01

Takımının yardıma ihtiyacı var. Haydi İcat Laboratuvarına gidelim!

02

Daha önce nasıl şeyler tasarlamıştık?

03

Haydi bunu kullanalım!

04

05

İşte hedefin: Salıncağı hareket ettiren programı oluştur.

06

Programı oluştur. Motorlu kızağın gitmesini sağlar.

U1L2_img_step_7.png
Gecko U1L2_06_GHOST - en

07

Programını test et.

U1L2_img_step_8.png

09

Mühendislik Defterindeki Göreve bak.

Modeli nasıl yeniden tasarlayabilir ya da programı nasıl değiştirebilirsin?

U1L2_img_step_8.png

10

Haydi bu tasarımları takımına gösterelim!

Fikirlerini Mühendislik Defterine çiz, paylaş ve sırada ne var bakalım.

Explore_L1_img_treehouse_step4.jpg