BricQ Motion Essential

Ayağa Kalk ve Dans Et

Ayağa kalk ve dans et! Eğlenceli bir dans yarışmasında farklı dişlilerin birbirlerini nasıl iterek dansçının dönüş hızını değiştirdiğini keşfet.

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
5-7 yaş
Hybrid
U1L2.Thumbnail.png

Hazırla

 • Çevrimiçi öğrenci materyalini inceleyin. Bu materyali ders sırasında projektör kullanarak öğrencilerinizle paylaşın.
  • İlgili kavramları (örn. itme ve çekme) önceki derslerde işlediğinizden emin olun.
  • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 10 Dakika)

 • Öğrenci videosunu buradan izleyin ya da çevrimiçi öğrenci materyalinden erişin.
U1L2.EngageThumbnail.png
 • Ne tür kuvvetlerin dişlileri hareket ettirebileceği ile ilgili kısa bir tartışma başlatın.
 • Öğrencilerden dişlileri tarif etmelerini isteyin:
  • Nasıl görünüyorlar? (örn. yuvarlak, etrafında bir sürü dişler var)
  • Nasıl dönmeye başlıyorlar? (örn. itme kuvveti gibi bir kuvvetle)
  • Hangi yönlerde dönebiliyorlar? (örn. saat yönünde, saat yönünün tersine, bu tarafa, şu tarafa ya da tam tur)
 • Öğrencilere dişlilerle hareket eden bir dans pisti, dişlileri iten bir DJ Minifigürü ve Minifigür dansçılar yapacaklarını söyleyin.
 • İnşa yönergeleri “A” kitapçığının 4. sayfasını açın. Sayfayı öğrencilerinize gösterin, sayfa numarasının ne olduğunu ve neden önemli olduğunu açıklayın. İnşa adımlarının sayılı olduğunu ve sırayla yapılmaları gerektiğini vurgulayın. Her adımda hangi LEGO® parçalarının gerektiğinin gösterildiğini, “x” in yanındaki sayının da o adımda resimdeki parçadan kaç tane gerektiğini gösterdiğini açıklayın. Yönergelerin hızlıca üzerinden geçin ve öğrencilere nerede inşa etmeyi bırakacaklarını gösterin.
 • Her gruba birer set dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 20 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak Ayağa Kalk ve Dans Et modelini inşa etmelerini sağlayın. Öğrencilere, sırayla çalışarak birinin tuğlaları ararken diğerinin inşa etmesini, bir adımı tamamladıktan sonra diğerine geçerken rolleri değiştirmelerini söyleyin.
 • İnşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.
 • Öğrenciler dans pistini inşa etmeyi bitirdiklerinde Minifigür dansçılar tasarlamalarını ve dişlilere takmalarını isteyin.
 • Şimdi "müzikli heykel” oyununu oynatın.
  • Seçtiğiniz bir dans müziğini çalın.
  • Mor dişli üzerindeki siyah plağı (yani DJ'in pikabını) iterek modelin hareketini başlatın.
  • Öğrencilere müzik durduğunda dansçılarını durdurmalarını söyleyin.
  • Müziği durdurun.
  • Müziği çalın.
  • Birkaç kez tekrar edin.
  • Öğrencilerin dişlileri farklı yönlerde çevirmelerini isteyin.
  • Dişlileri nasıl daha hızlı veya daha yavaş döndürebilirler?

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizi bir araya toplayarak yaptıklarını paylaşmalarını sağlayın.
 • Öğrencilere dişlilerin hareketiyle ilgili gözlemlerini sorun. Aşağıdaki konulara mutlaka değinin:
  • Birbirine bağlı dişlileri farklı yönlerde döndürmek, saat yönünde veya saat yönünün tersine dönmelerine neden olur.
  • Büyük bir dişliyi iten küçük bir dişli, büyük dişliyi daha yavaş döndürür (yani vites küçültür).
  • Küçük bir dişliyi iten büyük bir dişli, küçük dişliyi daha hızlı döndürür (yani vites yükseltir).
  • Aynı boyutta iki dişliyi birbirine bağladığınızda aynı hızda hareket ederler.
  • İki dişlinin aynı yönde hareket etmesi için ortada başka bir dişli olmalıdır. Buna marş dişlisi denir.

