SPIKE™ Prime Set

Uppvärmning

Öva på att rita grafer med virtuella energivärden.

30-45 min.
Avancerad
Årskurs 5–8
Hybrid
Warm up - Lesson Header

Förbered för blandade lärmiljöer (Blended learning)

 • Den här lektionen är främst utformad för att genomföras med SPIKE appen. Eleverna kommer att skapa en simulering med hjälp av programmeringsblocken, utan att ansluta till SPIKE Prime hubben. Om du föredrar att förenkla lektionen med hjälp av SPIKE Prime setet kan du använda bygginstruktionerna i ”Ytterligare hjälpmaterial” på den här sidan.
 • Titta på lektionsvideon på den här sidan.
 • Läs igenom elevmaterialet för lektionen, via länken på den här sidan eller i SPIKE appen.
 • Kanske vill du fundera extra på att:
  • Välja rätt verktyg och rätt plats. Att till exempel titta på videoklipp, läsa i läroböcker eller förbereda praktiska upplevelser kan enkelt göras hemma. Men att rent praktiskt genomföra experimentet och samla in data är lättare i klassrumsmiljö.
  • Använda flera olika verktyg och möjliggöra differentiering. Det ökar elevernas engagemang och förbättrar lärandet.
  • Tillhandahålla olika metoder för virtuellt samarbete. Här är några exempel:
   • Videokonferenser
   • Bloggar, chattar eller inlägg
   • Digitala versioner av elevblad
  • Anpassa lektionsflödet för inlärning som delvis sker utanför klassrummet. Nedan ger vi ett exempel på ett lektionsflöde.
 • Här är andra sätt att anpassa lektionsflödet efter elevernas behov:
  • Låt eleverna titta på de videoklipp som beskriver vad de ska göra. Du kan hänvisa dem till SPIKE appen eller använda webbadressen för elevbladet.
  • Använd annat ämnesrelaterat material som du kanske redan har förberett.
  • Anpassa uppfinningsboken, för att låta eleverna förbereda sin inlärningsupplevelse och reflektera över vad som framkommer. (Se Ytterligare hjälpmaterial.)
  • Använd lektionsbeskrivningarna (en lättanvänd, utskrivbar lektionsöversikt på en sida) för att inspirera eleverna med en öppen utmaning. (Se Ytterligare hjälpmaterial.)

Engagera

(Före lektionen, 20 min.)

 • Den här lektionen handlar om ämnesomsättning (metabolism). Eleverna kommer att rita grafer över de virtuella värdena för kalorier som förbränns under träning. Dessa värden är uppskattade för MET (dvs. metabol ekvivalent), vilket gör det möjligt för eleverna att utforska olika typer av energi. Det här kan öppna upp för bredare diskussioner om rörelseenergi och lägesenergi under senare lektioner i enheten.
 • Använd olika material för att väcka elevernas intresse för metabolism, kroppens ämnesomsättning.

Starta en diskussion

Starta en diskussion genom att ställa frågor om lektionsämnet. Här är några förslag:

 • Kan du nämna två smarta träningsmätare och beskriva vad de kan mäta?
 • Vilken typ av energi gör du av med när du tränar?
 • Hur kan man mäta den energin?
 • Vilken typ av enhet skulle du använda för att mäta sådan energi?

Låt eleverna skriva ner sina tankar och formulera en hypotes.

Undersöka

(Under lektionen, 30 min.)

 • Låt eleverna undersöka den kod som visas på programmeringsytan.
 • Be dem att förklara vad de ser i linjediagramverktyget medan de förbrända virtuella kalorierna ritas ut.

Förklara

(Under lektionen, 15 min.)

 • Be eleverna att skapa ett simulerat träningsprogram. Förklara att de ska låta en simulerad robot på skärmen utföra övningarna.
 • Låt dem rita grafer över hur många virtuella kalorier roboten förbränner när den gör övningarna.
 • Låt dem följa den datamängd som är förinläst i linjediagrammet.

Utveckla

(Efter lektionen, 20 min.)

