BricQ Motion Prime

Pas At

Bir futbol sahasında topu bir uçtan diğer uca götürmek için birlikte ne kadar iyi çalışabilirsiniz? Takımın maçı kazandıracak golü atabilir mi?

Bu ders, öğrencilerinizin LEGO® Education BricQ Motion Prime Setiyle tanışmasına yardımcı olacaktır. Dersten önce biraz vakit ayırarak öğrencilerinize parçaların nasıl sınıflandırılacağını göstermenizi ve setleri düzgün ve düzenli tutmak için bazı kurallar belirlemenizi tavsiye ediyoruz.

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
6.-8. Sınıf
Hybrid
U3L1.Thumb.png

Hazırla

 • Çevrimiçi öğrenci materyalini inceleyin. Bu materyali ders sırasında projektör kullanarak öğrencilerinizle paylaşın.
 • İlgili kavramları (örn. neden-sonuç, etki-tepki, sistemler, girdiler, süreçler ve çıktılar) önceki derslerde işlediğinizden emin olun.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrenci videosunu buradan izleyin ya da çevrimiçi öğrenci materyalinden erişin.
U3L1.EngageThumbnail.png
 • Futbolcuların topu bir oyuncudan diğerine paslamasına yardımcı olan kuvvetlerle ilgili kısa bir tartışma başlatın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
  • Futbolcuların sahada topu birbirine paslamak için hangi becerilere ihtiyacı vardır? (En önemli iki beceri, pas atmak ve pası almaktır.)
  • Topu hareket ettirmek için hangi kuvvet gereklidir? (Futbolcular, ayaklarıyla itme kuvvetini kullanarak oluşturdukları ileri momentum ile topa vurur. Pası alırken ise ayaklarıyla topu yavaşlatıp durdururlar.)
 • Öğrencilere topla pas atabilecek bir mekanizma inşa edeceklerini söyleyin, sonra da takım halinde birlikte çalışarak topu odanın bir ucundan diğer ucuna paslaşarak götürmelerini isteyin.
 • Bu aktivite, sınıfça ya da daha küçük gruplar halinde yapılabilir.
 • Öğrencilere, kendilerine inşa yönergeleri verilmeyeceğini ancak inşa yönergeleri kitapçığının 2. ve 3. sayfasındaki resimlerden fikir alabileceklerini söyleyin. Her bir gruba şunları söyleyin:
  • İnşa yönergeleri kitapçığının 2. ve 3. sayfasındaki resimlerde bulunan modellerin aynısını yapabilecekleri ve süsleyebilecekleri gibi kendi tasarımlarını da icat edebilirler.
  • Her grup en az iki top atıcı ve tutucu model yapmayı amaçlamalıdır.
 • Her gruba birer set dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde sarı bir topu atıp tutabilecek bir mekanizma inşa etmelerini sağlayın.
 • Bu derse özel inşa yönergeleri bulunmamaktadır. Ancak öğrenciler inşa yönergeleri kitapçığının 2. ve 3. sayfalarındaki resimlere bakabilirler. Kendi modellerini de tasarlayabilirler.
 • İnşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.
 • Öğrenciler inşa etmeyi bitirdiklerinde modellerini test etmelerini isteyin.
U3L1.SampleSolution.png

