SPIKE™ Prime Seti

Görev Eğitimi: Yaratıcı Problem Çözme

Görev stratejisi becerilerinizi geliştirin. Bir probleme yaratıcı bir çözüm bulmak için tasarım sürecini kullanın.

45 min
Başlangıç seviyesi
6.-8. Sınıf
Hybrid
TrainingMission-Thumbnaili.png

Genel Görünüm

 • Bu bir hibrit öğrenme dersidir. Bu dersi işlemek için LEGO® Education SPIKE Prime Seti, LEGO tuğlaları ya da yazılım gerekmez.
 • Bu derste öğrencileriniz, bir tasarım hedefine bir çözüm geliştirmek ve test etmek için mühendislik tasarım sürecini izleyecektir.
 • Bu ders, öğrencilere görev stratejisini ve robot aksesuarı tasarımını keşfetme görevi verir. Onları robotik yarışmalarında yarışmaya hazırlamak için kullanılabilir.

Bu dersi:

 • Eğitim Kampı 2: Oyun Alıştırmaları dersinden sonra itme, çekme, bir cismi taşıma ve kurtarma kavramlarını desteklemek için işleyebilirsiniz.
 • Yapılandırılmış Görev dersinden sonra robotun cisimlerle nasıl etkileşime girebileceğini daha fazla keşfetmek için işleyebilirsiniz.
 • Ünite boyunca herhangi bir zamanda görev stratejisi, robot tasarımı ve takım çalışması becerilerini geliştirmek için işleyebilirsiniz.
 • Dersinizin hızını ayarlamak ve öğrencilere her aşamada yol göstermek için Ek Kaynaklar altında sağlanan görsel Ders Sunumunu kullanın.

Mühendislik Tasarım Kavramları

 • Prototip: Bir fikri test etmek için yapılan örnek bir model.
 • Test etme ve değerlendirme: Modelin ne kadar iyi çalıştığını ölçme sürecidir. Bir prototipi test eder ve ne kadar iyi performans gösterdiğini değerlendirirsiniz.
 • Yineleme: İstenen sonuca yaklaşmak için bir süreci tekrarlama. Bazı yinelemeler, bir şeyin değiştirilmiş bir versiyonunu yapmayı içerebilir.

İlgi Uyandır

(10 Dakika)

Problem çözmeyle ilgili kısa bir tartışma başlatın.
• Bu tartışma sayesinde öğrencilerinizle birlikte yaratıcı problem çözme stratejilerinin icatların ortak bir tanımını geliştirecek ve tasarım hedefini çözmenin ölçütlerini belirleyeceksiniz.

Ders Sunumunun İlgi Uyandır sayfasını gösterin.
• Bu sayfa, çözülmesi gereken bir düğümün resmini gösterir.

TrainingMission-Engage.png

Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:

 • Burada problem ne? (Bu soru, öğrencilerin problemi tanımlamasına yardımcı olur. Örnek yanıt: Çözülmesi gereken bir düğüm var.)
 • Bu problemi çözmenin bazı yolları nelerdir? (Bu soru, öğrencilerin probleme çözümler bulmak için beyin fırtınası yapmalarına yardımcı olur. Örnek yanıt: Gevşetmek, uçlarını bulmak ve çözmek.)
 • Önce ne denersin? (Bu soru, öğrencilerin problemi çözme planlarını düşünmelerine ve ilk prototipin özelliklerini belirlemelerine yardımcı olur.)
 • Peki bu işe yaramazsa? Sonra ne denersin? (Bu soru, öğrencilerin nasıl prototiplerini değerlendireceklerini, keşifler yapacaklarını ve yinelenen mühendislik tasarım sürecini tekrarlamak için nasıl bir plan yapacaklarını düşünmelerine yardımcı olur.)
 • Problem çözmenin, bir problemi çözmek için farklı fikirleri denemeyi gerektirdiğini ve buna yineleme dendiğini açıklayın.

İlgi Uyandır Aşaması için Hibrit Öğrenme İpuçları

Eşzamanlı

 • Ayarlanan ders saatiniz sırasında tüm sınıfın katıldığı bir sanal tartışma başlatın. Kendiniz mümkün olduğunca az konuşun. Öğrencilerinizi yanıt vermeye veya kendi sorularını sormaya teşvik edin. Herkesin katılmasını sağlamak için çevrimiçi bir anket aracı ya da sohbet fonksiyonu kullanmayı deneyin.

Eşzamansız

 • Ders Sunumunun İlgi Uyandır sayfasını gösterin ve öğrencilerinizin tek tek doğrudan size mi yanıt vereceğini yoksa toplu halde bir sınıf tartışma panosuna mı yanıt vereceğini seçin. Çevrimiçi tartışma panoları, tüm öğrencilerin aynı anda hazır bulunmasını gerektirmeden öğrenciler arasında etkileşimi teşvik etmenin harika bir yoludur.

Keşfet

(15 Dakika)

Öğrencilerinize, bağımsız çalışarak bir tasarım hedefine bir çözüm geliştireceklerini açıklayın.

Ders Sunumunun ilk Keşfet sayfasını gösterin.

