SPIKE™ Essential

Tekne Gezisi

Maria ve Sofie tekne gezisine çıkıyor! Teknelerini suya nasıl götürecekler?

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
1.-2. Sınıf
U1L1_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Tekne Gezisi dersini inceleyin.
 • Gerekirse konuyla ilgili bu sözcükleri önceden öğretin: hedef, değiştirme, program, itme ve robot.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa dil becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Bir aktiviteyi tamamlamak üzere bir planı izlemek hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle dışarı çıkmak için üstlerini nasıl giyecekleri hakkında konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Önce ne yaparsınız? Sonra ne yaparsınız?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak tekneyi suya itme görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için
  LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Tekneyi suya iten programı yapın ve deneyin.
 • Öğrencilerinizin, uygulamadaki bir sonraki hedefi tamamlamak için modellerini tekrar yapmalarını ve test etmelerini sağlayın:
  • Robotu iyileştirmek için programı değiştirin.
 • İnşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden kodlama desteği alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Tekneyi suya indirmek için ilk olarak ne yaptınız? Robotu iyileştirmek için programı nasıl değiştirdiniz?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizin yönergeleri uygulama süreci hakkında tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Yönergeleri uygulamak neden önemlidir? Adımların sırası değişirse ne olur?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, bir program oluşturmak için yönergeleri izlemedeki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabilirim.
  • Yeşil: Bir program oluşturmak için yönergeleri uygulayabilirim ve bir arkadaşıma da yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Öğrencileriniz ilk hedeflerini tamamladıktan sonra, programlarını değiştirmelerine yardımcı olacak üç Kodlama Bloğu Fikri verilecektir.
 • Kodlama Bloğu Fikirlerinin amacı, kendi çözümlerini bulmak için denemeler yaparken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmektir.
Gecko U1L1_ICB_1 - en
Gecko U1L1_ICB_1 - en
Gecko U1L1_ICB_2 - en
Gecko U1L1_ICB_3 - en

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasından Tekne Gezisi hikayesini ve talimatlarını öğrencilerinize sesli okuyabilirsiniz.
 • Yalnızca ilk hedefi yaparak dersi kısaltabilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Teknenin suya inmesi için farklı bir yol geliştirebilirsiniz.
 • Daha fazla Kodlama Bloğunu kullanmak için uygulamada Paletin Tamamını Göster’e tıklayabilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizin Maria ve Sofie’nin tekne macerasıyla ilgili bir hikaye yazmasını isteyin. Teknedeyken olan iki farklı olaydan söz etmelerini isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Dil Becerileri: TÜRKÇE DİL BECERİLERİ EKLENTİSİ
T.2.4.3.
Kısa metinler yazar.
c) Olayları oluş sırasına göre yazmaları sağlanır.
T.2.4.4.
Kısa yönergeler yazar.
(Öğrencilerin basit yemek tarifi ile çocuk oyunu yönergeleri yazmaları sağlanır.)

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygular.
 • Bir hikayedeki ana karakterleri belirler.
 • Bir hikaye karakterine yardım etmeye çalışır.
 • İş birlikçi tartışmalara katılır.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

HAYAT BİLGİSİ
HB.2.4.1.
Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır. (Kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu gibi ulaşım yolları ile bu yollarda kullanılan taşıtlar üzerinde durulur.)

TÜRKÇE
T.1.3.17.
Metnin konusunu belirler.
T.1.2.2.
Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.1.2.3.
Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur
a) Öğrencilerin kendilerini tanıtmaları sağlanır.
b) Öğrencilerin çevrelerini ve çevrelerindeki kişileri tanıtmaları sağlanır.
T.2.2.2.
Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.2.2.3.
Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
(Öğrencilerin tanıdıkları kişiler, bildikleri yerler ve yaşadıkları olaylar hakkında konuşmalar yapmaları sağlanır.)
T.2.3.17.
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.
(Metnin şahıs ve varlık kadrosu unsurlarına değinilir.)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
BT.5.D1.2.
Tasarladığı işlem akışını arkadaşlarıyla birlikte uygular.

TÜRKÇE DİL BECERİLERİ EKLENTİSİ
T.2.4.3.
Kısa metinler yazar.
c) Olayları oluş sırasına göre yazmaları sağlanır.
T.2.4.4.
Kısa yönergeler yazar.
(Öğrencilerin basit yemek tarifi ile çocuk oyunu yönergeleri yazmaları sağlanır.)

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.