SPIKE™ Prime Seti

Arka Arkaya

Kodlar her zaman bilgisayarda olmaz. Bir LEGO® Modelinin nasıl inşa edileceğini anlatan sözde kod yazın!

45 min
Başlangıç seviyesi
6.-8. Sınıf
Hybrid
BacktoBack-LessonThumbnail_Duck.png

Genel Görünüm

 • Bu derste LEGO® Education Bireysel Öğrenme Seti Prime kullanılmaktadır.
 • Bu derste öğrencileriniz bir LEGO modeli inşa eder ve modelin nasıl inşa edileceğini anlatan bir sözde kod yazar. Sözde kodlarını bir arkadaşlarıyla paylaşırlar.

Bu dersi:

 • Bir İş Kurun ünitesini başlatmak için bir giriş dersi olarak işleyebilirsiniz.
 • Sözde kodun nasıl yazıldığını anlatmak veya pekiştirmek için Sipariş Ver veya Arızalı derslerinden önce veya sonra işleyebilirsiniz.
 • Açık uçlu projenin temelini atmak için Otomatikleştir! dersinden önce işleyebilirsiniz.
 • Öğrencilerinizin daha iyi öğrenmesini sağlamak için ünitenin sonunda işleyebilirsiniz.
 • Bireysel Öğrenme Seti (BÖS), eve götürülen bir settir. Lütfen okulunuzun dağıtım politikasına uyun.
 • Bu ders planının Ek Kaynaklar bölümünde görsel bir Ders Sunumu sağlanmıştır. Dersinizin akışını belirlemek ve öğrencilerinize 5 aşamanın her birinde yol göstermek için bu sunumu kullanın.

Kodlama Kavramları

 • Algoritma: Bir görevi tamamlamak için adım adım yönergeler dizisi.
 • Hata: Kodlama hatası. Hata ayıklama, hatayı düzeltme işlemidir.
 • Ayrıştırma: Kodu daha küçük parçalara ya da daha küçük sorunlara ayırma.
 • Sözde kod: Bilgisayarda kodlamadan önce bir algoritmanın adımlarını özetleyen yazılı bir plan. Sözde kod, programcıların sorunları (hataları) belirlemesine, bunlara hazırlıklı olmasına ve kodlama adımlarını ayırmayı (ayrıştırmayı) planlamasına yardımcı olur.

İlgi Uyandır

(10 Dakika)

Kodla ilgili bildiklerini keşfetmek için öğrencilerinizle kısa bir tartışma başlatın.

 • Bu tartışma sayesinde, öğrencilerinizle kod ve kodlamanın ortak tanımlarını geliştirirsiniz.

Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:

 • Kod nedir? (Örnek yanıtlar: Bir makineye ya da robota bir görevi nasıl başaracağını söylemek için kullanılan bir şey veya bilgisayarda oyun programlamak gibi eğlenceli veya yaratıcı bir şey.)
 • Kod anlamına gelen başka sözcükler duydun mu? (Kodlamayı bilen öğrenciler "algoritma, sözde kod ve hata" sözcüklerini paylaşabilir. Bu kavramları bilen öğrencilerin, bilgilerini paylaşmalarını sağlayın.)
 • Kod nasıl görünür? (Örnek yanıtlar: bloklar, metin, sayılar.)

Açık yönergelerin amacını tartışarak sohbete devam edin. Aşağıdaki gibi konuşma noktalarını kullanın:

 • Kod, bir dizi yönerge olabilir. Haydi sabahları yaptıklarımızı kodlayalım! Böyle bir kod nasıl görünür? Sabah ilk uyandığında ne yaparsın? (Örnek yanıtlar: alarmı kapatırım, yataktan kalkarım, giyinirim, kahvaltı ederim, dişlerimi fırçalarım vs.)
 • İdeal yönergelerin özellikleri nelerdir? (Örnek yanıtlar: açık, düzenli, doğru sırada.)

Ders Sunumunun ilk İlgi Uyandır sayfasını gösterin.

