SPIKE™ Prime Seti

Tuğla Taşıma

Dört ilgi çekici görevi yerine getirirken grup çalışması tekniklerini uygulayın.

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
6.-8. Sınıf
lesson-header

Ders Planı

1. Hazırla

 • LEGO Education SPIKE Uygulamasındaki ilgili öğrenci materyalini okuyun.
 • Gerekli görürseniz, uygulamadaki başlangıç materyalini kullanarak bir ders planlayın. Bu ders, öğrencilerinizin LEGO® Education SPIKE Prime ile tanışmasına yardımcı olacaktır.

2. İlgi Uyandır (5 dk.)
Aşağıdaki * Tartışmanın Fitilini Ateşle bölümünde bulunan fikirleri kullanarak* öğrencilerinizin bu dersle ilgili bir tartışmaya katılmasını sağlayın.

 • Dersi açıklamak için videoyu kullanın.

3. Keşfet (10 dk.)

 • Sınıfınızın tamamını, çift sayıda grup olacak şekilde 2-3 öğrenciden oluşan gruplara ayırın.
 • Her gruptan bir grup lideri seçmelerini isteyin.
 • Gruplara Robotik Eli inşa etmeleri için 5 dakika süre ve puanlar için kullanılan altı LEGO tuğlası verin.
 • Mümkün olduğunca hızlı çalışmalarını söyleyin. (Burada amaç, bütün grup üyelerinin ortak bir amaç için çalışmasıdır.)
 • Grupların modellerini test ederek düzgün çalıştığından emin olmalarını sağlayın.

4. Açıkla (15 dk.)

 • Gruplara 2. Görev için yeni bir grup lideri seçmelerini söyleyin.
 • Öğrencilerinize Robotik Eli sırayla kullanarak tuğlaları teker teker A noktasından B noktasına taşımalarını söyleyin. (Bu alıştırma, herkesin ortak bir amaç için grup çalışması yapmasına başka bir örnektir.)
 • Şimdi 3. Görev için yeni grup liderleri seçme zamanı!
 • Grup üyelerinin tuğlaları sırayla üst üste dizmek için 3’er dakikaları var.
 • Tuğlaları ne kadar yükseğe dizebilirler?
 • Kule yıkılırsa, yıkan kişinin yeniden inşa etmesi gerekir. (Bu alıştırma, kişilerin performansına dayalı, başarılı grup çalışmasının bir örneğidir.)

6. Derinleştir (10 dk.)

 • Grupları eşleştirin ve her grubun 4. Görev için bir grup lideri seçmesini isteyin.
 • A Grubu, Robotik Eli kullanarak bir tuğla alır, yarı yolda rakip grubun bir üyesiyle buluşur ve tuğlayı ona verir.
 • B Grubu, sırayla Robotik eli kullanarak tuğlayı rakip gruptan alır ve belirlenen bir noktaya götürür. (Bu alıştırma, herkesin yeni hedeflere ulaşmasına dayalı, başarılı grup çalışmasının bir örneğidir.)
 • Ortalığı toparlamak için biraz zaman ayırmayı unutmayın.

7. Değerlendir

 • Her öğrenciye performansı hakkında geri bildirim verin.
 • Bu değerlendirme işlemini kolaylaştırmak için size sunulan dereceli puanlama cetvellerini kullanabilirsiniz.

Tartışmanın Fitilini Ateşle

Öğrencilerinizden iyi bir grup çalışmasının nasıl olduğuna ilişkin örnekler vermelerini isteyerek, grup çalışması hakkında bir tartışma başlatın. Öğrencilerinizin dikkatini, farklı grup çalışması modellerinin bazı olmazsa olmaz özelliklerine çekin.

Örneğin:

 • Her grup üyesinin, ortak bir hedefe yönelik çalışırken belirli bir sorumluluğu üstlenmesi.

  ▷ Örnek: Modelleri inşa ederken bazı öğrenciler gerekli tuğlaları bulmaktan, diğerleri de bunları birleştirmekten sorumludur. Bu paylaşım, yapılan işte uzmanlaşmayı da sağlar.

 • Grubun hedefine ulaşması, grup üyelerinin de başarılı olduğu anlamına gelir.

  ▷ Örnek: Bir bayrak yarışında takım üyelerinin hepsinin görevi aynıdır ve herkes sonuçları iyileştirmek için birlikte çalıştığında takım başarılı olabilir. Yani herkesin aynı görevi başarıyla yerine getirmesi gerekir.

 • Her grup üyesi, takımlarının hedefine ulaşmasına yardımcı olan küçük bir katkıda bulunur.

  ▷ Örnek: Spor takımlarında ya da şirket ortamında, bir grubun her bir üyesi ayrı ayrı yeni hedeflere ulaşmaya zorlandığında gruplar daha iyi hale gelir.

