BricQ Motion Essential

Coşkulu Kalabalık

Öğrencileriniz, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri ne kadar anladıklarını test eden bu son projede mühendislik tasarım sürecini keşfedecekler.

Yarış neredeyse bitmek üzere. Koşucular son virajdan döndü, bitiş çizgisini görebiliyorlar ve coşkulu kalabalık çılgınca tezahürat yapmaya başlıyor!

45-90 dk.
İleri seviye
3.-5. Sınıf
Hybrid
U2L7.Thumbnail.png

Hazırla

 • Çevrimiçi öğrenci materyalini inceleyin. Bu materyali ders sırasında projektör kullanarak öğrencilerinizle paylaşın.
 • Bu ders, en az 45 dakikalık iki derste işlenecek şekilde tasarlanmıştır. A Bölümü 1. oturumdan, B Bölümü 2. oturumdan oluşur.
 • İlgili kavramları (yani basit mekanizmalar, hareketteki örüntüler, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler) daha önceden bir derste işlediğinizden emin olun.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.

A Bölümü (45 Dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrenci videosunu buradan izleyin ya da çevrimiçi öğrenci materyalinden erişin.
U2L7.EngageThumbnail.png
 • Öğrencilerinizin izlediği videoda zaferi kutlayan insanların ne yaptığına dair gözlemleri hakkında kısa bir tartışma başlatın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
  • İnsanlar nasıl hareket ediyordu? (zıplıyorlar, el sallıyorlar, çak bir beşlik yapıyorlar)
  • Önceki derslerde kullanılan mekanizmaları düşün. Bu eylemlerden bazılarını taklit eden mekanizmalar oluşturmak için kuvvetler ve hareket hakkında şimdiye kadar öğrendiklerini nasıl kullanabilirsin?
 • Öğrencilere, otomatik bir tezahürat yapan coşkulu kalabalık yapmak için mekanizma (lar) tasarlayıp inşa edeceklerini söyleyin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerden, tezahürat yapan seyircileri ya da bir kutlamayı temsil eden bir mekanizma icat etmelerini isteyin.

 • Fikirlerini çizmelerini ve inşa etmelerini sağlayın.

 • Daha önceki derslerde inşa ettikleri modelleri esin kaynağı olarak kullanabileceklerini ya da yeni bir şey icat edebileceklerini açıklayın.

 • Mümkün olduğunca çok birbirine bağlı hareketli parçaya sahip modeller yapmaya teşvik edin.

 • Öğrencilere, inşa etmeye başlamadan önce fikirlerini tartışmalarını ve taslaklar çizmelerini söyleyin.

 • İnşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizi, yaptıklarını gözden geçirmek ve tartışmak üzere bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
  • Senin modelin nasıl bir zafer kutlaması yapıyor?
  • Hangi modelden esinlendin?
  • Modelinin hangi kısımları taslağınla aynı? Farklı olanlar ne?
  • Neleri değiştirebilirsin?
 • Tuğlaları başka bir sınıfta kullanmanız gerekiyorsa her grubun modelinin fotoğraflarını çekin, sonra öğrencilerden modellerini bozmalarını ve seti toplamalarını isteyin. Tuğlaları başka bir sınıfta kullanmanız gerekmiyorsa öğrencilerin modellerini bir sonraki derse kadar güvenli bir yere kaldırmalarını sağlayın.

B Bölümü (45 Dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizin dersin A Bölümünde yaptığı taslakları veya modelleri dağıtın.
 • Öğrencilerin bugün modellerini düzeltmek, iyileştirmek ve bitirmek için yapmayı planladıkları şeyleri paylaşmalarını isteyin.
 • Öğrencilere, bir yerde takılırlarsa ne yapabileceklerini sorun. Cevaplar aşağıdaki gibi olabilir:
  • Başka bir gruptan bir arkadaşıma sorarım.
  • İnşa yönergelerini esin kaynağı olarak kullanırım.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerin modellerini bitirmeleri için 20 dakika izin verin. 15 dakika sonra, işlevsel bir model oluşturmak için 5 dakikalarının kaldığını söyleyin.
 • Takım arkadaşlarıyla birlikte modellerini test etmeleri için 2 dakika ayırın.
 • Öğrencilerden bazıları inşa etmeyi erken bitirirse Minifigür yarışı için 125 cm mesafeyle başlangıç ve bitiş çizgilerini işaretlemelerini isteyin.
 • Şimdi öğrencileri sınıfça büyük bir kutlama için bir araya toplayın!

