Setet Enkla & motordrivna maskiner

Lådbilen

Undersök de vetenskapliga begreppen massa, friktion samt läges- och rörelseenergi.

45-90 min.
Medelnivå
Årskurs 5–8
freewheeling-connect

Anknyta

(5-10 Minuter)

Max och Moa är oense som vanligt. De bygger lådbilar och ska tävla om vilken bil som rullar längst nedför backen i parken.

Moa tror att om hon lastar mer i lådbilen så kommer den att rulla längre, eftersom den kommer att väga mer. Men eftersom Max tror att det är svårare att flytta mer last, tror han att hans bil kommer att rulla längre. Hans taktik är att använda större hjul, men Moa tror inte att det hjälper.

Vilken lådbil rullar längst? En tung eller en lätt bil? Med stora eller med små hjul?

Ta reda på det!

freewheeling-connect

Skapa

(20-25 Minuter)

Bygg backen i parken
Rita en startlinje 1 meter från brädans ände. Lägg ett stöd under den andra änden, så att startlinjen hamnar 15 cm ovanför golvet. Varför behövs en startlinje?

Med en startlinje säkerställs att alla tester blir rättvisa, eftersom rampen är exakt lika för varje bil

ramp-freewheeler

Tips!
Om brädans tjocklek får lådbilarna att hoppa från brädan till golvet, använd en bit kartong som övergångsdel mellan brädan och golvet.

Bygg lådbilen
(Hela häfte 3A och till steg 12 på sidan 6 i häfte 3B).

freewheeling-building-instructions-front-page

Provkör bilen på rampen. Rullar modellen jämnt? I annat fall, kontrollera att alla axlar och bussningar är monterade som de ska, så att hjulen snurrar fritt. Kontrollera också att alla delar är ordentligt sammansatta med varandra.

freewheeler-hand

Klipp ut mätskivorna
Märk upp den blå plastskivan eller håll den mot ett papper och rita av den, så att du kan klippa ut en papperskopia. Märk upp kopian och sätt fast den på den blå plastskivan.

freewheeler-scale-drawing

Reflektera

(20-25 minuter)

Mät hur långt den tomma bilen rullar. Mät med en linjal och jämför med det värde som anges av visaren och mätskalan. Notera sträckan och använd en LEGO® bit som markör för stoppunkten. Säkerställ att värdet är vetenskapligt fastställt genom att provköra minst tre gånger. Tänk på att golvet är rengjort. Resultatet påverkas av smuts och sand.

En bil utan last bör rulla ungefär 160 cm, vilket är mer än ett varv på mätskalan. Mätskalan visar rätt värde med några centimeters noggrannhet.

Rita 1 m-markeringar på plastmätskalan. Använd whiteboard-penna, så att det går att radera. Låt lådbilen åka nedför rampen igen och kontrollera om den rullar ungefär 160 cm. Det gör du genom att granska mätskalan och visaren (drygt ett och ett halvt varv på skivan). Gör flera försök. Du behöver inte använda linjaler eller måttband – läs bara av på mätskivan.

Tips!
Titta noga när bilen rullar nedför brädan. Visaren på den blå plastskivan passerar noll första gången när lådbilen når golvet, vilket innebär att ett varv på mätskivan motsvarar nästan exakt 1 meter.

freewheeler-small-wheels

Lägg en viktkloss på bilen (sidan 7, steg 13). Placera en markeringskloss vid den plats på banan där du bedömer att bilen kommer att stanna den här gången. Provkör sedan.

Lådbilen rullar nu nästan dubbelt så lång sträcka. Viktklossen som ”faller” nedåt med bilen ger den nästan dubbelt så mycket rörelseenergi. Observera dock att extra vikt ger upphov till högre friktion på axlarna, vilket i sin tur gör att bilen rullar långsammare.

Lägger du märke till något särskilt med visaren?

Visaren roterar mer än ett varv. Nu måste du räkna hur många varv den roterar.

Säkerställ att mätvärdena är konsekventa genom att provköra flera gånger.

Visste du att...
Den tomma lådbilen väger ungefär 58 g. Viktklossen väger 53 g. Nästan lika mycket!

freewheeler-small-wheels-weight

Maxs taktik med stora hjul
Kommer lådbilen att rulla längre om större hjul används? Montera större hjul på den bakre axeln och provkör bilen på rampen (sidan 7, steg 14).

freewheeler-big-wheels

Provkör först utan last (steg 14 på sidan 7) och sedan med last (steg 15 på sidan 8).

Vanligtvis rullar bilen längre. Det finns två orsaker till det: att högre vikt ger mer energi samt att bakaxeln roterar långsammare, vilket ger lägre friktion

Visste du att...
De stora hjulen väger ungefär 16 g och de små väger ungefär 8 g.

freewheeler-big-wheels-weight

Gå vidare

(25-30 Minuter)

Supermätning
Bygg enligt instruktionerna fram till steg 12 på sidan 12 i häfte 3B. Byt det 8-tandade kugghjulet mot det 24tandade kugghjulet. Bedöm och testa sedan hur långt bilen rullar innan visaren har roterat ett varv.

Den rullar 3 meter. Det nya kugghjulet har tre gånger fler tänder än det mindre kugghjulet. Om det 24-tandade kugghjulet ska vridas ett varv måsta snäckskruven rotera tre gånger så ofta. Mätskalan måste kalibreras för mätningar upp till 3 meter.

Superbacke
Gissa vad som kommer att hända om du gör backen dubbelt så hög. Prova sedan om du hade rätt.

Du fördubblar lägesenergin och därmed rörelseenergin, men inte axelfriktionen.

freewheeler-super-slope

Stöd för lärare

Ämnesområden och moment
Mäta avstånd
Avläsa och kalibrera mätskalor
Krafter
Rörelseenergi
Lägesenergi
Friktion och luftmotstånd
Naturvetenskapligt arbetssätt
Använda mekaniska principer – hjul och axlar
Montera komponenter

9686 Setet Enkla och motordrivna maskiner (ett set per elevpar rekommenderas)

Annat nödvändigt material
4 meter lång golvyta
Maskeringstejp
Linjal eller måttband
Bräda eller hyllplan som är minst 1 meter
En hög med böcker eller lådor för höjning av brädan eller hyllplanet
Extra LEGO® bitar för mätning
Whiteboard-penna
Sax
Valfritt: kopior av kalibrerade mätskalor

Elevmaterial

Elevblad

Download to view and share the student worksheet.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.