SPIKE™ Prime Seti

Bu nedir?

Yeni bir “şeyi” tanımlayın, kişiselleştirin ve nasıl kullanıldığını anlatın.

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
6.-8. Sınıf
lesson-header

Ders planı

1. Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki ilgili öğrenci materyalini okuyun.
 • Gerekli görürseniz, uygulamadaki başlangıç materyalini kullanarak bir ders planlayın. Bu ders, öğrencilerinizin LEGO® Education SPIKE Prime ile tanışmasına yardımcı olacaktır.

2. İlgi Uyandır (3 dk.)

 • Aşağıdaki Tartışmanın Fitilini Ateşle bölümünde bulunan fikirleri kullanarak öğrencilerinizin bu dersle ilgili bir tartışmaya katılmasını sağlayın.
 • Dersi açıklamak için videoyu kullanın.

3. Keşfet (12 dk.)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak bu “şeyi” inşa etmelerini sağlayın.
 • Nasıl çalıştığı hakkında bir fikir edinmek için programı çalıştırın.

4. Açıkla (10 dk.)

 • Öğrencilerinize bu "şeyin" amacını bulmaları için biraz süre verin.
 • Bu "şeyin" amacını yerine getirebilmesi için modelde ya da programda değişiklikler yapmalarını sağlayın.
 • Düşüncelerini açıklayabildiklerinden emin olun.

5. Derinleştir (15 Dk.)

 • Grupların kendi "şeylerini" sırayla sunmalarını sağlayın.
 • Bu “şeyin” neden harika bir şey olduğunu açıkça anlattıklarından emin olun.
 • Toparlanmak, yani öğrencilerle birlikte setleri ve sınıfı eski düzenine getirmek için biraz zaman ayırmayı unutmayın.

6. Değerlendir

 • Her öğrenciye performansı hakkında geri bildirim verin.
 • Bu işlemi kolaylaştırmak için size sunulan dereceli puanlama cetvellerini kullanabilirsiniz.

Tartışmanın Fitilini Ateşle

Fikirlerin farklı şekillerde nasıl anlatılabileceği hakkında bir tartışma başlatın.

 • Argüman nedir?
 • Kanıt nedir?
 • Yanılgı nedir?

Öğrencilerinize, biraz sonra ne yapacaklarını görmeleri için bu videoyu izletin.

lesson-header

İnşa İpuçları

Acayip Bir Alet
Bu "şey," bir şeyi bir taraftan diğer tarafa döndürmek için Büyük Motoru kullanır. Ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını anlamak öğrencilerinizin görevidir!

teacher-thing

Başka İşlevler Ekleyin
Bu dersi çeşitlendirmek için kolayca sensörler ekleyebilirsiniz:

 • Bu "şeyin" hareketini başlatmak veya durdurmak için Kuvvet Sensörü kullanın.
 • Hareketi algılamak ve "şeyin" hareketini etkinleştirmek için Mesafe Sensörü kullanın.
teacher-more-build

Kodlama İpuçları

Ana Program

SPIKE Extra resources What is this Step03-Program - tr-tr

Olası Çözüm

SPIKE Extra resources What is this Teacher Solution - tr-tr

Diğer Programlar

SPIKE Extra resources What is this Teacher Other - tr-tr

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Bir odak alanı belirleyebilirsiniz (örn. belirli bir ortam ya da oyuncak). Bu, bir bağlam sağlayacak ve öğrencilerinizin düşünce süreçlerine yön verecektir.

Bu dersi bir üst seviyeye çıkarmak için:

 • Grupların son modellerinde en az bir sensör kullanmalarını isteyebilirsiniz. Bırakın da sensörü kendileri seçsin.
 • Bu dersi üst üste iki kez yapın ve ikinci derste, önceki dersten hiçbir fikri kullanmama şartı getirebilirsiniz.
 • Dil becerileri eklentisini dahil edebilirsiniz.

Değerlendirme Olanakları

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi
İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:

 1. Kısmen başarılı
 2. Tamamen başarılı
 3. Üstün başarılı

Öğrencilerinizin ilerlemesini değerlendirmek için aşağıdaki başarı ölçütlerini kullanın:

 • Öğrenciler, bir nesnenin işlevini tanımlayabilir.
 • Öğrenciler, bir nesnenin özelliklerinin yararlarını, ihtiyaçlarına kıyasla açıklayabilir.
 • Öğrenciler, etkili argümanlar oluşturabilir.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.

 • Mavi: Bir şeyin nasıl çalıştığını açıklayabilirim.
 • Sarı: Bir şeyin nasıl çalıştığını ayrıntılarıyla açıklayabilirim ve en çok işe yaradığı yerleri belirtebilirim.
 • Mor: Birini, dünyadaki en havalı şeyi icat ettiğime ikna edebilirim.

Akran Değerlendirmesi
Öğrencilerinizi aşağıdaki yöntemlerle başkalarına geri bildirim vermeye teşvik edin:

 • Öğrencilerin yukarıdaki renkli tuğla cetvelini kullanarak birbirlerinin performansını puanlamasını sağlayın.
 • Bir sonraki derste grup performanslarını arttırmak için birbirlerine yapıcı geri bildirim vermelerini sağlayın.
student-06

Dil Becerileri Eklentisi

Dil becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Okul çapında bir bilim şenliği düzenleyerek, her grubun fikirlerini geniş bir kitle önünde etkili bir şekilde anlatmalarını sağlayın. Okulunuzda icat edilen en iyi "şeyi" bulun!
 • Bir “Fikir pazarlama” yarışması düzenleyin. Bazı öğrencilere girişimci, bazılarına da sponsor rolü verin. Sonra rolleri değiştirin.

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

Kariyer Bağlantıları

Bu dersi seven öğrenciler, aşağıdaki mesleklere ve kariyer alanlarına ilgi duyabilir:

 • İşletme ve Finans (Girişimcilik)
 • Eğitim (Öğretmenlik)
 • Medya ve İletişim Sanatları (Yayın Teknolojisi)

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • İletişim becerilerini geliştirir ve etkili iletişimi deneyimler.

LEGO® Education SPIKE Prime Seti

İnşa yönergeleri

Python programları

TÜRKÇE:

 1. DİNLEME/İZLEME
  Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
  Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
  Dinleme stratejilerini uygular.
  Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır
 2. KONUŞMA
  Hazırlıklı konuşma yapar.
  Konuşma stratejilerini uygular.
  Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
 3. OKUMA
  Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
 4. YAZMA
  Yazma stratejilerini uygular.
  Bilgilendirici metin yazar.
  Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
  Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
  Yazdıklarını düzenler.
  Yazdıklarını paylaşır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.3. İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ
BT.6.3.2. Araştırma
BT.6.3.2.1. Arama motorlarını kullanarak ileri düzeyde araştırma yapar.
BT.6.3.2.2. Bilgiye ulaşırken zararlı ve gereksiz içerikleri ayırt eder.
Ulaşılan bilgilerin doğruluğu konusunda şüpheci yaklaşımlarla farklı kaynaklardan sorgulama yapmaları sağlanır.
BT.6.4. ÜRÜN OLUŞTURMA
BT.6.4.1.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.
BT.6.4.3.5. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu video dosyasını çevrimiçi ortamda paylaşır.

SOSYAL BİLGİLER

 1. BİREY VE TOPLUM
  SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
  SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
 2. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
  SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.
  SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.

GÖRSEL SANATLAR
Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.