 • Ge dina elever en uppföljningsuppgift för att vidareutveckla lärandet. Några förslag:
  • Be varje elev att spela in ett kort videoklipp av sig själv när han eller hon utför samma övningar som den simulerade roboten.
  • Låt varje elev beskriva vad en ”MET” är och hur den kan användas för att hålla koll på sin energiförbränning.

Utvärdera

Ge feedback om varje elevs prestation.
Du kan förenkla processen genom att använda de bedömningsmatriser som ingår.

Utvärderingsmöjligheter

Checklista för lärarobservationer
Upprätta en skala som passar behoven, till exempel:

 • Delvis genomfört
 • Helt genomfört
 • Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan rita upp grafer med virtuella kalorivärden.
 • Eleverna kan exportera värden för vidare användning.
 • Eleverna kan skapa virtuella träningspass, rita grafer över virtuella värden och använda dessa grafer för att förklara vad ämnesomsättning (metabolism) är.

Självutvärdering
Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå Jag kan skapa ett kort program som visar bilder av en robot.
 • Gul Jag kan skapa ett program som genererar ett linjediagram.
 • Lila: Jag kan skapa ett program som genererar ett avancerat linjediagram innehållande olika typer av lutningar.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till varandra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Be dem att ge varandra konstruktiv kritik så att de kan förbättra sina resultat under nästa lektion. Det här är ett utmärkt tillfälle att använda videokonferensverktyg eller bloggverktyg i en blandad lärandemiljö.
assessment-general.png

Differentiering

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Låta eleverna bygga en fysisk modell genom att följa bygginstruktionerna för modellen Jätten, och sedan använda sina modeller för att genomföra experimentet med den ”simulerade roboten”.
 • Se till att eleverna justerar det föreslagna programmet i SPIKE appen, så att det matchar deras modell.

Tips

Byggtips
Introducera en modell till den här lektionen
Du kan använda den här modellen om du har tillgång till ett SPIKE Prime set.

ALL_ROBOTS.png

Kodningstips
Använda strömningsläget
För att kunna köra ett program utan anslutning till en hubb måste man använda strömningsläget. I strömningsläget körs programmeringsblocken från din enhet.

Huvudprogram (utan modell)

SPIKE Prime Science Warm Up - Step02 - sv-se

Möjligt program (med den föreslagna modellen)

SPIKE Prime Science Warm Up Robot - sv-se

Vetenskapliga data – tips

Här är ett exempel på data som eleverna kan förvänta sig från experimentet.

Science-Data.png

Utökning

Fördjupning i matematik
För att integrera utveckling av matematiska färdigheter:

 • Låt eleverna fortsätta att undersöka beräkningar på formen y = k∙x + m i den här övningen, och se till att de beskriver några av de saker de lägger märke till.
 • Be dem att besvara följande frågor skriftligen:
  • Varför börjar grafen de har ritat upp i origo (0,0)?
  • Varför är vissa lutningar brantare än andra?
  • Hur gjorde du för att generera negativa lutningar (dvs. nedåtgående)?
  • Vad indikerar en nedåtgående lutning?

OBS: Ytterligare tid krävs.

MATH.png

Fördjupning i språkfärdighet
För att integrera utveckling av språkliga färdigheter:

 • Få eleverna att undersöka och beskriva olika typer av energi (t.ex. lägesenergi, rörelseenergi och metabolism) i skrift eller med teckningar. Se till att de undersöker lägesenergi och rörelseenergi, eftersom det är begrepp som kommer att användas genom hela enheten.

OBS: Ytterligare tid krävs.

LA.png

Yrkeslänkar
Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesområden:

 • Hälsovetenskap

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:- Skapa ett program som ska användas med linjediagramverktyget i LEGO® Education SPIKE Prime

 • Grafdata som kommer från virtuella energivärden

Enhet med LEGO Education SPIKE appen installerad
LEGO Education SPIKE Prime set (valfritt)

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Fysik:

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Biologi:

 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

Matematik:

 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Svenska:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bild:

 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.