BricQ Motion Essential

Serbest Atış

Üçlük atış yapılırken bir basketbol topunun hareketini incele. Her seferinde mükemmel basket atabilir misin?

30-45 dk.
Orta seviye
3.-5. Sınıf
Hybrid
U2L3.01.png

Hazırla

 • Çevrimiçi öğrenci materyalini inceleyin. Bu materyali ders sırasında projektör kullanarak öğrencilerinizle paylaşın.
 • Hareket örüntülerini tanıma konusunu daha önceki bir derste işlediğinizden emin olun.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrenci videosunu buradan izleyin ya da çevrimiçi öğrenci materyalinden erişin.
U2L3.EngageThumbnail.png
 • Öğrencilerinizin basketbol veya voleybol gibi sporları yaparken hangi kuvvetlerin etkilerini gördükleriyle ilgili kısa bir tartışma başlatın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
  • Hangi kuvvet (ler) topu hareket ettirir? (İtme/Çekme)
  • Hangi kuvvetler topun yere düşmesine neden olur? (Yer çekimi)
  • "Üçlük atış" nedir? ("Üçlük atış," üç sayı çizgisinin dışından atılan herhangi bir basket sayısıdır.)
 • Öğrencilere bir basketbol modeli inşa edeceklerini, bir topun hareketindeki örüntüyü bulmak için yapacakları deneylerde bu modeli kullanacaklarını söyleyin.
 • Her gruba birer set dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 25 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak Serbest Atış modelini inşa etmelerini sağlayın. Öğrencilere, sırayla çalışarak birinin tuğlaları ararken diğerinin inşa etmesini, bir adımı tamamladıktan sonra diğerine geçerken rolleri değiştirmelerini söyleyin.
 • İnşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

1. Deney:

 • Öğrencilerinizden modellerini mavi rakamlı fayanslarda pivot konumu 1, atış mesafesi 2 ve pota yüksekliği 1’deyken basket atıp atamadıklarını test etmelerini isteyin.
 • Sonuçları Öğrenci Çalışma Sayfalarına kaydetmelerini isteyin (Öğretmen Desteği - Ek kaynaklar).
  • Şimdi atış mesafesini konum 4, 6 ve 8’e getirerek tekrar basket atmayı denemelerini isteyin.
  • Testlerin sonuçlarını kaydetmeleri gerektiğini hatırlatın.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 Dakika)

 • Öğrencilerinizi bir araya toplayarak öğrendiklerini paylaşmalarını sağlayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
  • Kuvvet ne zaman dengeliydi/dengesizdi? (Atış yapan kol hareketsizken kuvvet dengelidir. Bırakıldığında ağırlıklı tuğla düşer ve top üzerindeki kuvvet dengesiz olur. Topun ve atış yapan kolun hareketi durana kadar kuvvet dengesiz kalır.)
  • Ağırlıklı tuğlayı düşüren nedir? (Yer çekimi)
  • Pota yüksekliği konum 1’e ayarlandığında neden her seferinde basket atabildin?
  • Potanın yüksekliğini arttırırsan sence ne olur?

2. Deney:

 • Şimdi öğrencilerinizden pota yüksekliğini konum 2’ye getirmelerini ve atış mesafesi konumları 2, 4, 6 ve 8’den basket atmayı denemelerini isteyin.
  • Her denemenin sonuçlarını, Öğrenci Çalışma Sayfalarındaki tablonun ikinci sütununa kaydetmelerini söyleyin.
  • Pota yüksekliğini her değiştirdiklerinde ne kadar uzaktan basket atabileceklerini tahmin etmeye ve tahminlerini tabloda "X" ile işaretlemeye teşvik edin.
  • Sütunu tamamlar ya da artık basket atamazlarsa potayı konum 3, 4 vs.’ye yükseltmelerini ve artık basket atamayıncaya kadar sonuçlarını tabloya kaydetmeye devam etmelerini sağlayın.

