SPIKE™ Prime Seti

Eğitim Kampı 3: Çizgilere Tepki Verme

Sürüş Modelini otonom hale getirmek için Renk Sensörünü kullanarak programlar yazın.

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
6.-8. Sınıf
lesson-header

Ders Planı

1. Hazırla

 • LEGO Education SPIKE Uygulamasındaki ilgili öğrenci materyalini okuyun.
 • Bu ders için, beyaz ya da açık renkli bir yüzeyde kalın siyah bir çizgiye ihtiyacınız olacaktır:

  ▷ Beyaz bir kağıt üzerine siyah bir çizgi çizin.
  ▷ Açık renkli bir yüzeyde izolasyon bandı kullanın.
  ▷ "Çizgi fikirleri" PDF’sinin çıktısını alın.
  ▷ LEGO SPIKE Temel Setten, fazla bir siyah aks parçasını kullanın.

2. İlgi Uyandır (5 dk.)

 • Aşağıdaki Tartışmanın Fitilini Ateşle bölümünde bulunan fikirleri kullanarak öğrencilerinizin bu dersle ilgili bir tartışmaya katılmasını sağlayın.
 • Dersi açıklamak için videoyu kullanın.

3. Keşfet (20 dk.)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak Renk Sensörlü Sürüş Modelini inşa etmelerini sağlayın.
 • Deneme Sürüşü Modellerinin ileri gidip siyah bir çizgiye dik olarak durması için ilk programlama yığıtını çalıştırmalarını isteyin.
 • İkinci programlama yığıtını da denemelerini ve ne olduğunu anlatmalarını isteyin.

4. Açıkla (5 dk.)

 • Renk sensörünün siyah çizgiyi nasıl algıladığı hakkında bir tartışma başlatın.

5. Derinleştir (15 Dk.)

 • Öğrencilerinizin bir sonraki programı uygulamalarını ve Sürüş Modellerinin siyah bir çizgiyi takip etmesini sağlamalarını isteyin.
 • Bu kodu optimize ederek daha da iyi bir çizgi takip programı oluşturmalarını isteyin.

6. Değerlendir

 • Her öğrenciye performansı hakkında geri bildirim verin.
 • Bu değerlendirme işlemini kolaylaştırmak için size sunulan dereceli puanlama cetvellerini kullanabilirsiniz.

Tartışmanın Fitilini Ateşle

Bu fikirlerden yararlanarak öğrencilerinizin turnuva alanları ve buralarda bulunan çizgiler hakkında bir tartışma başlatmasını sağlayın.

 • Öğrencilerinize, Sürüş Modeli programlarını daha etkili hale getirmek için bu çizgileri nasıl kullanabileceklerini sorun.
 • Farklı çizgi ve kesişim türlerini açıklayın:

  ▷ İnce çizgiler
  ▷ Dik açılar
  ▷ T kavşağı çizgiler
  ▷ Kesik çizgiler
  ▷ Renkli bir çizgi tarafından kesilen siyah çizgiler

Öğrencilerinize, biraz sonra ne yapacaklarını görmeleri için bu videoyu izletin.

lesson-header

İnşa İpuçları

Renk Sensörlü Basit Sürüş Modeli
Renk Sensörlü Basit Sürüş Modelini kullanın. Kablo klipslerini kullanmayı unutmayın.

teacher-color1

Renk Sensörünü Kullanma
Bu görevi yerine getirmek için Renk Sensörü 2 farklı modda (yani ya renk modunda ya da Yansıyan Işık Yoğunluğu modunda) kullanılabilir.

Renk Sensörünün Yansıyan Işık Yoğunluğu modu, maksimum netlik sağlayacaktır. Bir çizgiyi takip etmek, 2 rengi ya da 2 yansıyan ışık yoğunluğunu ardışık olarak algılamayı gerektirir. Sensörün değerleri hangi yollarla bildirdiğini öğrencilerinizle birlikte keşfetmek için vakit ayırın. Örneğin:

SPIKE Competition Ready Training camp 3 Teacher Building Tip - tr-tr

Motorların Güç Modunda Kullanılması
Hub, bir motoru düzenlenen hız modunda açarken, sürüş modelinin düz bir yüzeyde ya da yokuşta olmasından bağımsız olarak, istenen hıza ulaşmak ve hızı sabit tutmak için motorlara kademeli olarak güç (voltaj) uygular.

Hub motoru güç modunda açarken, motorlara hemen istenen gücü (voltajı) uygular.

Çizgi takipçisinde, sürüş modelinin bir çizgiyi takip ederken küçük ve hızlı hareketler (genellikle beyaz ve siyah alan arasında 10 derecenin altında salınımlar) yapması gerektiği için Güç Modunu kullanarak program yapmak daha etkilidir ve çizginin daha doğru takip edilmesini sağlar.

Bu bloğu "Motor" eklentisinde bulabilirsiniz.

