SPIKE™ Prime Seti

Otomatikleştir!

Rengine göre doğru paketi belirleyip gönderebilen otomatik bir yardımcı oluşturun ve programlayın.

120+ dk.
Orta seviye
6.-8. Sınıf
lesson-header

Ders planı

1. Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki ilgili öğrenci materyalini okuyun.
 • Dersler arasında modelleri saklamak için sınıfınızda bir alan oluşturun.
 • Öğrencilerinizin, çalışmalarını kaydetmeleri için belgelendirme soruları içeren bir Mucit Defteri hazırlayın. Fikir almak için size sunulan Mucit Defterini kullanabilirsiniz.

A bölümü

2. İlgi Uyandır (10 dk.)

 • Aşağıdaki Tartışmanın Fitilini Ateşle bölümünde bulunan fikirleri kullanarak öğrencilerinizin bu dersle ilgili bir tartışmaya katılmasını sağlayın.
 • Dersi açıklayın, bu projenin 2-3 saat süreceğini belirtin.

3. Keşfet (35-55 dk.)

 • Öğrencilerinizin çözmeye çalıştığı problemi açıklayın.
 • Beyin fırtınası yaparak çözümler bulmaları için onlara biraz zaman tanıyın.
 • Programlamayı planladıkları eylemler için sözde kod oluşturmalarını isteyin.
 • İkili gruplar halinde çalışarak otomatik yardımcılarını inşa etmelerini sağlayın.

4. Açıkla (10 dk.)

 • Öğrencilerinizin, çözümlerini geliştirirken karşılaştıkları sorunları tanımlayıp belgelediklerinden emin olun.

B bölümü

5. Derinleştir (60 Dk.)

 • Öğrencilerinizin programlarını tamamlamalarını sağlayın. Gruplar arasındaki iş birliğini teşvik edin.
 • Gruplardan çözümlerini sınıfa sunmalarını isteyin.
 • Toparlanmak, yani öğrencilerle birlikte setleri ve sınıfı eski düzenine getirmek için biraz zaman ayırmayı unutmayın.

6. Değerlendir

 • Her öğrenciye performansı hakkında geri bildirim verin.
 • Bu işlemi kolaylaştırmak için size sunulan dereceli puanlama cetvellerini kullanabilirsiniz.

Tartışmanın Fitilini Ateşle

Robotlar hakkında aşağıdakilere benzer sorular sorarak bir tartışma başlatın:

 • Fabrikalarda kullanılan robotlar nasıl çalışır?
 • Bu robotlar neyi algılarlar? Renkleri mi? Şekilleri mi? Boyutları mı?
 • Bir fabrika robotu, ne tür motorlu mekanizmalar kullanır?
 • Robot, nerede olduğunu nasıl bilir?
 • Hangi tasarım özellikleri, robotun hareketlerinin doğru ve tekrarlanabilir olmasını garanti eder?

Fikir üretme konusunda öğrencilerinizin hafızalarını tazelemek için LEGO Tarzı Fikirler dersine göz atabilirsiniz.

İnşa İpuçları

Açık Uçlu Çözümler
Bu proje, her öğrencinin ya da grubun benzersiz bir çözüm bulabileceği şekilde tasarlanmıştır.

Örnek Çözüm
İşte öğrencilerinizin tasarım sürecine esin kaynağı olarak kullanabileceğiniz bir fikir.

teacher-example
lesson-header

Modelleri Birleştirme
Herkesin modelini birleştirerek sınıfınızı bir araya getirin.

teacher-combine

Kodlama İpuçları

Ana Program

SPIKE Kickstart your business Automate it Teacher Solution - tr-tr

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerinizin örnek çözümü inşa ederek başlamalarını, daha sonra onu iyileştirmelerini sağlayabilirsiniz.

