SPIKE™ Essential

Su Altı Operasyonu

Maria, deniz canlılarını keşfetmek istiyor. Bir denizaltıyı suya nasıl indirip çıkarabilir?

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
1.-2. Sınıf
U1L5_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Su Altı Operasyonu dersini inceleyin.
 • Gerekirse konuyla ilgili bu sözcükleri önceden öğretin: döngü, denizaltı, kaplumbağa ve sualtı.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa dil becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizin bir görevi tamamlamak için bir eylemi defalarca tekrarlamak zorunda kaldığı bir zaman hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle, yüzmek için vücutlarını nasıl hareket ettirmeleri gerektiği hakkında konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Yüzerken kollarını ve bacaklarını nasıl hareket ettirirsin? Vücudunu suda hareket ettirmek için başka ne yapman gerekir?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak denizaltıyı hareket ettirme görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Denizaltıyı hareket ettiren programı yapın ve deneyin.
 • Öğrencilerinizin, uygulamadaki bir sonraki hedefi tamamlamak için modellerini tekrar yapmalarını ve test etmelerini sağlayın:
  • Maria'nın bir sonraki yolculuğu için denizaltıyı değiştirin.
 • İnşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Denizaltı nasıl hareket etti? Denizaltının hareketini tekrar etmesini nasıl sağladın?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizin, döngüleri veya tekrarlayan hareketli bir programı kullanmanın yolları hakkında tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Sence denizaltıyı bir döngüyle programlamak, Maria’nın kaplumbağaları ziyaret etmesini nasıl kolaylaştırdı? Sence denizaltıyı bir döngü kullanarak programlamak neden faydalı oldu?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, bir görevi tamamlamak için bir eylemin nasıl tekrar edilebileceğini açıklamadaki yeterliğini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Bir görevi tamamlamak için bir eylemin nasıl tekrarlanabileceğini açıklayabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Bir görevi tamamlamak için bir eylemin nasıl tekrarlanabileceğini açıklayabilirim.
  • Yeşil: Bir görevi tamamlamak için bir eylemin nasıl tekrarlanabileceğini açıklayabilirim ve bir arkadaşıma bunu yapması için yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Model İpucu

 • Öğrencileriniz ilk hedefi tamamladıktan sonra, modellerini iyileştirmeleri için üç Esin Kaynağı Resim ve açık uçlu bir istek verilecektir.
 • Esin Kaynağı Resimler, denemeler yaparken ve modellerini değiştirirken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeye yardımcı olur.
U1L5_inspiration_img_1.png
U1L5_inspiration_img_1.png
U1L5_inspiration_img_2.png
U1L5_inspiration_img_3.png

Bu hedef için inşa yönergeleri bulunmamaktadır.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasından Su Altı Operasyonu hikayesini ve talimatlarını öğrencilerinize sesli okuyabilirsiniz.
 • Öğrencilerinizin modellerini değiştirmelerine yardımcı olmak için bir Esin Kaynağı Resim seçebilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Modele Işık ekleyebilir ve programa dahil edebilirsiniz.
 • Daha fazla Kodlama Bloğunu kullanmak için uygulamada Paletin Tamamını Göster’e tıklayabilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizin, kaplumbağalar gibi vahşi doğada yaşayan hayvanlara iyi bakmanın neden önemli olduğuna ilişkin araştırma yapmalarını ve kısa bir paragraf yazmalarını isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Dil Becerileri:

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Bir eylemin tekrarlanabileceğini anlar.
 • Bir sorunu çözmek için basit döngüler (tekrarlar) kullanan programlar geliştirir.
 • Bir hikaye karakterine yardım etmeye çalışır.
 • İş birlikçi tartışmalara katılır.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

TÜRKÇE
T.1.2.2.
Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.1.2.3.
Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur
a) Öğrencilerin kendilerini tanıtmaları sağlanır.
b) Öğrencilerin çevrelerini ve çevrelerindeki kişileri tanıtmaları sağlanır.
T.2.2.2.
Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.2.2.3.
Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur. (Öğrencilerin tanıdıkları kişiler, bildikleri yerler ve yaşadıkları olaylar hakkında konuşmalar yapmaları sağlanır.)

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.