SPIKE™ Essential

Müzikal Titreşim

Maria piyano çalıyor. Daha fazla müzik yapmak istiyor. Ona çalabileceği bir şey inşa edebilir misiniz?

45-90 dk.
Orta seviye
1-3 Sınıf
45345_Science_U1_L4_Web_Thumbnail.png

Hazırla

(NOT: Bu ders, bir A Bölümü ve bir B Bölümü’nden oluşur. Her ikisi de standardın tam olarak öğrenilmesi için önemlidir. Zaman kısıtlıysa her iki bölümü de gözden geçirerek öğrencilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan öğeleri seçin.)

Bu derste temel öğrenme kazanımı, titreşimin nasıl ses oluşturduğuna dair bir araştırma planlamak ve yürütmekle gerçekleşir. Bir model tasarlamak ve inşa etmek, araştırma yürütmenin eğlenceli ve uygulamalı bir yoludur. Örnekler fikir verme amaçlıdır. Öğrenciler, kendi davul veya başka test modeli fikirlerini inşa etmelidir.

 • Bilimsel Geçmiş - Müzikal Titreşim:
  • Bir nesne titreştiğinde, havada yol alan bir enerji dalgası (ses dalgası olarak adlandırılır) oluşturur. Bu dalga kulak zarınızı titreştirir, beyniniz de bunu ses olarak algılar.
  • Müzik aletleri, ses dalgalarını nasıl ürettiklerine göre sınıflandırılabilir. Vurmalı müzik aletleri (davul, ksilofon) çalındığında, müzik aletinin tamamı titreşir.
  • Yaylı müzik aletleri (keman, gitar), titreşen tellerden ses dalgaları üretir.
  • Üflemeli müzik aletleri (trompet, blok flüt, flüt), müzik aletinin içindeki hava sütununu titreştirerek ses üretir.
  • Müzik aletlerinde titreşimlerin olduğunun kanıtı; dokunarak, bazen görerek ve çıkardıkları seslerle gözlemlenebilir.
  • NOT: Öğrenciler beyaz LEGO plakasında herhangi bir titreşim hissedemez veya gözlemleyemezse titreşimin daha kolay gözlemlenebileceği kağıt bardak kullanmalarını önerin.
 • Ön Bilgi Geliştirin - Müzikal Titreşim: Temel bilim malzemelerinizi kullanarak bilgi, resim ve tanımları paylaşın.
  • Davul, üçgen, diyapazon, ksilofon, gitar, piyano, flüt vb., yaygın müzik aletleridir.
  • Bir nesne titreştiğinde, ileri geri hareket eder veya sallanır.
  • Titreşen malzemeler, ses dalgalarına neden olur.
  • Ses dalgaları, malzemelerin titreşmesine neden olabilir.
  • Anahtar sözcükler: titreştirmek, titreşim, müzik aleti
 • İnşa ve Programlama Deneyimi: Ünite Planı’ndaki önerileri gözden geçirin. Bu ders için ayrıca
  • Daha fazla destek sağlamak için SPIKE uygulamasının Yardım>Simge Blokları menüsünün Motor Blokları bölümünü kullanabilirsiniz.
 • Malzemeler: Göstermek ve test etmek için davul, üçgen, diyapazon, ksilofon, gitar, piyano veya flüt gibi birkaç müzik aleti getirin. İki kişilik öğrenci gruplarına paket lastiği, kağıt bardak ve bir parmak su alabilecek sığ bir kase verin. Öğrencilerin titreşimleri bir kase suyla test etmelerine izin verip vermeyeceğinizi belirleyip gerekli önlemleri alın. Eklentiyi kullanıyorsanız ses kaydetmek için günlükler (her öğrenciye bir adet) oluşturun.

A Bölümü (45 dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

U1L2_Engage.png
 • Hikayenin ana karakter(ler)ini ve ilk görevi tanıtın: Maria piyano çalıyor. Daha fazla müzik yapmak istiyor. Ona çalabileceği bir şey inşa edebilir misiniz?