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizi bir araya toplayarak yaptıklarını birbirleriyle paylaşmalarını sağlayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
  • Modelinin topu bir sonraki oyuncuya geçirmesi için ne yapması gerekiyordu? (Topu düz bir çizgide hareket ettirebilen bir mekanizmaya sahip olması gerekiyordu.)
  • Esin kaynağı modellerden hangisi ya da hangileri etkili bir mekanizma oluşturmana yardımcı oldu?
  • Nasıl çalıştı?
  • Mekanizma topu nasıl pasladı?
  • Topu nasıl yavaşlattı?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Zaman kalırsa öğrencilerinizden iki mekanizmayı birleştirerek daha ileri düzeyde bir top paslayıcı yapmak için çalışmalarını isteyin.
 • Öğrencilerinizin modellerini bozmaları, tuğlaları sınıflandırıp tepsiye geri koymaları ve masalarını toparlamaları için zaman ayırın.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Her öğrenciye performansı hakkında geri bildirim verin.
 • Öz değerlendirme yaptırın.
 • Bu işlemi kolaylaştırmak için size sunulan dereceli puanlama cetvellerini kullanın.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin modellerinde işe koştuğu kuvvetleri tanımlamadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin:
  • Yeşil: Biraz yardımla, modelimde işe koştuğum kuvvetleri anlatabilirim.
  • Mavi: Modelimde işe koştuğum kuvvetleri anlatabileceğimi biliyorum.
  • Mor: Modelimde işe koştuğum kuvvetleri anlatıp açıklayabilirim.

Akran Değerlendirmesi

 • Öğrencilerinizi, aşağıdaki şekillerde arkadaşlarını değerlendirmeye teşvik edin:
  • Birbirlerinin performansını puanlamak için yukarıdaki tuğla ölçeğini kullanarak
  • Fikirlerini sunarak ve yapıcı geri bildirimde bulunarak
45400-assessment.png

İpuçları

Model İpuçları

 • İnşa yönergeleri kitapçığının 2. ve 3. sayfalarındaki esin kaynağı resimler, örnek olarak kullanılabilecek sekiz model göstermektedir. Not: Bu modellerin tamamını aynı anda yapmaya yetecek sayıda parça yoktur. Mavi panellerden biri üzerinde inşa etmeleri, öğrencilerin modellerini ölçeklendirmelerine yardımcı olacaktır.

  1. Dişli takımı
  2. Kremayer ve pinyon dişli
  3. Dört çubuk mekanizması
  4. Konik dişliler
  5. Cırcır kol
  6. Sonsuz dişli
  7. Kardan mafsalı
  8. Makas mekanizması
U3L1.01.png

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Her gruba inşa edilecek belirli engeller atayabilirsiniz.
  • Dört çubuk mekanizması ya da makas mekanizmasıyla başlamayı önerebilirsiniz; bu mekanizmalar bir şeyi kolayca ittirerek hareket ettirebilir.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Öğrencilerin topu kavisli bir şekilde hareket ettirmelerini isteyebilirsiniz.
 • Rastgele bir parça seçip öğrencilerinizden bunu modellerinde kullanmanın bir yolunu bulmalarını isteyebilirsiniz.

Eklentiler

(Not: Bunun için ekstra süre gerekecektir.)
Matematik becerileri gelişimini de desteklemek için öğrencilerinizden dişli oranlarını hesaplamalarını, bağlantı hareketlerini ölçmelerini ya da bir kuvvetin farklı bir kuvvete nasıl dönüştüğünü anlamalarına yardımcı olacak başka hesaplamalar yapmalarını isteyin.

1:1 Hibrit Öğrenme

Hibrit öğrenme kaynaklarından Kişisel Öğrenme Seti ders planını indirin.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Farklı modeller inşa etmek için bu seti nasıl kullanabileceklerini öğrenir.
 • Farklı mekanizmaların, bir girdiyi farklı hareketli bir çıktıya nasıl dönüştürebileceğini keşfeder.
 • Bir cisme etkiyen kuvvetlerin, bu cismin hareketini nasıl değiştirebileceği hakkında tahminlerde bulunur.
 • LEGO® Education BricQ Motion Prime Seti (iki öğrenciye bir set)

FEN BİLİMLERİ:
3. Fiziksel Olaylar
F.4.3. Kuvvetin Etkileri (Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri)
F.6.3. Kuvvet ve Hareket
F.7.3. Kuvvet ve Enerji
F.8.5. Basit Makineler

MATEMATİK:

 1. SAYILAR VE İŞLEMLER
  Tam sayılar
  Oran Orantı

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.