SPIKE™ Essential

Helikopter

Maria’nın yürüyüş yapmak için Spike Dağı’na gitmesine yardım et!

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
3.-5. Sınıf
U3L3_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Helikopter dersini inceleyin.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa dil becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Bir kararı, seçimi ya da deneyimi bir arkadaşa açıklamakla ilgili kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle, bir arkadaşa yeni bir deneyimi (örneğin bir aktivite ya da filmi) anlatmak hakkında konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Yaşadığın yeni bir deneyimi birine anlattığında kendini nasıl hissedersin? Sence paylaşmak neden değerlidir?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak helikopteri çalıştırma görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Helikopteri çalıştıran programı oluşturun ve test edin.
 • Öğrencilerinizin uygulamada sıradaki iki hedefi tamamlamak için tekrarlamalarını ve modellerini test etmelerini sağlayın:
  • Helikopter eğildiğinde farklı davranmasını sağlayan bir program oluşturun.
  • Maria’nın bir sonraki macerası için helikopteri geliştirin.
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Maria’nın helikopteri Spike Dağı’na nasıl gitti? Maria’nın helikopterini bir sonraki macerası için nasıl geliştirdin?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizden, programlarını geliştirirken yaptıkları seçimleri tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Programını oluştururken yaptığın seçimleri açıklamak neden önemlidir? Programını başkalarına açıklamak, geliştirmene nasıl yardımcı olabilir?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, programlarını geliştirirken yaptıkları seçimleri açıklamadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Programımı geliştirirken aldığım kararları açıklayabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Programımı geliştirirken aldığım kararları açıklayabilirim.
  • Yeşil: Programımı geliştirirken aldığım kararları açıklayabilirim ve bir arkadaşımın da bunu yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Öğrencileriniz ilk hedeflerini tamamladıktan sonra, programlarını değiştirmelerine yardımcı olacak üç Kodlama Bloğu Fikri verilecektir.
 • Kodlama Bloğu Fikirlerinin amacı, kendi çözümlerini bulmak için denemeler yaparken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmektir.
Gecko U3L3_ICB_1 - tr-tr
Gecko U3L3_ICB_1 - tr-tr
Gecko U3L3_ICB_2 - tr-tr
Gecko U3L3_ICB_3 - tr-tr

Model İpucu

 • Öğrencileriniz ikinci hedefi tamamladıktan sonra, modellerini iyileştirmeleri için üç Esin Kaynağı Resim ve açık uçlu bir istek verilecektir.
 • Esin Kaynağı Resimler, denemeler yaparken ve modellerini değiştirirken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeye yardımcı olur.
U3L3_inspiration_img_1.png
U3L3_inspiration_img_1.png
U3L3_inspiration_img_2.png
U3L3_inspiration_img_3.png

Bu hedef için inşa yönergeleri bulunmamaktadır.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasından Helikopter hikayesini ve yönergelerini öğrencilerinize sesli okuyabilirsiniz.
 • Öğrencilerinizin modellerini değiştirmelerine yardımcı olmak için bir Esin Kaynağı Resim seçebilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Maria’nın helikopterine Renk Sensörünü veya başka bir motoru ekleyebilirsiniz.
 • Öğrenci gruplarını eşleştirerek, programlarını açıklamalarını ve birbirlerine iyileştirmeler önermelerini isteyebilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizden Maria’nın yürüyüşünde gördüğü, duyduğu, kokladığı ve hissettiği şeyler hakkında bir öykü yazmalarını isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Dil Becerileri: TÜRKÇE DİL BECERİLERİ EKLENTİSİ
T.3.4.3.
Hikâye edici metin yazar.
c) Öğrenciler yazılarına duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvik edilir.
T.4.4.4.
Bilgilendirici metin yazar.
a) Yazdıklarında duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvik edilir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Bir programı oluştururken yaptıkları seçimleri açıklar.
 • Otomatik çözümler oluşturur ve test eder.
 • İlgili bilgileri ve betimleyici ayrıntıları kullanarak bir deneyimi anlatır.

(İki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

HAYAT BİLGİSİ
HB.3.6.1.
İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.
HB.3.6.3.
Doğadan yararlanarak yönleri bulur.
HB.3.6.4
İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden örnekler verir.
(İnsanların doğal çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri üzerinde durulur. Olumlu etkilerine de
örnekler verilmesine özen gösterilir. Nesli tükenmekte olan canlılara örnekler verilir.)
HB.3.6.5.
Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.
(Daha iyi yaşanılabilir bir çevre için su, hava ve toprak gibi doğal kaynakların temiz tutulması, uygun
kullanılması ve ağaç dikilmesinin önemi üzerinde durulur. Ayrıca konuyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları
temel düzeyde tanıtılır.)

TÜRKÇE
T.3.2.2.
Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.3.2.3.
Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
(Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da öğretmen tarafından belirlenen bir konu
hakkında konuşma yapmaları sağlanır.)
T.4.2.2.
Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.4.2.3.
Hazırlıklı konuşmalar yapar.
a) Öğrencilerin izledikleri bir filmi tanıtmaları, görüş ve düşüncelerini belirterek anlatmaları sağlanır.
b) Öğrencilerin verilen bir konuyu görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları
sağlanır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
BT.5.D3.8.
Blok tabanlı programlama aracını kullanarak karar yapılarını içeren program oluşturur.
BT.5.D3.9.
Oluşturduğu programı test eder.
BT.5.D3.10.
Oluşturduğu programın hatalarını düzeltir.
BT.5.D4.6.
Koşul yapılarını kullanan algoritma tasarlar.
BT.5.D4.7.
Tekrar yapılarını kullanan algoritma tasarlar.
BT.5.D4.8.
Karmaşık işlemler için algoritma tasarlar.
BT.5.D4.9.
Hazırladığı algoritmada hataları ayıklar.
BT.5.D4.10.
Oluşturduğu programı test eder.
BT.5.D4.11.
Oluşturduğu programın hatalarını düzeltir.

TÜRKÇE DİL BECERİLERİ EKLENTİSİ
T.3.4.3.
Hikâye edici metin yazar.
c) Öğrenciler yazılarına duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvik edilir.
T.4.4.4.
Bilgilendirici metin yazar.
a) Yazdıklarında duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvik edilir.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.