Kodlama İpuçları

Ana Program

SPIKE Competition Ready Training camp 3 Step03-Program - tr-tr

Olası Çözüm

SPIKE Competition Ready Training camp 3 Teacher Solution - tr-tr

Diğer Programlar

SPIKE Competition Ready Training camp 3 Teacher Other - tr-tr

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Renk Sensörünün Yansıyan Işık Yoğunluğu modu ile ilgili bilgiler verebilirsiniz.

  ▷ Renk Sensörü hakkında daha fazla bilgiyi SPIKE Uygulamasının yardım bölümünde bulabilirsiniz.

Bu dersi bir üst seviyeye çıkarmak için:

 • Öğrencilerinize programlarını farklı boyutlar, renkler ve şekillerde çizgileri takip edecek şekilde ayarlamaları için meydan okuyabilirsiniz.

Değerlendirme Olanakları

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi
İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:

 1. Kısmen başarılı
 2. Tamamen başarılı
 3. Üstün başarılı

Öğrencilerinizin ilerlemesini değerlendirmek için aşağıdaki başarı ölçütlerini kullanın:

 • Öğrenciler, Renk Sensörünü kullanarak Sürüş Modellerini çizgilere tepki vermeye programlayabilir.
 • Öğrenciler, basit bir çizgi takibi yapmak için programlarında bir "EĞER DEĞİLSE" ifadesi kullanır.
 • Öğrenciler, çizgi takibi programlarını daha doğru olacak şekilde optimize eder.

Öz Değerlendirme
Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.

 • Mavi: Sürüş Modelimizi dikey bir çizgide durdurmayı başardık.
 • Sarı: Sürüş Modelimizi bir çizgiyi takip edecek şekilde programladık.
 • Mor: Çizgi takip programımızı, Sürüş Modelini daha hızlı ve etkili bir şekilde hareket ettirecek şekilde değiştirdik.

Akran Değerlendirmesi
Öğrencilerinizi aşağıdaki yöntemlerle başkalarına geri bildirim vermeye teşvik edin:

 • Öğrencilerin yukarıdaki renkli tuğla cetvelini kullanarak başka bir öğrencinin performansını puanlamasını sağlayın.
 • Bir sonraki ders sırasında gruplarının performanslarını iyileştirebilmeleri için birbirlerine yapıcı geri bildirim vermelerini isteyin.
student-06

Dil Becerileri Eklentisi

Dil becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Farklılaştırılmış çizgi takipçisi adlı bir program sunabilir (Bkz. aşağıdaki kodlama ipuçları) ve öğrencilerinizden programın nasıl çalıştığını çözmelerini isteyebilirsiniz.
 • Öğrencilerinizden önceki çizgi takip programları ile karşılaştırarak bu programın performansını değerlendirmelerini isteyebilirsiniz.

Not: Bu ders daha uzun sürer.

Matematik Eklentisi

Matematik becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinizden, bir çizgi takip programının, Renk Sensörünün Yansıyan Işık Yoğunluğunu kullanarak nasıl çalıştığını aşağıdaki terimlerle açıklamalarını isteyebilirsiniz:

  ▷ Eşik değer
  ▷ Ortalama değer
  ▷ Daha büyük, daha küçük
  ▷ Aralık
  ▷ Yüzde

Not: Bu ders daha uzun sürer.

Kariyer Bağlantıları

Bu dersi seven öğrenciler, aşağıdaki mesleklere ve kariyer alanlarına ilgi duyabilir:

 • Bilgi Teknolojileri (Bilişim Uygulamaları)
 • İmalat ve Mühendislik (Makine Teknolojisi)
 • İmalat ve Mühendislik (Mühendislik alanları ile ilgili önlisans programları, örn. Fabrika ve İmalat önlisans programları, makine teknikerliği vb.)

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Sürüş Modellerini siyah bir çizgide duracak şekilde programlar.
 • Sürüş Modellerini siyah bir çizgiyi takip edecek şekilde programlar.

FEN BİLİMLERİ:
3. Fiziksel Olaylar
Kuvvet ve Hareket
Işığın Madde ile Etkileşimi

MATEMATİK
3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Doğrular ve Açılar
Üçgenler
Çokgenler
Dönüşüm Geometrisi

 1. VERİ İŞLEME
  Veri Toplama ve Değerlendirme
  Veri Analizi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.4. ÜRÜN OLUŞTURMA
BT.6.4.1.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.
BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
BT.6.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
BT.6.5.2. Programlama

TÜRKÇE
1. DİNLEME/İZLEME
Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
Dinleme stratejilerini uygular.
2. KONUŞMA
Hazırlıksız konuşma yapar.
Hazırlıklı konuşma yapar.
Konuşma stratejilerini uygular.
Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
3. OKUMA
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
4. YAZMA
Yazma stratejilerini uygular.
Bilgilendirici metin yazar.
Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
Yazdıklarını düzenler.
Yazdıklarını paylaşır.

SOSYAL BİLGİLER
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.
SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.