BricQ Motion Essential

İp Cambazı

Bir cambaz ipi inşa et ve ip cambazının ağırlık merkezini koruyarak düşmemesine yardımcı ol.

30-45 dk.
Orta seviye
5-7 yaş
U1L5.Thumbnail.png

Hazırla

 • Çevrimiçi öğrenci materyalini inceleyin. Bu materyali ders sırasında projektör kullanarak öğrencilerinizle paylaşın.
 • İlgili kavramları (örn. yerçekimine bağlı dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler) daha önceden bir derste işlediğinizden emin olun.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrenci videosunu buradan izleyin ya da çevrimiçi öğrenci materyalinden erişin.
U1L5.EngageThumbnail.png
 • Yer çekimi hakkında kısa bir tartışma başlatın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
  • Yer çekimi nedir? Her şeyi yere doğru çeken bir kuvvettir.
  • İp cambazlığı nedir? Uzun ve ince bir tel ya da halat üzerinde yürüyebilme becerisidir.
  • Bir ip cambazının düşmemek için hangi beceriye ihtiyacı vardır? İyi bir denge.
  • İp cambazının ip "üzerinde" durabilmesini sağlayan nedir? İpin üzerinde dengede kaldıkları sürece ip, cambazın ayaklarını yukarı iterek düşmemesini sağlar.
 • Öğrencilere bir cambaz ipi inşa edeceklerini söyleyin.
 • Her gruba birer set dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 25 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak İp Cambazı modelini inşa etmelerini sağlayın. Öğrencilere, sırayla çalışarak birinin tuğlaları ararken diğerinin inşa etmesini, bir adımı tamamladıktan sonra diğerine geçerken rolleri değiştirmelerini söyleyin.
 • İnşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.
 • Öğrenciler inşa etmeyi bitirdiklerinde, modellerini test etmeleri için ne yapacaklarını anlatın.
 • Öğrencilerin sırayla ip cambazının ağırlık merkezini test edeceklerini açıklayın. Denge çubuğu üzerindeki ağırlıklı tuğlaları kaydıracak ya da çubuğun iki tarafına da tuğla ekleyip çıkararak cambazın dengesini sağlamaya ya da bozmaya çalışacaklar.
 • Öğrencilerden Öğrenci Çalışma Kağıtlarına çizmelerini isteyin (Öğretmen Desteği - Ek kaynaklar). İp cambazının çubuğunun her iki tarafına da hangi tuğlaları koyduklarını not etmeli, dengesini nasıl sağladıklarını ya da bozduklarını göstermelidirler. Çubuğun bir tarafta daha uzun ya da daha kısa olup olmadığını belirtmeleri gerektiğini hatırlatın.
U1L5.01.png

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencileri, yaptıklarını gözden geçirmek ve tartışmak üzere bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
  • İp cambazının dengesi ve çubuğu hareket ettirdiğinde dengenin nasıl değiştiğiyle ilgili neler dikkatini çekti? Yer çekiminin, ağırlıklı tuğlaları ip cambazının kollarından ya da çubuktan aşağı çeken kuvvet olduğunu açıklayın. Böylece cambazın iki tarafındaki ağırlık dengelenir ve cambaz ağırlık merkezini koruduğu için aşağı doğru çekilip düşmez.

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 10 Dakika)

 • Öğrencilerden kendi ağırlık merkezlerini araştırmalarını isteyin:
  • Tek ayakları üzerinde, diğer ayakları yere yakın bir şekilde durmalarını sağlayın. Yere yakın olan ayağı kaldırmaya başlayarak, dengelerini kaybetmeden önce ne kadar uzun süre durabildiklerine bakmalarını söyleyin. Bunu kolları aşağı doğru salıkken, sonra tekrar kolları açık şekilde denemelerini sağlayın. Hangisi daha kolay?
  • 1-2 öğrenciyi seçin ve tek ayak üzerinde, diğer ayakları yerden yüksekte durmalarını isteyin. Sonra bir tarafta bir kitap tutarken bunu denemelerini sağlayın.
  • Hangisinde yer çekimini en fazla hissettiklerini, hangi şekilde en dengeli hissettiklerini sorun.
 • Öğrencilerinizin modellerini bozmaları, tuğlaları sınıflandırıp tepsiye geri koymaları ve masalarını toparlamaları için zaman ayırın.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizin, üzerinde çalıştıkları kavramları düşünmelerini sağlamak için ders boyunca "neden" ve "nasıl" sözcüklerini içeren sorular sorun.
 • Öğrencilerinizi "sesli düşünmeye" ve modellerini oluştururken, problem çözmeye yönelik aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin ağırlık merkezi, denge hali ve dengenin bozulması kavramlarını açıklamadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin:
  • Yeşil: "İtme" ve "çekme"nin ne anlama geldiğini anlatabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: "İtme" ve "çekme"nin ne anlama geldiğini anlatabileceğimi biliyorum.
  • Mor: "İtme" ve "çekme"nin ne anlama geldiğini anlatabilirim ve açıklayabilirim, ayrıca bir arkadaşımın da anlamasına yardımcı olabilirim.

Akran Değerlendirmesi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, grup çalışması deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.
45401-assessment.png

İpuçları

MODEL İPUÇLARI

 • İp cambazının altındaki küçük tekerleği bulmak zor olabilir. Siyah ve gri parçaların olduğu tepside bulabilirsiniz.
 • İp cambazındaki küçük tekerleği çıkarmak çok zordur. Çıkarılması gerekmiyorsa öğrencilerinize bu parçayı çıkarmadan bırakmalarını söyleyin. Öğrencilerinizin hiçbir zaman parçaları dişleriyle çıkarmaya çalışmadıklarından emin olun!
 • Modelin akslarının uzunluğu, LEGO® çıkıntıları ile ölçülür. 16 çıkıntı uzunluğundaki aksın, 16 çıkıntı uzunluğundaki beyaz plakayla nasıl ölçüldüğünü gösterin, aksın 16 çıkıntı uzunluğunda olduğunu vurgulayın.

Farklılaşım:

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerin yer çekimini gözlemlemeleri için, önce ip cambazının iki tarafına aynı tuğlaları koyarak, sonra da bunları farklı tuğlalarla değiştirerek test etmelerini sağlayabilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Öğrencilerinize, öğrencilerin ip cambazının ortadan tuttuğu çubuğun solunu ya da sağını seçtiği bir ağırlık merkezi oyunu yapma hedefi verebilirsiniz.
  • Öğrenciler sırayla 5 tuğla seçerek ip cambazını kendi taraflarına doğru eğmeye çalışır.
  • En ağır parçaları seçip takanlar kazanır.

Eklentiler

(Not: Bunun için ek süre gerekecektir.)
Matematik becerileri gelişimini de desteklemek için öğrencilerinizin ikili gruplar halinde ip cambazını dengelemekle ilgili problemler yazıp birbirlerine çözdürmelerini isteyin.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Ağırlık merkezini keşfeder ve bir ip cambazını dengede tutmak için kullanır.
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential Setleri (iki öğrenciye bir set)

FEN BİLİMLERİ:
3. Fiziksel Olaylar
F.6.3. Kuvvet ve Hareket
F.7.3. Kuvvet ve Enerji

MATEMATİK:

 1. SAYILAR VE İŞLEMLER
 2. CEBİR

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.