SPIKE™ Prime Seti

Bozuk

Bir şeyin neden çalışmadığını bulun ve onu onarın.

45-90 dk.
İleri seviye
6.-8. Sınıf
lesson-header

Ders planı

1. Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki ilgili öğrenci materyalini okuyun.

2. İlgi Uyandır (5 dk.)

 • Aşağıdaki Tartışmanın Fitilini Ateşle bölümünde bulunan fikirleri kullanarak öğrencilerinizin bu dersle ilgili bir tartışmaya katılmasını sağlayın.
 • Dersi açıklamak için videoyu kullanın.

3. Keşfet (35 dk.)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak CNC makinesini yapmalarını sağlayın, çalışmayan bir makine yapacaklarını hatırlatın.
 • Programı çalıştırmalarını ve programda gördükleri sorunları belirleyip düzeltmelerini isteyin.
 • Problemleri ve çözümlerini belgelendirmelerini isteyin.

4. Açıkla (10 dk.)

 • Bir paylaşım oturumu gerçekleştirin. Öğrencilerinizi, buldukları problemler ve çözümler hakkında konuşmaya teşvik edin.

5. Derinleştir (25 dk.)

 • Her gruptan modellerini ve/veya programlarını değiştirerek CNC makinelerini iyileştirmelerini isteyin.
 • İyileştirmelerini sırayla sınıfla paylaşmalarını sağlayın.
 • Toparlanmak, yani öğrencilerle birlikte setleri ve sınıfı eski düzenine getirmek için biraz zaman ayırmayı unutmayın.

6. Değerlendir

 • Her öğrenciye performansı hakkında geri bildirim verin.
 • Bu işlemi kolaylaştırmak için size sunulan dereceli puanlama cetvellerini kullanabilirsiniz.

Tartışmanın Fitilini Ateşle

Konuyla ilgili aşağıdaki gibi sorular sorarak tekrar tekrar deneme (yineleme) veya onarma hakkında bir tartışma başlatın:

 • Bir şey bozulduğunda genellikle ilk tepkiniz ne olur?
 • Bir şeyi onarmadan önce ilk olarak ne yaparsınız?
 • En son onardığınız şey nedir? Problemi nasıl buldunuz?
 • CNC makinesi nedir? Ne için kullanıldığını biliyor musunuz?

Öğrencilerinize, biraz sonra ne yapacaklarını görmeleri için bu videoyu izletin.

lesson-header

İnşa İpuçları

Elbirliğiyle İnşa
İnşa görevlerini, takımdaki herkesin aktif katılımını sağlayacak şekilde ayırın.

 • A Öğrencisi: CNC makinesinin üstü
 • B Öğrencisi: CNC makinesinin altı ve iğnesi
teacehr-2parts

Önceden tasarlanmış şekiller
Bu ders için boş A4 kağıtlar kullanabilirsiniz, ayrıca CNC kesimlerinin önceden tasarlanmış PDF’leri de verilmiştir. Önceden tasarlanmış bu kağıtları kullanmak, öğrencilerinizin CNC’nin çalışıp çalışmadığını anlamalarını kolaylaştıracaktır.

teacher-shapes

Kağıdı Yerleştirme
İşte, kağıdı böyle yerleştirmelisiniz:

teacher-loading-paper

Sorunları Arama
CNC makinesi modelinde programın amaçlandığı gibi çalışması için onarılması gereken 4 gerçek sorun vardır:

 1. Kağıt besleyicinin tekerleği olmadığı için Y ekseni düzgün çalışmaz.
 2. CNC makinesinin üstü, altına doğru şekilde bağlanmamıştır.
 3. Kağıt besleyici dişlileri içe dönük olduğu için kağıt CNC’ye çok hızlı girer.
 4. Kurşun kalem taşıyıcı takılmadığı için X ekseni düzgün çalışmaz.
teacher-question

Kolay Çözümler
Bu sorunları çözmenin en kolay yolu aşağıdaki gibidir, ancak bu dersin amacının, öğrencilerinizin kendi çözümlerini bulması olduğunu unutmayın.

teacher-solution

Yükseltme Olanakları
Öğrencileriniz, bir Renk Sensörü ekleyerek CNC makinelerini daha da geliştirebilirler.

teacher-improve

Kodlama İpuçları

Ana Program

SPIKE Invention-Squad Broken Step03-Program - tr-tr

Olası Çözüm

SPIKE Invention-Squad Broken Teacher Solution - tr-tr

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerinize, bu sorunları gidermede kullanabilecekleri bazı tuğlalar tavsiye edebilirsiniz.
 • İyileştirmeleri değerlendirirken işinizi kolaylaştırmak için tüm grupların aynı geliştirme üzerinde çalışmalarını isteyebilirsiniz.