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 10 Dakika)

 • Öğrencilerinizden dans pistlerini yeniden inşa etmelerini ve dişlileri farklı konumlara taşıyarak deney yapmalarını isteyin.
 • Zaman kalırsa öğrencilerin hızlı ve yavaş dişlileri belirterek Öğrenci Çalışma Sayfasını (Öğretmen Desteği - Ek kaynaklar) tamamlamalarını sağlayın.
 • Öğrencilerinizin modellerini bozmaları, tuğlaları sınıflandırıp tepsiye geri koymaları ve masalarını toparlamaları için 5 dakika ayırın.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizin, üzerinde çalıştıkları kavramları düşünmelerini sağlamak için ders boyunca “neden” ve “nasıl” sözcüklerini içeren sorular sorun.
 • Modellerini inşa ederken öğrencileri dişlilere ve harekete ne olduğunu tartışmaya teşvik edin.
 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini oluştururken, problem çözmeye yönelik aldıkları kararlarının arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, modellerinin kullandığı itme kuvvetlerini tanımlamadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin:
  • Yeşil: "İtme"nin ne anlama geldiğini anlatabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: "İtme"nin ne anlama geldiğini anlatabileceğimi biliyorum.
  • Mor: "İtme" ve "çekme"nin ne anlama geldiğini anlatabilirim ve bir arkadaşımın da anlamasına yardımcı olabilirim.

Akran Değerlendirmesi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, grup çalışması deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.
45401-assessment.png

İpuçları

Model İpuçları

 • Modelleri inşa etmek 20 dakikadan fazla sürmemelidir. Modeli inşa etmeyi bitiremeyen gruplardaki her bir öğrenciyi, modelini tamamlayan bir grupla eşleştirin.
 • Öğrenciler, dişlilerin üzerindeki üçgen baskılarını kullanarak dönüşleri sayabilir ve dişlinin neden daha hızlı ya da daha yavaş hareket ettiğini açıklayabilir.
 • Büyük bir dişli küçük bir dişliyi iterken, öğrenciler küçük dişlideki üçgenleri takip ederek büyük dişliye kıyasla kaç tur döndüğünü hesaplayabilir.
 • Dişlileri dönen plakalardan çıkarmak için Tuğla Ayırıcının üçgen ucunu nasıl kullanacaklarını öğrencilere gösterin.

Farklılaşım:

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerin, yalnızca bir dansçının ve iki dişlinin hareketini inceleyerek başlamalarını isteyebilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Öğrencileri büyük bir dişlinin ve daha küçük bir dişlinin üzerine birer Minifigür dansçı yerleştirmeye, ardından her bir dansçının farklı hızlarını gözlemlemeye teşvik edebilirsiniz.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
  • Dansçılar kaç tur dönüyor?
  • Hangi dansçı daha fazla tur dönüyor?
 • Öğrencilere senkronize bir dans rutini oluşturma hedefi verin.
  • İki dansçının da aynı yöne dönmesini nasıl sağlayabilirler?

Eklentiler

Matematik Eklentisi (Not: Bunun için ekstra süre gerekecektir.)
Matematik becerileri gelişimini de desteklemek için öğrenciler, büyük dişlilerin üzerine kesir kısımlarını temsil edecek şekilde LEGO® tuğlaları inşa edebilirler. Çıkıntıları sayarak ve yarım ya da çeyreği gösteren tuğlalar ekleyerek bunu yapabilirler.

1:1 Hibrit Öğrenme

Hibrit öğrenme kaynaklarından Kişisel Öğrenme Seti ders planını indirin.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Bir cismi itmenin, o cismin hareketinin hızını ya da yönünü nasıl değiştirebileceğini, hareketini başlatabileceğini ya da durdurabileceğini araştırır.
 • Cisimler birbirlerine dokunduğunda birbirlerini ittiğini ve bunun hareketlerini değiştirebileceğini anlar.
 • Farklı büyüklükte dişlilerin birbirlerini nasıl itip çektiğini, böylece nasıl daha hızlı veya yavaş hareket etmelerini sağladığını keşfeder.
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential Setleri (iki öğrenciye bir set)
 • Dans müziği (istediğinizi seçebilirsiniz)

FEN BİLİMLERİ:
3. Fiziksel Olaylar
F.3.3. Kuvveti Tanıyalım
F.4.3. Kuvvetin Etkileri (Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri)
F.7.3. Kuvvet ve Enerji
F.8.5. Basit Makineler

MATEMATİK:

 1. SAYILAR VE İŞLEMLER
  Doğal Sayılar
  Kesirler
 2. GEOMETRİ VE ÖLÇME
  Açılar

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.