SPIKE™ Prime Seti, BricQ Motion Prime

Meyvelerimizi Koruyalım

Çarpışma nedeniyle hasara yol açmadan ağaçtan meyve toplayan bir çözüm tasarlamak için Newton’un üçüncü yasasını uygulayın.

45-90 dk.
İleri seviye
6.-8. Sınıf
thumb_square_PROTECT_OUR_PRODUCE_-_Pneumatics.png

Hazırla

 • Bu dersin Öğrenci Materyali bölümündeki aktivite özetini gözden geçirin.
  • Öğrenci grubu başına bir aktivite özetinin çıktısını alın.
 • Gerekirse konuyla ilgili sözcükleri veya kavramları önceden öğretin.
 • Gerekirse öğrencilerinizin donanımı ve programlamayı tanıması için LEGO® Education SPIKETM Uygulamasının Başlat bölümündeki öğretici etkinlikleri önceden öğretin.
 • Ders planını gözden geçirin ve materyalleri sınıfınızda nasıl verimli bir şekilde yönetebileceğinizi düşünün. Özellikle aşağıdakileri göz önünde bulundurun:
  • Aktivite özetlerinin, tuğla setlerinin, donanımın ve cihazların ne zaman dağıtılacağı
  • LEGO® Education BricQ Motion Prime Setinden inşa yönergeleri kitapçığının çıkarılıp çıkarılmayacağı

İlgi Uyandır

(tüm sınıf, 5+ dakika)

 • Aktivite özetinin konusu hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinize eski bilgilerini hatırlatmak için aktivite özetindeki “… gibi düşün” sorularını kullanın.
 • Öğrencilerinize aktivite özetini ve görevi tanıtın.
 • Öğrencilerinizle bu görevin başarı ölçütlerini tanımlamak için beyin fırtınası yapın.
  • Birlikte bir başarı ölçütleri listesi oluşturmak için dersin ana hedeflerini kullanın.

Keşfet

(küçük gruplar, 20+ dakika)

 • Öğrencilerinizin, tasarım fikirleri için aktivite özetindeki örnek fikirleri esin kaynağı olarak kullanmalarını isteyin.
 • Her grubun (kendilerine ait ya da örnek fikirlerden esinlenen) bir tasarım fikrini seçip inşa etmelerini sağlayın.
  • Ekstra yardıma veya desteğe ihtiyaçları olursa aktivite özetinin “İnşa et!” bölümüne yönlendirin.
 • Öğrencilerinizin modellerini hareket etmeye ve/veya tepki vermeye programlamalarını isteyin.
  • Ekstra yardıma veya desteğe ihtiyaçları olursa aktivite özetinin “Kodla!” bölümüne yönlendirin.
 • Gruplardan bazıları erken bitirirse “Kendini Zorla!” sorusuna veya istemine yönlendirerek aktiviteyi genişletin.

Açıkla

(tüm sınıf, 10+ dakika)

 • Çalışmaları hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Şöyle sorular sorabilirsiniz:
  • Bana tasarımını anlatır mısın? Modelin ne yapıyor?
  • Modelin nasıl çalışıyor?
  • Programın nasıl çalışıyor?
  • Neden bu şekilde inşa ettin?
  • Daha fazla zamanın olsaydı ne yapardın?

Derinleştir

(tüm sınıf, 10+ dakika)

 • Öğrencilerinizden, görevi tamamlamak için kullandıkları bilgileri tartışmalarını ve düşünmelerini ya da edindikleri bazı yeni fikirler hakkında konuşmalarını isteyin.
 • Konuyu daha iyi anlamalarını sağlamak için “Kendini zorla!” sorusunu veya istemini kullanın.
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(gerekirse)

Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini tasarlarken, inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Değerlendirme Olanakları

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi
Öğrencilerinizin, dersin ana hedeflerindeki yeterliklerini ölçün.

 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
 1. Ek desteğe ihtiyacı var.
 2. Bağımsız çalışabilir.
 3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme
Öğrencilerinizi, deneyimleri ve bu dersin konusuyla ilgili özgüven seviyeleri hakkında düşünmeye teşvik edin.

 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
  • Bugünkü dersi tamamladıktan sonra hangi fikir konusunda kendine daha fazla güveniyorsun?
  • Bugün neler başardığını anlatabilir misin?
 • Öğrencilerinizin sesli düşünmesine yardımcı olmak için aşağıdaki ifadeleri kullanın:
  • Şu konuda gurur duyuyorum…
  • Şunu hâlâ merak ediyorum…
  • Şu konuda kendime güveniyorum…
  • Bir fikrim işe yaramadı. Şöyle bir fikirdi...
 • Her öğrencinin, dersin İlgi Uyandır aşamasında grup olarak belirlediğiniz başarı ölçütlerine göre performanslarını en iyi yansıtan tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Bu görevin hedeflerini gerçekleştirdiğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Bu görevin hedeflerini gerçekleştirdim.
  • Yeşil: Bu görevin hedeflerini gerçekleştirdim ve bir arkadaşıma da bu konuda yardımcı olabilirim.

Akran Değerlendirmesi
Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.

 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle yapman faydalı oldu…
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

Eklentiler

Dil Becerileri Eklentisi
Zaman kalırsa öğrencilerinize modelleriyle ilgili yazılı materyal hazırlatın ya da sözlü sunumlar yaptırın.

 • Bu materyalleri, geri bildirim almak için başka bir sınıfa, ailelerine ya da toplumun başka üyelerine sunmalarını isteyin.
 • Merkezindeki fikirle ilgili daha geniş tartışmaları teşvik etmek için yazılı materyallerini (okulda ya da okul dışında) herkese açık bir şekilde sergilemelerini sağlayın.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Çarpışma nedeniyle hasara yol açmadan ağaçtan meyve toplayan bir çözüm tasarlamak için Newton’un üçüncü yasasını uygular.
 • Tasarımlarını sistematik olarak test eder ve üzerinde tekrar tekrar denemeler yapar.

İki kişilik her öğrenci grubu için:

 • LEGO® Education SPIKE Prime donanımı
 • LEGO® Education BricQ Motion Prime Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz
 • Aktivite özeti (bkz. Ek Kaynaklar, her gruba 1 basılı kopya)

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.