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizi bir araya toplayarak deneylerinin sonuçlarını gözden geçirin ve tartışın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
  • Her pota yüksekliğinde mesafe değiştikçe topun hareketinde hangi örüntüleri fark ettin? (Mesafe ve yükseklik arttıkça basket atmak zorlaştı.)
  • Tablonu havaya kaldır ve sınıfta dolaşarak diğer tablolara bak. Tablon, sınıftaki diğer öğrencilerin oluşturduğu tablolara benzer mi?
  • Bir sonraki adımda ne olacağını tahmin edebildin mi?
 • Öğrencilerinizin modellerini bozmaları, tuğlaları sınıflandırıp tepsiye geri koymaları ve masalarını toparlamaları için zaman ayırın.
U2L3.01.png
 • LEGO® Group’un şimdi bazı LEGO® parçalarını bitki bazlı plastikten ürettiğini biliyor muydunuz? Ağaçlar, yapraklar, ejderha kanatları ve basket potaları dahil bazı parçalar artık sürdürülebilir kaynaklı şeker kamışından üretiliyor. 2030 yılına gelindiğinde, tüm LEGO® parçaları sürdürülebilir kaynaklı malzemelerden üretiliyor olacak.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizin, üzerinde çalıştıkları kavramları düşünmelerini sağlamak için ders boyunca “neden” ve “nasıl” sözcüklerini içeren sorular sorun.
 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini oluştururken, problem çözmeye yönelik aldıkları kararlarının arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, bir cismin hareketindeki örüntüleri bulmadaki ve bu örüntülerin gelecekteki hareketleri tahmin etmek için nasıl kullanılabileceğini tanımlamadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin:
  • Yeşil: Topun hareketindeki örüntüyü fark edebileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Topun hareketindeki örüntüyü fark edebilirim.
  • Mor: Topun hareketindeki örüntüyü fark edebilirim, bu örüntüyü kullanarak gelecekteki hareketlerini tahmin edebilirim ve bir arkadaşımın da anlamasına yardımcı olabilirim.

Akran Değerlendirmesi

 • Öğrencilerin ekiplerinde birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.
45401-assessment.png

İpuçları

Model İpuçları

 • Öğrencilere tuğlaları doğru yerleştirmek için plakalardaki çıkıntıları nasıl sayacaklarını gösterin. İki sarı atış kolu desteğinin beyaz plakada nereye takıldığına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayın.
 • Kırmızı aksların, modelde ayarlanabilen değişkenleri (pota yüksekliği, atış mesafesi ve pivot konumu) belirttiğini açıklayın.
 • Pota ve atış yapan kol arasındaki mesafenin, modelin ortasındaki kolu çevirerek arttırılabileceğini söyleyin.
 • Toptaki ipin, topun modele bağlı kalmasını sağlayacağını vurgulayın.
U2L3.01.png

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerin sadece 2., 4. ve 6. mesafe konumundan atış yapmayı denemelerini sağlayabilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Öğrencilerinizden pivot noktasını "2"ye getirmelerini, sonra gözlemlerini yeni bir tabloya kaydetmelerini isteyebilirsiniz.
 • Öğrencilerinizin pota yüksekliğini "5"e ayarlamasını isteyebilir ve modellerini 1 ve 8 arası herhangi bir mesafeden üçlük atışlar yapacak şekilde değiştirme hedefi verebilirsiniz; bunun için modellerine bazı serbest eklemeler yapmaları gerekecektir.

Eklentiler

(Not: Bunun için ekstra süre gerekecektir.)
Matematik becerileri gelişimini de desteklemek ve bilinen ölçü birimlerini daha iyi öğrenmek için öğrencilerinizin değişkenleri değiştirirken modellerini cetvelle ölçmelerini isteyin.

1:1 Hibrit Öğrenme

Öğrencilerinizin bilimi daha fazla keşfetmesi ve kodlama şampiyonları olması için Starfish’i
LEGO® Education SPIKE Prime ile birleştirin!

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Bir cismin hareketini gözlemleyip ölçerek bir örüntü bulmaya çalışır.
 • Verileri kaydeder ve tahminlerde bulunmak için kullanır.
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential Seti (iki öğrenciye bir set)

FEN BİLİMLERİ:
3. Fiziksel Olaylar
F.3.3. Kuvveti Tanıyalım
F.4.3. Kuvvetin Etkileri (Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri)
F.6.3. Kuvvet ve Hareket
F.7.3. Kuvvet ve Enerji
F.8.5. Basit Makineler

MATEMATİK:

 1. SAYILAR VE İŞLEMLER
 2. GEOMETRİ VE ÖLÇME
 3. VERİ İŞLEME
  Veri Toplama ve Değerlendirme

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.