WeDo 2.0 Grundset

Komma igång-projekt, del C: Milos lutningssensor

Upptäck hur lutningssensorn kan användas för att hjälpa Milo att skicka ett meddelande till basen

0-30 min.
Nybörjare
Årskurs 3–4
milo-tilt-sensor

Förberedelser

(30 minutes)

• Se de allmänna förberedelserna i kapitlet ”Hantering i klassrummet”.
• Läs igenom projektet så du får en uppfattning om vad som ska göras.
• Förbered dig på att presentera projektet för eleverna.
• Definiera dina och elevernas förväntningar.
• Fastställ ett slutresultat för projektet: Alla ska ha chans att bygga, programmera och dokumentera.
• Se till att det finns tid att uppfylla förväntningarna.

Viktigt
Vi rekommenderar att de fyra komma igång-projekten utförs i följd efter varandra. Om ni inte gör så, bör de fyra projekten ändå slutföras innan ni fortsätter med andra projekt, så att eleverna får god tid på sig att undersöka materialet. Ungefärlig tidsåtgång för de fyra komma igång-projekten:
• Del A: Milo, forskningsterrängbil: 40 min.
• Del B: Milos rörelsesensor: 15 min.
• Del C: Milos lutningssensor: 15 min.
• Del D: Samarbeta: 15 min.

Fasen Undersöka

(3 minutes)

När terrängbilen hittar vad den söker efter skickar den ett meddelande till forskningsstationen.

Diskussionsfrågor

  1. Varför är det viktigt med kommunikation mellan terrängbilen och forskningsstationen? Om terrängbilen klarar sitt uppdrag men inte kan skicka ett meddelande om resultatet, blir hela uppdraget meningslöst. Fungerande kommunikation är kontaktlänken mellan uppdragsplatsen och forskningsstationen.
  2. På vilka sätt kan man kommunicera med en terrängbil? Man brukar använda satelliter för att skicka radiosignaler mellan forskningsstationen och terrängbilen.

Fasen Skapa

(7 min.)

Genom att följa bygginstruktionerna bygger eleverna en lutningssensorenhet som kan skicka meddelanden till forskningsstationen.

Programsträngen utlöser två beteenden beroende på vilken lutning som lutningssensorn känner av:
• Den röda LED-lampan tänds om sensorn känner av nedåtlutning.
• Om uppåtlutning känns av, visas ett textmeddelande på enheten.

milo-c-instructions-preview
getting-started-c-program

Fasen Dela

(5 min.)

I den här delen av komma igång-projektet låter du eleverna ta en skärmdump av sitt slutgiltiga program. Låt dem öva på att dokumentera programsträngarna som de har använt i projektet.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

  • Använda lutningssensorn för att bygga och programmera Milos kommunikationsarm.
  • Dokumentera Milos kommunikation med forskningsbasen.

LEGO Education WeDo 2.0 Grundset
WeDo 2.0-programvara eller programmeringsapp

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.