 • Bu sayfada dört tasarım hedefi gösteriliyor. Bu hedefler, robotik yarışmalarındaki görevlerde sıkça görülen engellere benziyor.
 • Dört hedefi de öğrencilerinize sunup seçmelerini isteyebilir ya da birkaç ders oturumunda hedefleri tek tek sunabilirsiniz.
 • Öğrencilerinizden, problemi çözmek için beyin fırtınası yaparak fikirler bulmalarını isteyin. Kısa bir paylaşım oturumu gerçekleştirin.

Tasarım Hedefleri
Aşağıda, bu dersteki dört tasarım hedefinin özeti verilmiştir.

 • A Görevi: Birine bir şey götür (Örnek çözüm: Cismi itmek ya da çekmek. Öğrencilerinizin aklına fikir gelmezse bir bardak su taşımayı önerin.)
 • B Görevi: Bir cihazı çalıştır (Örnek çözüm: Cisme bastırmak. Öğrencileriniz çalıştıracakları cihazı kendileri seçsin.)
 • C Görevi: Bir cismi kurtar (Örnek çözüm: Cismi tutmak, çekmek veya itmek. Kurtarması eğlenceli olacak herhangi bir cisim önerin.)
 • D Görevi: Yazı tura at (Örnek çözüm: Cismi ters çevirmek. Bozuk para yoksa yerine ters çevrilebilecek başka düz bir cisim kullanabilirsiniz.)
TrainingMission-Explore-1.png

Ders Sunumunun ikinci Keşfet sayfasını gösterin.
Bu sayfa, öğrencilerinizin bu tasarım hedefini tamamlamak için geçecekleri adımları gösterir.

 • 1. Adım - Tanımla: Bir tasarım hedefi seç.
 • 2. Adım - Beyin fırtınası yap: Elindeki malzemeleri kullanarak hedefi çözmenin yollarını düşün.
 • 3. Adım - Oluştur: Tasarımını inşa et. Bu, "ilk taslak" prototipi olacak.
 • 4. Adım - Yinele: Çözümünü değerlendir ve iyileştir.
 • 5. Adım - Çözümü Paylaş: Nelerin iyi çalıştığını, prototipinle ilgili keşfettiklerini ve bu bilgiyi iyileştirmeler yapmak için nasıl kullandığını paylaş.
TrainingMission-Explore-2.png

Ders Sunumunun üçüncü Keşfet sayfasını gösterin.

 • Bu sayfa, öğrencilerinizin tasarım hedefini çözmek için kullanabileceği bazı geri dönüştürülmüş malzemeler gösterir.

Öğrencilerinizin çözümlerinde geri dönüştürülmüş malzemeleri nasıl kullanabileceklerine ilişkin bir tartışma başlatın. Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:

 • Burada nasıl malzemeler görüyorsun?
 • Nasıl malzemelere erişimin var?
 • Tasarım hedefini çözmene yardımcı olması için bu malzemeleri nasıl kullanacaksın?
TrainingMission-Explore-3.png

Ders Sunumunun ikinci Keşfet sayfasına atıfta bulunun.

 • Öğrencilerinizi bu süreci izlemeye teşvik edin.
 • Öğrencilerinize uygun bir çözüme ulaşmak üzere model yapmaları ve yinelemeleri için zaman tanıyın.
 • Öğrencilerinize prototip yaptıklarını ve çözümleri ilk seferinde çalışmazsa bunun sorun olmadığını hatırlatın. Yineleme sürecinde yeni keşiflerin ortaya çıkacağını açıklayın.

Keşfet Aşaması için Hibrit Öğrenme İpuçları
Bunu sosyal bir zamana dönüştürün. Öğrenciler, topluluk olarak çalışmaktan keyif alır.

Eşzamanlı

 • Öğrencileriniz çevrimiçi katılıyorsa bir toplantı odasında, öğrencilerden biri sınıfın tamamıyla prototipini paylaşacak şekilde birlikte çalışabilirler. Alternatif olarak, küçük alt gruplarda çalışmalarını, daha sonra prototiplerini bir arkadaşlarıyla ya da küçük alt gruplarıyla paylaşmalarını sağlayın.

Eşzamansız

 • Ailelerinin yardımıyla, öğrencileri evde yapılacak etkinlikler için özel bir çalışma alanı oluşturmaya teşvik edin. İyi aydınlatılmış, düz, temiz ve düzenli bir yüzey, ideal bir çalışma yüzeyidir. Her öğrencinin evdeki durumunun farklı olacağını göz önünde bulundurun.

Açıkla

(10 Dakika)

 • Öğrencileriniz tasarım hedefini tamamladıktan veya anlamlı bir çaba gösterdikten sonra deneyimleri hakkında düşünmelerini isteyin.

Ders Sunumunun Açıkla sayfasını gösterin.

 • Bu sayfa, öğrencilerin bir robotik yarışmasında jüri değerlendirmesi sırasında karşılaşabilecekleri sorulara benzer sohbet başlatıcılar sağlar.

