WeDo 2.0 Grundset

Komma igång-projekt, del D: Samarbeta

Undersök hur viktigt det är att samarbeta i projekt.

0-30 min.
Nybörjare
Årskurs 3–4
milo-collaboration

Förberedelser

(30 min.)

• Se de allmänna förberedelserna i kapitlet ”Hantering i klassrummet”.
• Läs igenom projektet så du får en uppfattning om vad som ska göras.
• Förbered dig på att presentera projektet för eleverna.
• Definiera dina och elevernas förväntningar.
• Fastställ ett slutresultat för projektet: Alla ska ha chans att bygga, programmera och dokumentera.
• Se till att det finns tid att uppfylla förväntningarna.

Viktigt
Vi rekommenderar att de fyra komma igång-projekten utförs i följd efter varandra. Om ni inte gör så, bör de fyra projekten ändå slutföras innan ni fortsätter med andra projekt, så att eleverna får god tid på sig att undersöka materialet.
Ungefärlig tidsåtgång för de fyra komma igång-projekten:
• Del A: Milo, forskningsterrängbil: 40 min.
• Del B: Milos rörelsesensor: 15 min.
• Del C: Milos lutningssensor: 15 min.
• Del D: Samarbeta: 15 min.

Fasen Undersöka

(3 min.)

Eftersom terrängbilen har hittat växtprovet är det dags att transportera det till forskningsstationen. Men vänta! Provet kanske är för tungt! Din terrängbil måste samarbeta med en annan terrängbil, så att de med gemensamma krafter kan transportera provet.

Fasen Skapa

(7 min.)

Para ihop de olika grupperna och låt dem slutföra den sista delen av uppdraget:

  1. Låt eleverna bygga transportenheten genom att koppla ihop två terrängbilar.
  2. Låt eleverna skapa egna programsträngar som kan användas för att flytta provet från punkt A till punkt B. Det spelar ingen roll var punkt A och B finns.

Eleverna kan använda följande programsträngar.

getting-started-d-program
  1. När alla är klara låter du gruppen flytta sitt växtprov försiktigt.

Förslag
För grupper som arbetar självständigt kan du ansluta upp till tre smarthubbar till samma surfplatta. Instruktioner om hur du gör det finns i kapitlet ”Verktygslåda”.

milo-d-instructions-preview

Fasen Dela

(5 min.)

Låt eleverna prata om sina upplevelser:
• Varför är det viktigt att samarbeta när man försöker lösa ett problem?
• Ge ett exempel på bra kommunikation mellan arbetsgrupper.
Avsluta genom att låta eleverna använda dokumentationsverktyget för att sammanställa och dokumentera viktig information.

Viktigt
Eftersom WeDo-motorerna inte är likadana måste de olika arbetsgrupperna samarbeta för att lyckas med uppgiften.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

  • Bygga och programmera en enhet som kan flytta växtprovet.
  • Dokumentera och visa hur Milos uppdrag gick.

LEGO Education WeDo 2.0 Grundset
WeDo 2.0-programvara eller programmeringsapp

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.