SPIKE™ Prime Seti

Sebze Aşkı

Domateslerin bu hafta sulanması gerekip gerekmeyeceğine karar vermek için canlı hava durumu tahmin verilerini kullanın.

30-45 dk.
Orta seviye
6.-8. Sınıf
lesson-header

Ders planı

1. Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki ilgili öğrenci materyalini okuyun.

2. İlgi Uyandır (5 dk.)

 • Aşağıdaki Tartışmanın Fitilini Ateşle bölümünde bulunan fikirleri kullanarak öğrencilerinizin bu dersle ilgili bir tartışmaya katılmasını sağlayın.
 • Dersi açıklayın.

3. Keşfet (20 dk.)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak domatesmetre yapmalarını sağlayın.
 • Programı çalıştırmalarını isteyin. Tepkilerini gözlemleyin. Programın çalışması için programa bir şehir girmeleri gerektiğini hatırlatın.
 • Öğrencilerinizin, tahmin edilen yağış miktarı ile orantılı olacak şekilde ibreyi nasıl hareket ettireceklerini bulmalarını sağlayın.

4. Açıkla (5 dk.)

 • Domatesmetrelerini kalibre etmede yardıma ihtiyaç duyan grupları başka gruplarla eşleştirin.

5. Derinleştir (15 Dk.)

 • Öğrencilerinizden önümüzdeki haftanın sıcaklık tahminlerini göstermeye çalışmalarını isteyin. Bir ölçekte bir değeri göstermek, bir haftalık toplam yağış tahminini göstermekten farklı bir görevdir.
 • Toparlanmak, yani öğrencilerle birlikte setleri ve sınıfı eski düzenine getirmek için biraz zaman ayırmayı unutmayın.

6. Değerlendir

 • Her öğrenciye performansı hakkında geri bildirim verin.
 • Bu işlemi kolaylaştırmak için size sunulan dereceli puanlama cetvellerini kullanabilirsiniz.

Tartışmanın Fitilini Ateşle

Sebzelerin nasıl yetiştirildiği, ihtiyaçları ve farklılıkları hakkında bir tartışma başlatın. Aşağıdaki gibi sorular sorun:

 • Herhangi bir sebzenin büyüme sürecini açıklayabilir misin?
 • Neden bazı bölgelerde yılın her döneminde sebze yetiştirilemez?
 • Orantısal ilişki nedir?

Öğrencilerinize, biraz sonra ne yapacaklarını görmeleri için bu videoyu izletin.

lesson-header

İnşa İpuçları

Kağıdı Yerleştirme
Öğrenciler, domatesmetreye herhangi bir türde kağıt yerleştirebilirler. Bu dersin PDF’sini kullanabilir ya da öğrencilerinizden kendilerininkileri yapmalarını isteyebilirsiniz.

teacher-load-paper

Kodlama İpuçları

Ana Program

SPIKE Life Hacks VeggieLove Step03-Program - tr-tr

Olası Çözüm

SPIKE Life Hacks VeggieLove Teacher-solution - tr-tr

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Tahmin edilen yağış miktarına göre ibreyi hareket ettirmeyi nasıl başarabileceklerini açıklayabilirsiniz.

Bu dersi bir üst seviyeye çıkarmak için:

 • Öğrencilerinizin domatesmetrelerine koyacakları kendi sebze "su ihtiyacı" kartlarını hazırlamalarını isteyebilirsiniz.
 • Sınıfta ya da aynı grup içinde farklı "su ihtiyacı" kartları kullanabilir ve domatesmetrelerini ne kadar çabuk yeniden kalibre edebildiklerine bakabilirsiniz.

Değerlendirme Olanakları

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi
İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:

 1. Kısmen başarılı
 2. Tamamen başarılı
 3. Üstün başarılı

Öğrencilerinizin ilerlemesini değerlendirmek için aşağıdaki başarı ölçütlerini kullanın:

 • Öğrenciler, ölçmeye çalıştıkları değere göre bir ölçme cihazını kalibre eder.
 • Öğrenciler, veriler üzerinde yaptıkları değişiklikler ile ilgili gerçek hayattaki durum arasındaki bağlantıyı kurar.
 • Öğrenciler, ölçeklerinde bir değeri gösterir(yeniden kalibrasyon yapar).