 • DÜŞÜN—İsterseniz resimli hikayeyi kullanarak ve diyapazonun veya topladığınız müzik aletlerinin kullanımını göstererek ders konuları hakkında kısa bir tartışma başlatın.

  • Müzik aletlerini çalarken öğrencilerin her müzik aletine dokunmasına ve titreşimi hissetmesine izin verin. Sonra şu soruları sorun: Müzik aletine dokunduğunuzda ne hissettiniz? (titreşim/sallanma/hareket)
  • Ne zaman titreşti? (Öğretmen/öğrenci müzik aletini çaldığında veya ses çıktığında)
  • Sizce bu titreşimi yaptıran ne? (Öğrencilerden her müzik aletinin nasıl ses çıkardığını tahmin etmelerini isteyin. Ortak bir referans için fikirleri kaydedin.)
  • Aynı şekilde titreşen bir müzik aletini nasıl yapabilirsiniz? Yanınızdaki arkadaşınıza dönün ve fikirlerinizi paylaşın. Sonra sonucu görmek için bazı testler yapacağız. (Ortak kullanım için test fikirleri isteyin.)
 • Her gruba bir LEGO® Education SPIKE Essential Seti ve cihazı dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 25 dakika)

 • Öğrenciler çalışırken, inşa etmeye veya programlamaya destek olmak için aşağıdaki örnekleri paylaşabilirsiniz. Davul modelinin test için yalnızca bir fikir olduğunu ama öğrencilerin kendi davul veya müzik aleti fikirlerini inşa edebileceklerini açıklayın.

 • Öğrenciler, ikili gruplar halinde çalışarak:

  • Davulla başlayarak, müzik aletlerinin nasıl ses çıkardığına dair tahminlerini (titreşimler yaparak) test etmenin bir yolunu planlamalıdır. (Ses çıktığında beyaz plakadaki titreşim veya hareketi hissetmek ya da davul yüzeyine yerleştirilen su dolu kasedeki dalgalanmayı gözlemlemek şeklinde olabilir. Tüm müzik aletlerinin, plaka üzerinde hissedecek veya suyu dalgalandıracak kadar titreşim oluşturmayacağını unutmayın.)
  • Temel modeli kullanarak Maria’nın daha fazla müzik çalmasına yardımcı olmak için bir davul İNŞA ETMELİDİR.
  • Baget beyaz plakaya tekrar tekrar vuracak şekilde modeli PROGRAMLAMALIDIR.
 • İkili grupların, aşağıdakiler dahil yaptıkları plana göre tahminlerini sırayla test etmelerini sağlayın:

  • Beyaz plakaya bagetle vurmak.
  • Beyaz plakanın titreşip titreşmediğini veya hareket edip etmediğini (görerek, duyarak, hissederek) gözlemlemek.
  • Davulun ne zaman ses çıkardığını belirlemek.
  • Farklı titreşimler yaptırmak için değişik şekillerde çalarak davulun çıkarabileceği farklı sesleri bulmak (örneğin, bir kalemin her iki ucu gibi farklı “bagetler” kullanmak, bagetle vurmak yerine plaka yüzeyinde sürüklemek vb.).
  • Gördüklerini, duyduklarını ve hissettiklerini anlatmak.
 • Davul yüzeyini değiştirerek farklı sesler çıkarmak için LEGO® parçalarını veya karton bardak gibi başka malzemeleri nasıl kullanabileceğiniz hakkında beyin fırtınası yaptırın.

 • Çalışma süresinin yarısında, tanıdık bir sınıf rutini kullanarak öğrencilere fikir alışverişi yaptırın, sonra paylaşımlarından ilham alarak modellerini güncellemelerini sağlayın.

