SPIKE™ Prime Seti

Koçum Benim!

Herhangi bir şeyde uzmanlaşma sürecini iyileştirmek için bir eğitim koçu tasarlayın, inşa edin ve programlayın.

120+ dk.
Orta seviye
6.-8. Sınıf
lesson-header

Ders planı

1. Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki ilgili öğrenci materyalini okuyun.
 • Bu proje, birkaç ders saati sürecek şekilde tasarlanmıştır, buna göre plan yapın.

A bölümü

2. İlgi Uyandır (10 dk.)

 • Aşağıdaki Tartışmanın Fitilini Ateşle bölümünde bulunan fikirleri kullanarak öğrencilerinizin bu dersle ilgili bir tartışmaya katılmasını sağlayın.
 • Dersi açıklayın.

3. Keşfet (35-55 dk.)

 • Öğrencilerinizin uzmanlaşmak istedikleri bir konu hakkında ikili gruplar halinde beyin fırtınası yapmalarını sağlayın.
 • Kendilerine yardımcı olacak neler icat edebileceklerini düşünmelerini isteyin.
 • Fikirlerine veri kullanımını dahil ettiklerinden emin olun.
 • Tuğlalarla prototipler yapmaları için süre tanıyın.

4. Açıkla (10 dk.)

 • Öğrencilerinizden, eğitim cihazlarını inşa etmelerini ve programlamalarını isteyin.
 • Eğitim programlarının bir demosunu hazırlamalarını sağlayın.
 • Eğitmenlerini tanıtmaları ve hedeflerini açıklamaları gerektiğini hatırlatın.

B bölümü

5. Derinleştir (60 Dk.)

 • Herkesin, eğitim programlarının ne olduğunu ve eğitmenlerinin hangi konuda iyi olduğunu (veya olmadığını) sunabileceği bir paylaşım oturumu gerçekleştirin.

6. Değerlendir

 • Her öğrenciye performansı hakkında geri bildirim verin.
 • Bu işlemi kolaylaştırmak için size sunulan dereceli puanlama cetvellerini kullanabilirsiniz.

Tartışmanın Fitilini Ateşle

Bir konuda nasıl uzman olunabileceği hakkında bir tartışma başlatın. Aşağıdaki gibi sorular sorun:

 • Uzmanı olmak istediğiniz bir konu var mı?
 • İnsanlar yeni beceriler kazanmak için uygulamaları nasıl kullanır?
 • Veriler eğitim uygulamalarında kişinin kaydettiği ilerlemeyi takip edebilmek için nasıl kullanılabilir?

İnşa İpuçları

Açık Uçlu Çözümler
Bu proje, her öğrencinin ya da grubun benzersiz bir çözüm bulabileceği şekilde tasarlanmıştır.

Örnek Çözüm
İşte öğrencilerinizin tasarım sürecine esin kaynağı olarak kullanabileceğiniz bir fikir.

lesson-header
teacher-example

Kodlama İpuçları

Ana Program

SPIKE Life Hacks The Coach Teacher Solution - tr-tr

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Grupların belirli bir konu üzerinde (örn. maratona hazırlık) çalışmasını sağlayabilirsiniz, böylece fikirlerini birbirleriyle paylaşabilir ve birbirlerine yardım edebilirler.
 • Projelerinde kullanmalarını istediğiniz belirli programları sağlayabilirsiniz.

Bu dersi bir üst seviyeye çıkarmak için:

 • Gruplardan, gerçek bir kişi için gerçek bir eğitim programı geliştirmelerini isteyebilirsiniz.

  ▷ Bu kişinin ihtiyaçlarını belirlemek için onunla röportaj yapmalarını isteyin, sonra uygun bir çözüm geliştirip geliştirmediklerini kontrol edin.