Bu dersi bir üst seviyeye çıkarmak için:

 • Öğrencilerinizin bulabildikleri kadar çok sayıda ve farklı fonksiyonu programlamasını sağlayabilirsiniz.
 • Bazı gruplardan fabrika robotlarını birbirine bağlamak için dağıtım arabaları inşa etmelerini isteyebilir ve şimdiye kadarki en büyük otomatik fabrikayı (fabrikamatik) oluşturabilirsiniz!

Değerlendirme Olanakları

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi
İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:

 1. Kısmen başarılı
 2. Tamamen başarılı
 3. Üstün başarılı

Öğrencilerinizin ilerlemesini değerlendirmek için aşağıdaki başarı ölçütlerini kullanın:

 • Öğrenciler, bir problemin temel öğelerini belirler.
 • Öğrenciler, yaratıcı ve çalışan bir çözümü bağımsız bir şekilde geliştirir.
 • Öğrenciler, fikirlerini açık ve net bir şekilde ifade eder.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.

 • Mavi: Otomatik yardımcıyı başarıyla oluşturdum.
 • Sarı: Problemi yaratıcı bir şekilde çözen bir otomatik yardımcıyı başarıyla oluşturdum.
 • Mor: Problemi yaratıcı bir şekilde çözen bir otomatik yardımcıyı başarıyla oluşturdum ve fikirlerimi anlaşılır bir şekilde sundum.

Akran Değerlendirmesi
Öğrencilerinizi aşağıdaki yöntemlerle başkalarına geri bildirim vermeye teşvik edin:

 • Öğrencilerin yukarıdaki renkli tuğla cetvelini kullanarak birbirlerinin performansını puanlamasını sağlayın.
 • Bir sonraki derste grup performanslarını arttırmak için birbirlerine yapıcı geri bildirim vermelerini sağlayın.
student-07

Dil Becerileri Eklentisi

Dil becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinizden, tasarım süreçlerini kaydetmeleri için metinler, resimler, çizimler vs. içeren bir icat defteri hazırlamalarını ve çalışmalarını bu şekilde belgelendirmelerini isteyin.
 • Projelerini daha geniş bir kitleye (örn. bir okul etkinliğinde ya da internetten video yayınlayarak) sunmalarını sağlayın.
 • Öğrencilerinizden, fabrikalarını ya da şirketlerini tanıtan bir web sitesi hazırlamalarını isteyin.

Kariyer Bağlantıları

Bu dersi seven öğrenciler, aşağıdaki mesleklere ve kariyer alanlarına ilgi duyabilir:

 • İşletme ve Finans (Girişimcilik)
 • Bilgi Teknolojileri (Bilişim Uygulamaları)
 • İmalat ve Mühendislik (Mühendislik alanları ile ilgili önlisans programları (örn. Fabrika ve İmalat önlisans programları, makine teknikerliği, ... vb.)

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Bir probleme eksiksiz bir çözüm üretmek için bilgiişlemsel düşünme becerilerini kullanır.

LEGO® Education SPIKE Prime Seti

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1.1.2. Bilgisayarların akıllı davranış modellerini kullanma biçimlerini açıklar.
BT.6.4. ÜRÜN OLUŞTURMA
BT.6.4.1.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.
BT.6.4.3.5. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu video dosyasını çevrimiçi ortamda paylaşır.
BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
BT.6.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
BT.6.5.2. Programlama

TÜRKÇE:

 1. DİNLEME/İZLEME
  Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
  Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
  Dinleme stratejilerini uygular.
 2. KONUŞMA
  Hazırlıklı konuşma yapar.
  Konuşma stratejilerini uygular.
  Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
 3. OKUMA
  Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
 4. YAZMA
  Yazma stratejilerini uygular.
  Bilgilendirici metin yazar.
  Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
  Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
  Yazdıklarını düzenler.
  Yazdıklarını paylaşır.

SOSYAL BİLGİLER
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
SB.6.5.3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar.
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.
SB.7.5.2. Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.
SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.
SB.7.5.6. Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri analiz eder.

GÖRSEL SANATLAR
Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.