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.

 • Mavi: Domatesmetremin yağış miktarına göre hareket etmesini sağlayabiliyorum.
 • Sarı: Gelecek hafta için öngörülen toplam yağış miktarını doğru şekilde gösterebiliyorum.
 • Mor: Sıcaklıkları bir ölçek üzerinde doğru gösterebiliyorum.

Akran Değerlendirmesi
Öğrencilerinizi aşağıdaki yöntemlerle başkalarına geri bildirim vermeye teşvik edin:

 • Öğrencilerin yukarıdaki renkli tuğla cetvelini kullanarak birbirlerinin performansını puanlamasını sağlayın.
 • Bir sonraki derste grup performanslarını arttırmak için birbirlerine yapıcı geri bildirim vermelerini sağlayın.
student-07

Dil Becerileri Eklentisi

Dil becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinizi tarım sektöründe çalışan biriyle tanıştırın ve onların da benzer aletler kullanıp kullanmadıklarını öğrenin. Hayatı kolaylaştıran bu ölçek ile çiftçilerin tarlalarında kullandıkları gerçek araçları karşılaştırmalarını isteyin.

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

Matematik Eklentisi

Matematik becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinizin farklı değerleri kalibre etmek için aynı ölçeği kullanmalarını sağlayın:

  ▷ rüzgâr hızının zamanla değişimi
  ▷ Sıcaklığın zamanla değişimi

 • Kalibrasyonun nasıl yapılması gerektiğini açıklamalarını isteyin.

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

Kariyer Bağlantıları

Bu dersi seven öğrenciler, aşağıdaki mesleklere ve kariyer alanlarına ilgi duyabilir:

 • Tarım (Ziraat) ve Bahçecilik (Tarım Mekaniği ve Teknoloji)
 • Tarım (Ziraat) ve Bahçecilik (Gıda Bilimi)
 • Tarım (Ziraat) ve Bahçecilik (Bahçecilik ve Bitki Yetiştirme)
 • Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Fen ve Matematik)

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Doğru verileri faydalı ve güvenilir bir şekilde göstermek için bir ölçek geliştirir.

LEGO® Education SPIKE Prime Seti

FEN BİLİMLERİ:
2. Canlılar ve Yaşam
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

MATEMATİK

 1. SAYILAR VE İŞLEMLER
  Tam sayılar
  Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.
  Oran Orantı
 2. CEBİR
  Cebirsel ifadeler
  Eşitlik ve Denklem
  Doğrusal Denklem
 3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
  Açılar
 4. VERİ İŞLEME
  Veri Toplama ve Değerlendirme
  Veri Analizi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.3. İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ
BT.6.3.2. Araştırma
BT.6.3.2.1. Arama motorlarını kullanarak ileri düzeyde araştırma yapar.
BT.6.3.2.2. Bilgiye ulaşırken zararlı ve gereksiz içerikleri ayırt eder.
Ulaşılan bilgilerin doğruluğu konusunda şüpheci yaklaşımlarla farklı kaynaklardan sorgulama yapmaları sağlanır.
BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
BT.6.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
BT.6.5.1.2. Sabitleri ve değişkenleri problem çözümünde kullanır.
BT.6.5.1.4. Temel fonksiyonları problem çözme sürecinde kullanır.
BT.6.5.1.5. Problemin çözümü için bir algoritma geliştirir.
BT.6.5.1.6. Bir algoritmanın çözümünü test eder.
BT.6.5.2. Programlama

TÜRKÇE:

 1. DİNLEME/İZLEME
  Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
  Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
  Dinleme stratejilerini uygular.
 2. KONUŞMA
  Hazırlıksız konuşma yapar.
  Konuşma stratejilerini uygular.
  Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
 3. OKUMA
  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
  Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
 4. YAZMA
  Yazma stratejilerini uygular.
  Bilgilendirici metin yazar.
  Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
  Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
  Yazdıklarını düzenler.
  Yazdıklarını paylaşır.

SOSYAL BİLGİLER
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
SB.6.5.3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar.
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.
SB.7.5.1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.

GÖRSEL SANATLAR
Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.