k∙x + m) både manuellt och med hjälp av ett digitalt verktyg.

OBS! Ytterligare tid krävs.

MATH.png

Fördjupning i språkfärdighet

För att integrera utveckling av språkliga färdigheter:

 • Låt eleverna använda digitala medier för att förklara lektionen och sina resultat. Till exempel kan de:
  • Producera ett videoklipp
  • Lägga upp bilder och kommentarer via en lärplattform (om det finns tillgängligt)
  • Kontakta en yogainstruktör för att undersöka om ett föremål som yogaringen skulle kunna vara användbart

OBS! Ytterligare tid krävs.

LA.png

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesområden:

 • Terapeutiska tjänster
 • Teknik och konstruktion

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:
• Skapa ett program som ska användas med linjediagramverktyget i LEGO® Education SPIKE Prime
• Skapa en graf från verkliga sensordata
• Korrelera grafkurvorna med verkliga rörelser

• LEGO Education SPIKE Prime set
• Enhet med LEGO Education SPIKE appen installerad

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Matematik:

 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.