SPIKE™ Essential

Büyük Çöl Macerası

Başka bir büyük macera zamanı geldi. Ekibin piramitlere ulaşmasına yardım et!

45-90 dk.
Başlangıç seviyesi
1.-2. Sınıf
U1L7_web_thumbnail.png

Hazırla

(NOT: Bu ders, 45 dakikalık iki ders zaman alacaktır.)

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Büyük Çöl Macerası dersini inceleyin.
 • Gerekirse konuyla ilgili bu sözcükleri önceden öğretin: beyin fırtınası, çöl, piramit, hayal etmek ve merak etmek.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa dil becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

A BÖLÜMÜ (45 Dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 10 Dakika)

 • Beyin fırtınası ve karar alma hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle, sınıfınızdaki bir problemi çözmenin çeşitli yollarını bulma hakkında konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Bir problemi çözmeye çalışırken neden çok sayıda fikir bulmalısın? Neden farklı fikirleri denemelisin?
 • Öğrencilerinizi ekiple tanıştırın ve ekibi piramitlere ulaştırmak için beyin fırtınası yapma hedefi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti, ekstra beyin fırtınası materyalleri ve bir cihaz dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 25 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Piramitlere ulaşmaları için bir yol oluşturun. En az bir motor veya sensör (yani Renk veya Işık Sensörü) kullanın.
 • Öğrencileriniz, beyin fırtınası yapmak için ekstra materyallerle verilen LEGO tuğlalarını kullanabilir. Birden fazla çözüm bulmaya teşvik edin.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 Dakika)

 • Öğrencilerinizi bir araya toplayın ve öğrencilerin ilk fikirlerini sunduğu, akranlarına geri bildirim ve öneriler sağladığı bir paylaşım oturumu gerçekleştirin.

B BÖLÜMÜ (45 dakika)

Derinleştir

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin, bu dersin A Bölümündeki beyin fırtınası sırasında buldukları prototipleri ve fikirleri inşa etmelerini, programlamalarını ve test etmelerini isteyin.
 • En az bir motor veya sensör kullanmaları gerektiğini hatırlatın.
 • Modellerini ve programlarını 2-3 tekrarla test etmeye ve geliştirmeye teşvik edin.
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Değerlendir

(Tüm Sınıf, 15 Dakika)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, bilgi işlemsel düşünme becerilerini verilen görevi tamamlamak için kullanmadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Bir çözüm tasarlayabileceğimi, inşa edebileceğimi ve programlayabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Bir çözüm tasarlayabilirim, inşa edebilirim ve programlayabilirim.
  • Yeşil: Bir çözüm tasarlayabilirim, inşa edebilirim, programlayabilirim ve bir arkadaşımın da bunları yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Bu ders için kodlama yönergeleri ya da Kodlama Bloğu Fikirleri yoktur.
  • Öğrencilerinizi denemeler yapmaya ve kendi çözümlerini bulmaya teşvik edin.

Model İpucu

 • Bu ders için inşa yönergeleri ya da Esin Kaynağı Resimler yoktur.
  • Öğrencilerinizi, kendi modellerini oluşturmaya teşvik edin.
  • Ekstra desteğe ihtiyaçları olursa bu ünitedeki önceki derslerin inşa yönergelerine yönlendirebilirsiniz.
 • Bu ders için doğru ya da yanlış model yoktur.
  • Öğrencileriniz yepyeni modeller oluşturabilir, önceki derslerin modellerinden esinlenebilir ya da daha önceki derslerin modellerini yeniden yapabilir.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasından Büyük Çöl Macerası hikayesini öğrencilerinize sesli okuyabilirsiniz.
 • Öğrencilerinize, piramitlere ulaşmanın yolunu bulmada fikir vermesi için önceki derslerden inşa yönergelerini verebilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • İki motor veya sensör kullanabilirsiniz.
 • Aynı modeli kullanarak iki farklı seyahat deneyimi sunan iki benzersiz program oluşturabilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizden, ekibin neden piramitleri ziyaret etmeye karar verdiği, oraya nasıl gittikleri ve ulaştıklarında ne gördükleri hakkında bir hikaye yazmalarını isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 90 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Dil Becerileri: TÜRKÇE DİL BECERİLERİ EKLENTİSİ
T.2.4.3.
Kısa metinler yazar.
c) Olayları oluş sırasına göre yazmaları sağlanır.
T.2.4.4.
Kısa yönergeler yazar.
(Öğrencilerin basit yemek tarifi ile çocuk oyunu yönergeleri yazmaları sağlanır.)

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Verilen problemi çözmek için bilgi işlemsel düşünme becerilerini kullanır.
 • Hikayelerindeki ana karakterleri ve problemlerini belirler.
 • Problemi çözmek için iş birlikçi tartışmalara katılır.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz
 • İSTEĞE BAĞLI: Beyin fırtınası için ek malzemeler (örn. kağıt, fen defteri vs.)

HAYAT BİLGİSİ
HB.2.4.1.
Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır. (Kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu gibi ulaşım yolları ile bu yollarda kullanılan taşıtlar üzerinde durulur.)
HB.2.6.3.
Yakın çevresindeki doğal unsurların insan yaşamına etkisine örnekler verir. (Yakın çevresindeki doğal unsurların (iklim koşulları, yer şekilleri, toprağın verimliliği, su kaynakları vb.) insanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ele alınır.)
HB.2.6.8.
Güneş’i gözlemleyerek yönleri gösterir. (Ana yönler üzerinde durulur.)

TÜRKÇE
T.1.3.17.
Metnin konusunu belirler.
T.2.3.17.
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. (Metnin şahıs ve varlık kadrosu unsurlarına değinilir.)
T.1.2.2.
Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.1.2.3.
Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur
a) Öğrencilerin kendilerini tanıtmaları sağlanır.
b) Öğrencilerin çevrelerini ve çevrelerindeki kişileri tanıtmaları sağlanır.
T.2.2.2.
Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.2.2.3.
Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur. (Öğrencilerin tanıdıkları kişiler, bildikleri yerler ve yaşadıkları olaylar hakkında konuşmalar yapmaları sağlanır.)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
BT.5.D1.4.
Farklı problemlerin çözümü için mantıksal sorgulama yapar.
BT.5.D2.2.
Verileri özelliklerine göre düzenler. (Veriler üzerinde sınıflandırma, sıralama, karşılaştırma gibi işlemlerin yapılması sağlanır.)
BT.5.D2.5.
Bir problemi alt problemlere bölerek gösterir.
BT.5.D2.8.
Bir problemin çözümü için algoritma oluşturur.
BT.5.D2.10.
Yazdığı algoritmayı test eder.
BT.5.D2.11.
Yazdığı algoritmanın hatalarını düzeltir.

TÜRKÇE DİL BECERİLERİ EKLENTİSİ
T.2.4.3.
Kısa metinler yazar.
c) Olayları oluş sırasına göre yazmaları sağlanır.
T.2.4.4.
Kısa yönergeler yazar. (Öğrencilerin basit yemek tarifi ile çocuk oyunu yönergeleri yazmaları sağlanır.)

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.