Öğrencilerinizden aşağıdakilerle ilgili bazı örnekler paylaşmalarını isteyin:

 • Çalışmalarını nasıl planladıkları (Bu istek, öğrencilerin problemi nasıl tanımladıklarını ve tasarım ölçütlerini nasıl belirlediklerini açıklamalarına yardımcı olabilir.)

 • Probleme yaratıcı bir çözüm (Bu istek, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve yenilikçi düşüncelerini açıklamalarına yardımcı olabilir.)

 • Yineleme sürecinde yaptıkları bir keşif (Bu istek, öğrencilerin robotik yarışmalarının temel değerleri olan keşif ve yenilikçiliği açıklamalarına yardımcı olabilir.)

 • Prototiplerinde yaptıkları bir iyileştirme (Bu istek, öğrencilerin yineleme süreçlerini açıklamalarına yardımcı olabilir.)

 • Öğrencilerinize fikirlerini paylaşırken göz teması kurmalarını, dostça bir ses tonu kullanmalarını ve belirli örneklere odaklanmalarını hatırlatın.

TrainingMission-Explain.png

Açıkla Aşaması için Hibrit Öğrenme İpuçları

Eşzamanlı

 • Öğrencileriniz internetten katılıyorsa Ders Sunumunun *Açıkla sayfasını gözden geçirin ve alt grup oturumlarında küçük gruplar halinde paylaşmalarını sağlayın.
 • Alt grup oturumlarını ziyaret edin ve öğrencilerin anlayıp anlamadığını kontrol edin.
 • Kavramın daha iyi anlaşılmasını sağlamak için öğrencilerinizin sorularını yanıtlayın ve kavram yanılgılarını düzeltin.

Eşzamansız

 • Öğrencilerinizi bütün grupla paylaşarak ya da grup sohbetine yorum göndererek aldıkları geri bildirimleri hakkında düşünmeye teşvik edin.

Derinleştir

(5 Dakika)

Öğrencilerin çalışmalarını nasıl belgelendirebileceğine ilişkin bazı fikirler sunan Ders Sunumunun Derinleştir sayfasını gösterin.

 • Öğrencilerinizden çalışmalarını video veya poster yaparak ya da mühendislik defterlerinin sayfalarını paylaşarak belgelendirmelerini isteyin.
 • Bu belgelendirme süreci, öğrencilerinizi bir robotik yarışması için araştırma ya da tasarım projelerini oluşturmaya hazırlayacaktır.
TrainingMission-Elaborate.png

Derinleştir Aşaması için Hibrit Öğrenme İpuçları
Öğrencilerinize çalışmalarını paylaşma ve başkalarının yaptıklarını görme fırsatları sunun.

Eşzamanlı

 • Öğrencilerinizin çalışmalarını paylaştığı bir çevrimiçi paylaşım oturumu düzenleyin.

Eşzamansız

 • Öğrencilerinizin çalışmalarını paylaşabilecekleri sanal bir galeri gezintisi ayarlayın. Çalışmalarını yayınlamaya ve arkadaşlarının çalışmalarına göz atmaya teşvik edin.

Değerlendir

(5 Dakika)

• Her öğrenciyi yinelediği bir şeyin örneğini ya da keşfettiği yaratıcı bir çözümü paylaşmaya davet edin.

Öğrencilerinizden, kendi performanslarını değerlendirmelerini isteyin. Aşağıdaki önerileri kullanın ya da kendi öz değerlendirme aktivitenizi icat edin.

 • Bir tasarım hedefini çözmek için stratejileri, yinelemeleri ve yaratıcı çözümleri açıklamada yardıma ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan bir elini kaldır.
 • Bir tasarım hedefini çözmek için stratejileri, yinelemeleri ve yaratıcı çözümleri açıklayabiliyorsan iki elini kaldır.
 • Bir tasarım hedefini çözmek için stratejilerin, yinelemelerin ve yaratıcı çözümlerin nasıl açıklanacağını başkalarına öğretebileceğini düşünüyorsan ellerini salla.

Değerlendir Aşaması için Hibrit Öğrenme İpuçları
Değerlendirme için yazılı bir ödev, canlı veya kayıtlı bir sözlü sunum ya da öğrencilerinizin anladığını gösteren bir çizim gibi çok sayıda seçeneğiniz bulunmaktadır.

Eşzamanlı

 • Ayarlanan ders saatiniz sırasında tüm sınıfın katıldığı bir sanal tartışma başlatın.

Eşzamansız

 • Öğrencilerinizden, yazılı bir ödev, sözlü bir sunum ya da anladıklarını gösteren bir çizim yayınlayarak çalışmaları hakkında düşünmelerini isteyin.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Bir problemi çözmek için tasarım ölçütlerini tanımlar
 • Bir problemin çözümünün prototipini hazırlar, test eder ve değerlendirir
 • Problem çözme stratejilerini, yinelemeleri ve yenilikçi çözümleri açıklar
 • Ders sunumu (bkz. Ek Kaynaklar)
 • Geri dönüştürülmüş materyaller (Ders Sunumundaki örneklere bakabilirsiniz)
 • Kağıt (her öğrenciye 2 adet)
 • Yazma/çizme araçları (tükenmez kalem, kurşun kalem, keçeli kalem)

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.