Öğrencilerinize, biraz sonra ne yapacaklarını görmeleri için bu videoyu izletin.

lesson-header

İnşa İpuçları

Kolayca Hareket Eden Robotik El
Bu Robotik El, Hub’ın sol ve sağ düğmelerine basıldığında açılıp kapanacak şekilde tasarlanmıştır.

teacher-open-close

Daha Zor Bir Görev
Daha zor bir görev için eli, Hub sola yatırıldığında açılacak, sağa yatırıldığında kapanacak şekilde programlayın.

teacher-tilt

Eli Kontrol Etmenin Başka Bir Yolu
Ayrıca bir Kuvvet Sensörü ekleyebilirsiniz.

teacher-force-sensor

Kodlama İpuçları

Ana Program

SPIKE Extra resources Pass the Brick Step03-Program - tr-tr

Olası Çözüm

SPIKE Extra resources Pass the Brick Step04-Hint - tr-tr

Diğer Programlar

SPIKE Extra resources Pass the Brick Teacher - Solution - tr-tr

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Görevlerin sayısını azaltabilirsiniz.
 • Grup liderlerine her görevin başında, gruplarına yönlendirmelerini yapabilmeleri için 1-2 dakika süre tanıyabilirsiniz.
 • Grup liderlerinin ne yapması gerektiği hakkında net yönergeler verebilirsiniz

Bu dersi bir üst seviyeye çıkarmak için:

 • Yeni “şartlar” belirleyerek grup liderlerinin becerilerini test edebilirsiniz, örneğin:

  ▷ Öğrenciler yalnızca sol (ya da sağ) ellerini kullanabilir.
  ▷ Kırmızı tuğla en son taşınmalıdır.
  ▷ Mavi tuğla, yığının en altına yerleştirilmelidir.

Değerlendirme Olanakları

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi
İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:

 1. Kısmen başarılı
 2. Tamamen başarılı
 3. Üstün başarılı

Öğrencilerinizin ilerlemesini değerlendirmek için aşağıdaki başarı ölçütlerini kullanın:

 • Öğrenciler, ortak bir hedefe doğru grup olarak çalıştı.
 • Öğrenciler, her bir grup üyesinin ortak hedefe daha etkili katkıda bulunabilmesi için çalıştı.
 • Öğrenciler, her bir grup üyesinin yeni hedeflere ulaşmasına yardım etmeye çalıştı.

Öz Değerlendirme
Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.

 • Mavi: Grup olarak çalıştık ve görevleri birlikte yerine getirdik.
 • Sarı: Görevleri yerine getirmek için grup olarak çalıştık ve gruptaki herkesi başarılı olmaya teşvik ettik.
 • Mor: Görevleri yerine getirmek için grup olarak çalıştık, gruptaki herkesi başarılı olmaya teşvik ettik ve yeni hedeflere ulaştık.

Akran Değerlendirmesi
Öğrencilerinizi aşağıdaki yöntemlerle başkalarına geri bildirim vermeye teşvik edin:

 • Öğrencilerin yukarıdaki renkli tuğla cetvelini kullanarak başka bir öğrencinin performansını puanlamasını sağlayın.
 • Bir sonraki ders sırasında gruplarının performanslarını iyileştirebilmeleri için birbirlerine yapıcı geri bildirim vermelerini isteyin.
student-08

Dil Becerileri Eklentisi

Dil becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinizin yapıcı geri bildirim, yeniden düzenleme veya uzlaşma sağlama gibi en etkili tartışma yöntemlerini araştırmalarını sağlayın.

Not: Bu ders daha uzun sürer.

 

Matematik Eklentisi

Matematik becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinizden taşınan tuğlaların sayısı, düşürülen tuğlaların sayısı ve görevleri bitirme süreleri hakkında veri toplamalarını isteyin.
 • İstatistik üretmek için bu verileri kullanmalarını sağlayın..

Not: Bu ders daha uzun sürer.

 

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Farklı karakterde insanlarla birlikte, verimli ve saygılı bir şekilde çalışabildiklerini gösterir.

MATEMATİK
4. VERİ İŞLEME
Veri Toplama ve Değerlendirme
Veri Analizi

TÜRKÇE:
1. DİNLEME/İZLEME
Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
Dinleme stratejilerini uygular.
2. KONUŞMA
Hazırlıklı konuşma yapar.
Konuşma stratejilerini uygular.
Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
3. OKUMA
Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
4. YAZMA
Yazma stratejilerini uygular.
Bilgilendirici metin yazar.
Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
Yazdıklarını düzenler.
Yazdıklarını paylaşır.
BT.6.4. ÜRÜN OLUŞTURMA
BT.6.4.1.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.
BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
BT.6.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
BT.6.5.2. Programlama

SOSYAL BİLGİLER
1. BİREY VE TOPLUM
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.