Bu dersi bir üst seviyeye çıkarmak için:

 • Öğrencilerinizden yazıcılarında eğriler de içeren karmaşık şekiller çizmelerini isteyebilirsiniz.
 • Öğrencilerinizin bir de Z ekseni ekleyerek bu modeli üç boyutlu yazıcıya dönüştürmelerini sağlayabilirsiniz.

Değerlendirme Olanakları

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi
İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:

 1. Kısmen başarılı
 2. Tamamen başarılı
 3. Üstün başarılı

Öğrencilerinizin ilerlemesini değerlendirmek için aşağıdaki başarı ölçütlerini kullanın:

 • Öğrenciler, bir nesnenin işlevini tanımlayabilir.
 • Öğrenciler, bir nesnenin özelliklerinin yararlarını, ihtiyaçlarına kıyasla açıklayabilir.
 • Öğrenciler, etkili argümanlar oluşturabilir.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.

 • Mavi: Bir şeyin nasıl çalıştığını açıklayabilirim.
 • Sarı: Bir şeyin nasıl çalıştığını ayrıntılarıyla açıklayabilirim ve en çok işe yaradığı yerleri belirtebilirim.
 • Mor: Birini, dünyadaki en havalı şeyi icat ettiğime ikna edebilirim.

Akran Değerlendirmesi
Öğrencilerinizi aşağıdaki yöntemlerle başkalarına geri bildirim vermeye teşvik edin:

 • Öğrencilerin yukarıdaki renkli tuğla cetvelini kullanarak birbirlerinin performansını puanlamasını sağlayın.
 • Bir sonraki derste grup performanslarını arttırmak için birbirlerine yapıcı geri bildirim vermelerini sağlayın.
student-06

Dil Becerileri Eklentisi

Dil becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinizin herhangi bir müşteri destek hattına gelen bir aramayı canlandırmasını sağlayın.

  ▷ Öğrencilerden biri problemi anlatır.
  ▷ Diğer öğrenci, problemin nasıl çözüleceğini açıklar.

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

Matematik Eklentisi

Matematik becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinize kağıt besleyicideki dişlilerin diş sayılarının birbirine oranını buldurun.
 • Bu dişlilerin ve buldukları oranın, CNC’ye giren kağıdın hızını nasıl kontrol ettiğini doğru terimlerle açıklamalarını isteyin.
 • Dişlilerin yerleri değiştirildiğinde ne olacağını açıklamalarını (ve hatta denemelerini!) sağlayın.

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

Kariyer Bağlantıları

Bu dersi seven öğrenciler, aşağıdaki mesleklere ve kariyer alanlarına ilgi duyabilir:

 • İşletme ve Finans (Girişimcilik)
 • Eğitim (Öğretmenlik)
 • Medya ve İletişim (Radyo Televizyon Sinema Bölümü, Yayın Teknolojileri)

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Bir tasarım çözümünün başarısını değerlendirir.
 • Olası problemleri tespit etmek için tekrar tekrar deneme yapar (yineleme), sonra da problemi gidererek onarır.

LEGO® Education SPIKE Prime Seti
Kurşun kalemler

MATEMATİK

 1. SAYILAR VE İŞLEMLER
  Oran Orantı
 2. GEOMETRİ VE ÖLÇME
  Doğrular ve Açılar
  Üçgenler
  Çokgenler
  Çember ve Daire
  Dönüşüm Geometrisi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
BT.6.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
BT.6.5.2. Programlama

TÜRKÇE

 1. DİNLEME/İZLEME
  Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
  Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
  Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
  Dinleme stratejilerini uygular.
  Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır
  Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.
 2. KONUŞMA
  Hazırlıksız konuşma yapar.
  Hazırlıklı konuşma yapar.
  Konuşma stratejilerini uygular.
  Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
 3. OKUMA
  Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
  Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. Kullanım kılavuzları inceletilir.
 4. YAZMA
  Yazma stratejilerini uygular.
  Bilgilendirici metin yazar.
  Kısa metinler yazar. Haber metni, günlük ve anı yazmaya teşvik edilir.
  Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
  Yazdıklarını düzenler.
  Yazdıklarını paylaşır.

SOSYAL BİLGİLER
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.
SB.7.5.2. Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.
SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.

GÖRSEL SANATLAR
Görsel İletişim ve Biçimlendirme (Üç Boyutlu Çalışmalar)

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.