Değerlendirme Olanakları

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi
İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:

 1. Kısmen başarılı
 2. Tamamen başarılı
 3. Üstün başarılı

Öğrencilerinizin ilerlemesini değerlendirmek için aşağıdaki başarı ölçütlerini kullanın:

 • Öğrenciler, bir problemin temel öğelerini belirler.
 • Öğrenciler, yaratıcı ve çalışan bir çözümü bağımsız bir şekilde geliştirir.
 • Öğrenciler, fikirlerini açık ve net bir şekilde ifade eder.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.

 • Mavi: En sevdiğim etkinlik için bir eğitim programı geliştirmeyi başardım.
 • Sarı: Problemi yaratıcı yollarla çözen bir eğitim programı oluşturmayı başardım.
 • Mor: Problemi yaratıcı yollarla çözen bir eğitim programı oluşturmayı başardım ve fikirlerimi anlaşılır bir şekilde sundum.

Akran Değerlendirmesi
Öğrencilerinizi aşağıdaki yöntemlerle başkalarına geri bildirim vermeye teşvik edin:

 • Öğrencilerin yukarıdaki renkli tuğla cetvelini kullanarak birbirlerinin performansını puanlamasını sağlayın.
 • Bir sonraki derste grup performanslarını arttırmak için birbirlerine yapıcı geri bildirim vermelerini sağlayın.
student-06

Dil Becerileri Eklentisi

Dil becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinizden tasarım süreçlerini kaydetmeleri için metinler, resimler, çizimler vs. içeren bir Mucit Defteri hazırlamalarını ve çalışmalarını bu şekilde belgelendirmelerini isteyin.
 • Eğitim programlarını sunan bir web sitesi hazırlatın.

Kariyer Bağlantıları

Bu dersi seven öğrenciler, aşağıdaki mesleklere ve kariyer alanlarına ilgi duyabilir:

 • Sağlık Bilimleri (Tıp ve Sağlık ile ilgili Diğer Alanlar)
 • Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar Programlama)
 • Bilgi Teknolojileri (Oyun Programlama)
 • Bilgi Teknolojileri (Bilişim Uygulamaları)
 • Eğitim (Öğretmenlik)

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Günlük yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olan bir çözüm tasarlar.

LEGO® Education SPIKE Prime Seti

MATEMATİK
4. VERİ İŞLEME
Veri Toplama ve Değerlendirme
Veri Analizi

TÜRKÇE:

 1. DİNLEME/İZLEME
  Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
  Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
  Dinleme stratejilerini uygular.
 2. KONUŞMA
  Hazırlıklı konuşma yapar.
  Konuşma stratejilerini uygular.
  Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
 3. OKUMA
  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
  Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
 4. YAZMA
  Yazma stratejilerini uygular.
  Bilgilendirici metin yazar.
  Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
  Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
  Yazdıklarını düzenler.
  Yazdıklarını paylaşır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.3. İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ
BT.6.3.2. Araştırma
BT.6.3.2.1. Arama motorlarını kullanarak ileri düzeyde araştırma yapar.
BT.6.3.2.2. Bilgiye ulaşırken zararlı ve gereksiz içerikleri ayırt eder.
Ulaşılan bilgilerin doğruluğu konusunda şüpheci yaklaşımlarla farklı kaynaklardan sorgulama yapmaları sağlanır.
BT.6.4. ÜRÜN OLUŞTURMA
BT.6.4.1.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.
BT.6.4.3.5. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu video dosyasını çevrimiçi ortamda paylaşır.
BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
BT.6.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
BT.6.5.1.3. Bir problemi alt problemlere böler.
BT.6.5.1.5. Problemin çözümü için bir algoritma geliştirir.
BT.6.5.1.6. Bir algoritmanın çözümünü test eder.
BT.6.5.2. Programlama
BT.6.5.2.14. Farklı programlama yapılarını kullanarak karmaşık problemlere çözüm üretir.

SOSYAL BİLGİLER
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.
SB.6.4.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.
SB.7.5.1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.

GÖRSEL SANATLAR
Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.