Örnek Fikirler

45345_Science_U1_L4_Web_Back.png
SPIKE Essential Science Musical Vibrations - en

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • Paylaşmak için öğrencileri toplayın.

 • Her gruptan, modellerini kullanarak aşağıdakileri göstermelerini ve açıklamalarını isteyin:

  • Hangi fikri (tahmini) test ettiler ve nasıl test ettiler? (Ne olacağını düşündüler?)
  • Davulları nasıl ses çıkarıyor?
  • Davullarıyla farklı sesler çıkarmak için ne yaptılar?
  • Beyaz plakadan her ses duyduklarında plakaya ne oluyor? Nereden biliyorlar? Her zaman aynı şey mi oluyor?
  • Öğrendiklerini paylaşmalarını ve örnekler vermelerini isteyin.
  • Test planı işe yaradı mı yoksa değiştirmek zorunda mı kaldılar?
 • Öğrencileri, titreşen malzemelerin ses çıkarabileceği fikrini desteklemek için araştırmalarından kanıtlar kullanmaya yönlendirin. (Öğrenciler, beyaz plakaya vurunca titreşimler veya hareketler oluştuğunu ve titreşim miktarının, bagetin hareketine göre değiştiğini fark etmelidir. Gördükleri, hissettikleri ve duydukları şeylerden kanıt sunmalıdırlar. Herhangi bir titreşim hissetmeyebilirler.)

B Bölümü—Açıkla ile devam etmek istiyorsanız öğrencilerden modellerini muhafaza etmelerini isteyin veya yeniden inşa etmeleri için zaman tanıyın.

B Bölümü (45 dakika)

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • A Bölümü—Açıkla adımlarını tekrarlayarak başka gruplardan da öğrendiklerini göstermelerini ve açıklamalarını isteyin.

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 30 dakika)

 • (5 dk.) İlgi Uyandır bölümündeki gösterileri hatırlayın ve öğrencilerin Detaylandırmasına yardımcı olmak için geçmiş temel bilgileri paylaşın:

  • Davulların yanı sıra, yaylı müzik aletleri dahil pek çok başka müzik aleti türü vardır. Müzisyen, yaylı bir müzik aletinden ses çıkarmak için yay veya pena kullanır ya da telleri parmaklarıyla çekip bırakır.
 • (5 dk.) Öğrencilerden, uygulamadaki bir sonraki görevi tamamlamalarını isteyin:

  • Yaylı müzik aletlerinin nasıl ses çıkardığını test etmek için bir plan yapın ve uygulayın. (Bir paket lastiğinin ses çıkarıp çıkaramayacağını ve nasıl ses çıkardığını araştırmak için Keşfet bölümündeki teki test planlarını kullanabilir veya uyarlayabilirler.)
 • (15 dk.)

  • Paket lastiklerini dağıtın.
  • Öğrencilerden lastiği çekip bırakmalarını isteyin. Ne duyuyorsunuz? Görüyorsunuz? Hissediyorsunuz? (Lastiğin ileri geri hareket ettiğini görmeli, titreştiğini hissetmeli ve bir ses duymalıdırlar.)
 • (5 dk.) Öğrencileri;

  • Görevi tamamlamalarına yardımcı olan,
  • Modeli inşa ederken ve test ederken öğrendikleri bilgi, fikir veya becerileri paylaşmaya davet edin.
 • Öğrencilerin setleri ve çalışma alanlarını toplamalarını sağlayın.

Değerlendir

(Tüm Sınıf, 5 dakika)

 • Öğrencilerin fikir üretirken, inşa ederken ve programlarken düşünmelerini ve karar almalarını sağlayacak yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Ana hedefleri gözden geçirin (Öğretmen Desteği kutusu).