 • Bu sayfada ayakkabı bağcığı bağlamak için görsel bazı yönergeler gösteriliyor.
BacktoBack-Engage1.png

Tartışmaya şunun gibi sorularla devam edin:

 • Bu kod nasıl? (Örnek yanıtlar: Ne yapacağını söylüyor, bir dizi yönergeden oluşuyor)
 • Bu yönergeler nasıl yardımcı oluyor? (Örnek yanıt: Sayılar, bu işleri hangi sırayla yapacağınızı söylüyor.)
 • İdeal yönergelerin özellikleri nelerdir? (Örnek yanıtlar: açık, düzenli, doğru sırada.)

Ders Sunumunun ikinci İlgi Uyandır sayfasını gösterin.

 • Bu sayfa, Bir İş Kurun ünitesindeki Sipariş Ver dersinden LEGO Education SPIKE Prime kodunun bir örneğini göstermektedir. Bu programlama yığıtı, "kalite kontrol" robotunun kontrol eder.
RU-RU-Engage2-CodeStack.png

Aşağıdaki gibi konuşma noktalarını kullanarak tartışmaya devam edin:

 • Bu, "kalite kontrol" robotunun programlama yığıtıdır. Bu program, robotu “çalıştırır.”
 • Kod, robota ne yapmasını söylüyor? (Adımlar aşağıda sözde kod olarak yazılmıştır.)
 • Öğrencilerinize, kodu kendi ifadeleriyle açıklayarak bir algoritma yapma alıştırması yaptıklarını ve kendilerini sözde kod yazmaya hazırladıklarını anlatın.
 1. Program başlar.
 2. A ve F Motorları, hızı %50’ye ayarlar.
 3. A ve F motorları 350 dereceye hareket eder ve oraya en kısa yoldan gider.
 4. Motorlar yerine gittikten sonra "Bağlantı" sesi çalınır.
 5. Mesafe Sensörü yanar.
 6. Işık Matrisi, 10 kez kalp atışı şeklinde yanıp söner.
 7. Işık Matrisi, sabit bir kalp resmi gösterir.

İlgi Uyandır Aşaması için Hibrit Öğrenme İpuçları

Eşzamanlı

 • Ayarlanan ders saatiniz sırasında tüm sınıfın katıldığı bir sanal tartışma başlatın. Kendiniz mümkün olduğunca az konuşun. Öğrencilerinizi yanıt vermeye veya kendi sorularını sormaya teşvik edin. Herkesin katılmasını sağlamak için çevrimiçi bir anket aracı ya da sohbet fonksiyonu kullanmayı deneyin.

Eşzamansız

 • Ders Sunumunun İlgi Uyandır sayfalarını gösterin ve öğrencilerinizin tek tek doğrudan size mi yanıt vereceğini yoksa toplu halde bir sınıf tartışma panosuna mı yanıt vereceğini seçin. Çevrimiçi tartışma panoları, tüm öğrencilerin aynı anda hazır bulunmasını gerektirmeden öğrenciler arasında etkileşimi teşvik etmenin harika bir yoludur.

Keşfet

(15 Dakika)

 • Öğrencilerinizden, Bireysel Öğrenme Setlerini açmalarını ve tuğlalarını incelemelerini isteyin.
 • İnşa yönergesi yoktur. Öğrencilerinizi beş tuğla seçmeye ve bir hayvan modeli inşa etmeye teşvik edin. Bu LEGO ördek modelinden esinlenebilirler.
BacktoBack-LessonThumbnail_Duck.png

Öğrencilerinize, bu görevde kendilerine yol göstermesi için Ders Sunumunun Keşfet sayfasını kullanmalarını söyleyin.

Bu görevde öğrenciler aşağıdakileri yapacak:

 • İnşa Etme: Başka birinin inşa etmesi için bir LEGO hayvanı tasarlayın. 5 adet veya daha az tuğla kullanmalıdırlar.

 • Kodlama: Öğrencilerinizden modellerini inşa etmek için gerekli adımları yazmalarını isteyin. Bunların sözde kodları olacağını açıklayın.