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerin modellerini açıklamalarını isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
  • Modelin ne kadar iyi çalıştı?
  • Modelini daha da iyi hale getirmek için neyi değiştirebilirsin?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
  • Bu dersin en çok hangi kısmında eğlendin?
  • Sana en zor gelen yer neresiydi?
  • Hangi öğrenci modellerinden esinlendin?
 • Öğrencilerinizin modellerini bozmaları, tuğlaları sınıflandırıp tepsiye geri koymaları ve masalarını toparlamaları için zaman ayırın.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizin, üzerinde çalıştıkları kavramları düşünmelerini sağlamak için ders boyunca “neden” ve “nasıl” sözcüklerini içeren sorular sorun.
 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini oluştururken problem çözmeye yönelik aldıkları kararlarının arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin modellerinin kullandığı kuvvetleri açıklamadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin:
  • Yeşil: Modelimin kullandığı kuvvetleri anlatabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Modelimin kullandığı kuvvetleri anlatabileceğimi biliyorum.
  • Mor: Modelimin kullandığı kuvvetleri anlatabilir ve açıklayabilirim, ayrıca bir arkadaşımın da anlamasına yardımcı olabilirim.

Akran Değerlendirmesi

 • Öğrencilerin ekiplerinde birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.
45401-assessment.png

İpuçları

Model İpuçlar

 • Öğrencilerinizden takılan olursa aşağıdaki gibi açık uçlu sorular sorarak onlara yardımcı olun:
  • Senin fikrin ne?
  • Şimdiye kadar neler denedin?
  • Bundan sonra ne deneyebilirsin?
  • Başka bir derste yaptığın, bir şeyin atlamasını ya da el sallamasını sağlayabilecek bir model var mı?
 • Bazı öğrencilerin verilen sürede inşa edemeyecekleri kadar büyük fikirleri olabilir. Onları, bir sonraki dersten önce fikirlerini basitleştirme yollarını düşünmeye teşvik edin. Çoğu tasarımcının, planlarını yeniden düşünmek ve değiştirmek üzere projelere ara verdiğini açıklayarak yaratıcılıklarını destekleyin.
 • Aşağıdaki fotoğraflarda örnek çözümler gösterilmiştir. Ancak yaratıcılıklarını kısıtlayabileceği için kendi fikirlerini bulmakta zorlanmadıkları sürece bunları öğrencilerinizle paylaşmamanızı tavsiye ediyoruz.
U2L7.Thumbnail.png

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerinizin inşa yönergeleri kitapçığının 2. sayfasındaki kam mekanizmasını inceleyerek başlamasını sağlayabilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Her gruba, inşa yönergeleri kitapçığının 2. ve 3. sayfasından iki mekanizma verebilir ve iki mekanizmayı bir modelde birleştirmelerini isteyebilirsiniz.

Eklentiler

(Not: Bunun için ekstra süre gerekecektir.)
Dil becerileri gelişimini de desteklemek için her öğrenciden bu derste öğrendikleri hakkında bir sunum hazırlamasını ve sınıfa sunmasını isteyin.

1:1 Hibrit Öğrenme

Hibrit öğrenme kaynaklarından Kişisel Öğrenme Seti ders planını indirin.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Kendi mekanizmalarını oluşturmak için beyin fırtınası yapar, taslak çizer, tasarlar, prototip geliştirir, inşa eder, test eder, tekrarlar, tekrar inşa eder ve deney yapar.
 • Neden-sonuç ilişkisi ve dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler konusundaki bilgilerini uygulayarak Minifigürlerden oluşan hareketli bir ‘coşkulu kalabalık’ inşa ederler.
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential Seti (iki öğrenciye bir set)

FEN BİLİMLERİ:
3. Fiziksel Olaylar
F.3.3. Kuvveti Tanıyalım
F.4.3. Kuvvetin Etkileri (Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri)
F.6.3. Kuvvet ve Hareket
F.7.3. Kuvvet ve Enerji
F.8.5. Basit Makineler

TÜRKÇE:
2. KONUŞMA
Hazırlıksız konuşma yapar.
Hazırlıklı konuşma yapar.
Konuşma stratejilerini uygular.
Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.