 • Öğrencilerin ilerlemesini gözlemlemek için kontrol listesini kullanın:

  • Davul modelleri, titreşimli bir parça içeriyor.
  • Araştırma planları, eylemlerin malzemeleri nasıl titreştirdiği dahil, müzik aletlerinin (ve diğer malzemelerin) nasıl ses çıkardığını test etmenin bir yolunu içeriyor.
  • Modellerinden kanıtları kullanarak titreşen malzemelerin sese neden olduğunu açıklıyorlar.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin。

 • Mavi tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabileceğimi düşünüyorum.
 • Sarı tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabilirim.
 • Yeşil tuğla: Bir program oluşturmak için yönergeleri uygulayabilirim ve bir arkadaşıma da yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:

 • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
 • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerin ses ve titreşimle ilgili tahminlerinin adımlarını bağlamak için planlama aşamasına destek olun. Tahmin, test ve gözlemin her adımı için şöyle sorular sorun: Bagetle plakaya vurursanız ne olabilir? Deneyin. Plakanın hareket ettiğini hissediyor musunuz?
  Bu dersin zorluğunu arttırmak için:
 • Öğrencilere, SPIKE Essential Setini kullanarak yaylı bir müzik aleti (gitar, keman, çello vb. gibi) inşa etme görevi verin. Müzik aletinin nasıl ses çıkardığını incelemek için test planlarını kullanmalarını ya da uyarlamalarını isteyin. Alternatif olarak, öğrencilerden sesin malzemeleri titreştirip titreştiremeyeceğini araştırmalarını isteyin. Bir parça kağıt ve bir hoparlörle bir test planlayabilirler.

Eklenti

 • Her öğrenciye, saat ve yarım saat işaretlerinin olduğu boş bir kağıt günlük verin. Bu günlüğü kullanarak, günün farklı saatlerinde gözlemledikleri seslerin yazılı, görsel veya işitsel bir kaydını tutmalarını isteyin (buzdolabının uğultusu, televizyon, kuş cıvıltısı veya kanat çırpması, gıcırdayan bir park salıncağı, zıplayan bir topun sesi vb.). Öğrencilerden, sesi gözlemledikleri zamanı ve her bir sesi üretmek için hangi nesnenin veya malzemenin titreştiğini düşündüklerini yazmalarını, çizmelerini (örn. bir resimde daire içine alarak ya da oklar kullanarak) veya söylemelerini isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Vurulduğunda titreşimle ses çıkaran bir davul modeli inşa edecek.
 • Titreşen malzemelerin ses üretip üretmediğini test etmek için araştırmalar planlayıp yürütecek.
 • Titreşen malzemelerin ses çıkarabileceği fikrini desteklemek için araştırmalarından kanıtlar kullanacak.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education SPIKE Essential Seti
 • LEGO Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz
 • Bkz. Hazırla - Malzemeler.

Fen Bilgisi:

 • F.3.5.4. Çevremizdeki Sesler
 • F.3.5.3.1- F.3.5.3.3 Ses kaynagi dogal vey apay sesleri ayirt eder,sesin her yöne yayisdigi sonucunu çikarir

Matematik: Extention / Uzanti Bölümü

 • M.3.2. Geometrik Cisimler ve Sekilleri
 • M.3.2.1.1-m.3.2.4.3.; dörtgen, besgen yüz, koni,küp,kare prizma ,silindir,ayirt , simetri dogrusu,geometric örüntü vb terimleri kullanir. Cetvel kullanarak geometrik cisimler çizer. Nokta, dogru isin, dogru parçasi, açi gibi kavramlara çevresinden örnekler verir, kullanir.

Türkçe: Extention/Uzanti Bölümü

 • T.3.3.25-T.3.3.27 Anlama; görsellerle okudugu metnin içerigini iliskilendirir, sekil, sembol ve isaretlerin anlamlarini kavrar, yazili yönergeleri kavrar,
 • T.3.4.10-T.3.4.17 Yazma; görsellerdeki olaylari iliskilendirerek yazar, kisa metinler, günlük gibi kaleme alir, olaylari olus sirasina göre kaleme alir

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.