 • Programlama: Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışmalarını sağlayın. 1. öğrencinin, 2. öğrenciyle sözde kodunu paylaşacağını açıklayın. 2. öğrenci, 1. öğrencinin sözde kodunu aynen duyduğu gibi uygulamalıdır. Sonra rolleri değiştirmelerini sağlayın.

 • Bu etkinliği sınıfça yapmayı da deneyebilirsiniz. Tüm öğrencilerinizden, bir LEGO modeli inşa etmek için sözde kod yazmalarını isteyin, sonra sırayla sözde kodlarını paylaşmalarını ve sınıfın geri kalanının da buna göre modeli inşa etmesini sağlayın.

Keşfet Aşaması için Hibrit Öğrenme İpuçları
Bunu sosyal bir zamana dönüştürün. Öğrenciler toplu halde model inşa etmekten keyif alır.

Eşzamanlı

 • Öğrencileriniz çevrimiçi katılıyorsa bir toplantı odasında toplu bir sınıf etkinliği şeklinde öğrencilerden biri sınıfın geri kalanıyla sözde kodu paylaşırken diğerleri modeli inşa edebilir. Alternatif olarak, küçük alt gruplarda inşa etmelerini, daha sonra sözde kodlarını küçük gruplarında paylaşmalarını sağlayın.

Eşzamansız

 • Ailelerinin yardımıyla, öğrencileri evde yapılacak etkinlikler için özel bir çalışma alanı oluşturmaya teşvik edin. İyi aydınlatılmış, düz, temiz ve düzenli bir yüzey, ideal bir yapım ve test yüzeyidir. Her öğrencinin evdeki durumunun farklı olacağını göz önünde bulundurun.

Açıkla

(10 Dakika)

 • Öğrencileriniz modeli inşa ve kodlama görevini bitirdiklerinde deneyimlerini bir arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayın.
 • Ders Sunumunun Açıkla sayfası, öğrencileri geri bildirim vermeye ve almaya teşvik eden bir diyalog sağlar.
 • Öğrencilerinize geri bildirim verirken göz teması kurmalarını, dostça bir ses tonu kullanmalarını ve belirli örneklere odaklanmalarını hatırlatın. Aldıkları geri bildirime dayalı olarak icatlarını nasıl iyileştirebileceklerini düşünmeye teşvik edin.

Geri bildirim verirken aşağıdaki gibi ifadeler kullanılabilir:

 • Şundan çok etkilendim...
 • Şununla ilgili daha çok bilgi edinmek isterim...
 • Ben de aynı şeyi düşündüm...
 • Benim aklıma farklı bir şey geldi...
 • Bence...

Geri bildirim alırken aşağıdaki gibi ifadeler kullanılabilir:

 • Hangi yönergeler açıktı?
 • Neleri iyileştirebilirim?
 • Hangi hatalar düzeltilebilir?

Öğrencileriniz geri bildirimlerini paylaştıktan sonra, bu etkinliğin nasıl programlama gibi olduğunu açıklamalarını isteyin.

Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:

 • Bu etkinlik hangi açıdan programlamaya benziyor? (Örnek yanıt: Birinin uygulaması için yönergeler yazıyoruz, tıpkı bir bilgisayarın uygulaması için kod yazmak gibi.)
 • Neden sözde kod yazmalıyız? (Örnek yanıtlar: Kodu bilgisayarda yazmadan önce planlamamıza yardımcı olması için yazmalıyız, böylece olası hataları öngörebiliriz.)
 • Sözde kodda hangi ayrıntılara dikkat etmek önemlidir? (Örnek yanıtlar: detayın önemi, adımların doğru sırada olması.)

Açıkla Aşaması için Hibrit Öğrenme İpuçları

Eşzamanlı

 • Öğrencileriniz internetten katılıyorsa Ders Sunumunun Açıkla sayfasındaki geri bildirim diyalog başlatıcılarını gözden geçirin ve alt grup oturumlarında küçük gruplar halinde geri bildirim alışverişinde bulunmalarını sağlayın.
 • Alt grup oturumlarını ziyaret edip her grubun belirli bir konuda geri bildirim paylaşmasını isteyerek öğrencilerin anlayıp anlamadığını kontrol edin.
 • Kavramın daha iyi anlaşılmasını sağlamak için öğrencilerinizin sorularını yanıtlayın ve kavram yanılgılarını düzeltin.

