Svara på följande frågor.

video-thumb-01
 • Hur kan du göra för att mäta hur snabbt du går?
 • Hur kan du göra för att mäta eller beräkna energin hos ett föremål i rörelse?
 • Vilken typ av energi handlar det om?

Bygg en stegräknare!

45678_Science_20.png

Vi ska använda den för att räkna dina steg och hur snabbt du kan gå.

 • Jag har byggt min stegräknare

Öva på att räkna dina steg.

Watch your steps - Lesson Header
 • Jag har programmerat min stegräknare.
 • Jag har gått 10 steg för att prova mitt program.
 • Jag har importerat data till min graf.
 • Jag kan svara på följande fråga:
  • Hur gör du för att identifiera enskilda steg bland dina grafdata?
SPIKE Prime Science Watch your Steps - Step03 - sv-se

Justera ditt program för att detektera steg.

Student-04.png
 • Jag har hittat gränsvärden genom att titta på min första experimentgraf.
 • Jag har justerat och testat mitt program.

Omvandla dina steg till hastighet och sedan till rörelseenergi.

Student-05.png
 • Jag har omvandlat mina steg till hastighet (sträcka/tid).
 • Jag har gått långsamt och sedan snabbare för att se förändringen i hastighet.
 • Jag har omvandlat mina steg till rörelseenergi (½mv2).

Utforska vidare.

Student-06.png
 • Jag har hittat ett coolt sätt att visa energinivåer!

Hur gick det?

student-07
 • Hur skulle du sammanfatta experimentet?

Det ser bra ut!