01

Takımının yardıma ihtiyacı var. Haydi İcat Laboratuvarına gidelim!

02

Daha önce nasıl şeyler tasarlamıştık?

03

Haydi bunu kullanalım!

04

05

İşte hedefin: Renk Sensörünün önünden mavi bir hayvan geçtiğinde alarmı çalıştıran programı oluştur.

06

Programı oluştur. Renk Sensörünün yanından mavi bir hayvan geçtiğinde alarmı çalıştırır.

U1L4_img_step_7.png
Gecko U1L4_06_GHOST - en

07

Programını test et.

U1L4_img_step_8.gif

08

Mühendislik Defterindeki Göreve bak.

Modeli nasıl yeniden tasarlayabilir ya da programı nasıl değiştirebilirsin?

U1L4_img_step_7.png

09

Haydi bu tasarımları takımına gösterelim!

Fikirlerini Mühendislik Defterine çiz, paylaş ve sırada ne var bakalım.

Explore_L1_img_treehouse_step4.jpg