Eşzamansız

 • Öğrencilerinizi bütün grupla paylaşarak ya da grup sohbetine yorum göndererek geri bildirimleri hakkında düşünmeye teşvik edin.

Derinleştir

(5 Dakika)

 • Öğrencilerinizden, farklı bir LEGO modeli kullanarak bu etkinliği nasıl yeniden deneyebilecekleri konusunda beyin fırtınası yapmalarını isteyin.
 • Ders Sunumunun Derinleştir sayfasındaki esin kaynağı modelleri gösterin.
BacktoBack-Elaborate.png

Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:

 • Bu etkinliği yeni bir LEGO modeli kullanarak nasıl yeniden yaparsın?
 • Sözde kodunu nasıl iyileştirirsin?
 • Hangi yönergeler aynı grupta toplanabilir?
 • Programının kolay anlaşılır olmasını nasıl sağlarsın?

Yalnızca yeni model tasarımları ve sözde kod yönergeleri oluşturmak için zamanınız olabilir. Bu durumda etkinliğin rol oyunu kısmını ileride başka bir derse bırakın.

Derinleştir Aşaması için Hibrit Öğrenme İpuçları

Eşzamanlı

 • Öğrencilerinizin, çözümlerini nasıl değiştirebileceklerini paylaştığı bir çevrimiçi paylaşım oturumu düzenleyin.

Eşzamansız

 • Öğrencilerinizin çalışmalarını paylaşabilecekleri sanal bir galeri gezintisi ayarlayın. Çalışmalarının resimlerini ve videolarını yayınlamaya ve arkadaşlarının çalışmalarına göz atmaya teşvik edin.

Değerlendir

(5 Dakika)

 • Her öğrenciyi, sözde kodlarının adım adım yönergeleri nasıl gösterdiğinin (yani algoritmalarının) bir örneğini paylaşmaya ve sözde kodda bir sorun belirleyip düzelttikleri bir yerin örneğini göstermeye davet edin.

Öğrencilerinizden, kendi performanslarını değerlendirmek için renkli bir tuğla kaldırmalarını isteyin:

 • Kırmızı tuğla: Biraz yardımla sözde kod yazabilirim ve bir programdaki hataları ayıklayabilirim.
 • Sarı tuğla: Sözde kodun nasıl yazıldığını ve bir programdaki hataların nasıl ayıklandığını açıklayabilirim.
 • Yeşil tuğla: Sözde kodun nasıl yazıldığını ve bir programdaki hataların nasıl ayıklandığını başkalarına öğretebilirim.

Değerlendir Aşaması için Hibrit Öğrenme İpuçları
Değerlendirme için yazılı bir ödev, canlı veya kayıtlı bir sözlü sunum ya da öğrencilerinizin anladığını gösteren bir çizim gibi çok sayıda seçeneğiniz bulunmaktadır.

Eşzamanlı

 • Ayarlanan ders saatiniz sırasında tüm sınıfın katıldığı bir sanal tartışma başlatın.

Eşzamansız

 • Öğrencilerinizden, yazılı bir ödev, canlı veya kayıtlı bir sözlü sunum ya da anladıklarını gösteren bir çizim yayınlayarak çalışmaları hakkında düşünmelerini isteyin.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Adım adım sözde kod yönergeleri oluşturur ve izler.
 • Sözde koddaki sorunları ayrıştırır, belirler ve düzeltir.
 • LEGO® Education Bireysel Öğrenme Seti Prime (her öğrenciye 1 adet) veya her öğrenci için başka LEGO tuğlaları veya gerekli malzemeler
 • Ders sunumu (bkz. Ek Kaynaklar)
 • Kağıt (her öğrenciye 2 adet)
 • Yazma/çizme malzemesi (tükenmez kalem, kurşun kalem, keçeli kalem)

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.