WeDo 2.0 Grundset

ForskKomma igång-projekt, del A: Forskningsterrängbilen Milo

Upptäck hur forskare och tekniker kan använda terrängbilar för att utforska platser dit människor inte kan ta sig.

30-45 min.
Nybörjare
Årskurs 3–4
milo

Förberedelser

(30 min.)

• Se de allmänna förberedelserna i kapitlet ”Hantering i klassrummet”.
• Läs igenom projektet så du får en uppfattning om vad som ska göras.
• Förbered dig på att presentera projektet för eleverna.
• Definiera dina och elevernas förväntningar.
• Fastställ ett slutresultat för projektet: Alla ska ha chans att bygga, programmera och dokumentera.
• Se till att det finns tid att uppfylla förväntningarna.

Viktigt
Vi rekommenderar att de fyra komma igång-projekten utförs i följd efter varandra.
Om ni inte gör så, bör de fyra projekten ändå slutföras innan ni fortsätter med andra projekt, så att eleverna får god tid på sig att undersöka materialet.
Ungefärlig tidsåtgång för de fyra komma igång-projekten:
• Del A: Milo, forskningsterrängbil: 40 min.
• Del B: Milos rörelsesensor: 15 min.
• Del C: Milos lutningssensor: 15 min.
• Del D: Samarbeta: 15 min.

Fasen Undersöka

(10 min.)

Använda introduktionsvideon
Tekniker och forskare har alltid utmanat sig själva att utforska fjärran platser och göra nya upptäckter. För att lyckas med det har de utvecklat rymdfarkoster, terrängbilar, satelliter och robotar som kan hjälpa till att se och samla in data om de nya platserna. De har misslyckats och lyckats massor av gånger.

Kom ihåg att det som kan verka vara ett misslyckande, är en chans att lära sig mer. Använd följande påståenden för att börja tänka som en forskare:

  1. Forskare skickar terrängbilar till Mars.
  2. I vattnet använder de u-båtar.
  3. Till vulkaner skickar de drönare.

Diskussionsfrågor

  1. Vad gör tekniker och forskare när de inte kan resa till platser som de vill undersöka?

Forskare och tekniker betraktar sådana scenarier som utmaningar som de vill klara. Med rätt resurser och starkt engagemang, utvecklar de prototyper som kan vara möjliga lösningar på problemet. Sedan väljer de det bästa alternativet

Fasen Skapa

(20 min.)

Bygga och programmera Milo
Eleverna ska bygga Milo, en forskningsterrängbil, genom att följa bygginstruktionerna.

1. Bygga forskningsterrängbilen Milo.
Eleverna får en första upplevelse av att bygga i WeDo 2.0.

milo-a-instructions-preview

Viktigt
Kontrollera att alla kan ansluta motorn till smarthubben och sedan smarthubben till enheten.

2. Programmera Milo.
Programmet får motorn att starta med styrka 8, rotera i en riktning i 2 sekunder och sedan stanna.

Motorn kan startas i båda riktningarna, stängas av, hålla olika hastigheter och drivas under en angiven tidsperiod (som anges i sekunder).

getting-started-a-program

Förslag
Ge eleverna tid att ändra parametrarna i programsträngen. Låt dem utforska nya funktioner, till exempel genom att lägga till ljud.
Utnyttja tillfället att förevisa designbiblioteket för eleverna, så att de kan få inspiration till att undersöka andra programsträngar.

Fasen Dela

(10 min.)

Presentera
Ge eleverna möjlighet att uttrycka sig innan du börjar med nästa del av komma igång-projektet:
• Led en kort diskussion om vetenskapliga och tekniska instrument.
• Låt eleverna beskriva hur forskningsterrängbilar kan vara människan till hjälp.

Dokumentera
• Låt eleverna undersöka hur dokumentationsverktyget används.
• Låt dem ta en bild av gruppen och modellen.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

• Undersöka olika sätt som forskare och tekniker använder för att nå avlägsna platser.
• Bygga och programmera terrängbilen Milo.
• Dokumentera hur Milo kan hjälpa dig att hitta en viss växt

LEGO Education WeDo 2.0 Grundset
WeDo 2.0-programvara eller programmeringsapp

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.