SPIKE™ Essential

Kitap Önerici

Daniel’ın kitap önericisi, kitap seçmeyi nasıl daha heyecanlı hale getirebilir?

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
3.-5. Sınıf
U5L6_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Kitap Önerici dersini inceleyin.
 • Gerekirse konuyla ilgili bu sözcükleri önceden öğretin: edebi tür, kararsızlık, seçici ve başarı.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa dil becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Karar vermek hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle önemli bir karar vermeleri gereken bir zaman hakkında konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Karar vermek için hangi kriterleri kullandın? Kararından memnun olup olmadığını nasıl değerlendirdin?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak kitap önericiyi kitap seçmeye programlama görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Kitap türünü seçen programı oluşturun ve test edin.
 • Öğrencilerinizin uygulamada sıradaki iki hedefi tamamlamak için tekrarlamalarını ve modellerini test etmelerini sağlayın:
  • Kitap önericinin çalışma şeklini iyileştirmek için programı değiştirin.
  • Kendi gelişmiş kitap önericinizi tasarlayın.
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Daniel’ın sorunu neydi? Çözmesine nasıl yardım ettin? Daniel’ın kitap önericisini nasıl iyileştirdin? Neden iyileştirmeye karar verdin?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizin, bir çözümün başarılı olup olmadığına karar vermek için başarı kriterleri belirleme sürecini tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Başarı kriterleri belirlemek ve bir çözümü başarılı yapan şeyin ne olduğunu anlamak neden önemlidir? Başarı kriterleri, yaptığın bir şeyi iyileştirmene nasıl yardımcı olur?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, bir çözümü değerlendirmek için başarı kriterleri belirlemedeki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Bir çözümü değerlendirmek için başarı kriterlerini belirleyebileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Bir çözümü değerlendirmek için başarı kriterlerini belirleyebilirim.
  • Yeşil: Bir çözümü değerlendirmek için başarı kriterlerini belirleyebilirim, bir arkadaşımın da bunu yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Öğrencileriniz ilk hedeflerini tamamladıktan sonra, programlarını değiştirmelerine yardımcı olacak üç Kodlama Bloğu Fikri verilecektir.
 • Kodlama Bloğu Fikirlerinin amacı, kendi çözümlerini bulmak için denemeler yaparken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmektir.
Gecko U5L6_ICB_1 - tr-tr
Gecko U5L6_ICB_1 - tr-tr
Gecko U5L6_ICB_2 - tr-tr
Gecko U5L6_ICB_3 - tr-tr

Model İpucu

 • Öğrencileriniz ikinci hedefi tamamladıktan sonra, modellerini iyileştirmeleri için üç Esin Kaynağı Resim ve açık uçlu bir istek verilecektir.
 • Esin Kaynağı Resimler, denemeler yaparken ve modellerini kişiselleştirirken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeye yardımcı olur.
U5L6_inspiration_img_1.png
U5L6_inspiration_img_1.png
U5L6_inspiration_img_2.png
U5L6_inspiration_img_3.png

Bu hedef için inşa yönergeleri bulunmamaktadır.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerinizin modellerini kişiselleştirmelerine yardımcı olmak için bir Esin Kaynağı Resim seçebilirsiniz.
 • Kodlama ya da inşa aşamasında denemeler yaptırabilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Kitap önericinin yapılma şeklini değiştirebilirsiniz.
 • Programdaki yeni ve farklı kodlama bloklarını keşfedebilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizden, kitap önericilerinin seçtiği edebi türe göre hikayeler yazmalarını isteyin. Edebi türe uygun bir hikaye oluşturmak için diyalog ve betimleme gibi anlatı tekniklerini kullanmalarını sağlayın.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Dil Becerileri: TÜRKÇE DİL BECERİLERİ EKLENTİSİ
T.3.4.2.
Kısa metinler yazar.
c) Olayları oluş sırasına göre yazmaları sağlanır.
T.3.4.3.
Hikâye edici metin yazar.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Bir çözümü değerlendirmek için başarı kriterlerini tanımlar.
 • Farklı çözümleri karşılaştırarak hangisinin belirlenen ihtiyacı karşıladığını belirler.
 • Çeşitli iş birlikçi tartışmalara verimli bir şekilde katılır.

(İki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

TÜRKÇE
T.3.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik
edilir.
T4.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik
edilir.
b) Farklı bakış açılarına anlayışla yaklaşmanın önemi vurgulanır.
d) Bir konuşmadaki/tartışmadaki bakış açılarını ayırt etmeleri sağlanır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
BT.5.D4.4.
Farklı çözüm önerilerini belirli bir ölçüte göre karşılaştırır.
BT.5.D4.3.
Bir problem için farklı çözüm önerileri geliştirir.

TÜRKÇE DİL BECERİLERİ EKLENTİSİ
T.3.4.2.
Kısa metinler yazar.
c) Olayları oluş sırasına göre yazmaları sağlanır.
T.3.4.3.
Hikâye edici metin yazar.
a) Öğrenciler, yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
b) Olayların oluş sırasına göre yazılması gerektiği vurgulanır.
c) Öğrenciler yazılarına duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvik edilir.
T.4.4.3.
Hikâye edici metin yazar.
a) Olayların oluş sırasına göre yazılmasının gerekliliği hatırlatılır.
b) Kişi, olay ve mekân unsurlarının anlatılması sağlanır.
T.4.4.5.
Hayalî ögeler barındıran kısa metin yazar.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.