SPIKE™ Essential

Okul İcadı

Ekibin sınıfı için kendi icadını yapma zamanı!

45-90 dk.
Başlangıç seviyesi
3.-5. Sınıf
U5L7_web_thumbnail.png

Hazırla

NOT: Bu ders, 45 dakikalık iki ders zaman alacaktır.

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Okul İcadı dersini inceleyin.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa dil becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

A BÖLÜMÜ (45 dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 10 Dakika)

 • Yeni bir şeyler tasarlamakla ilgili kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle, okul gününde kendilerine yardımcı olacak yeni bir şey tasarlamakla ilgili konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Sınıfın için yapabileceğin en işe yarar şey ne olurdu?
 • Öğrencilerinizi ekiple tanıştırın ve hedef olarak ekibin sınıfında kullanabileceği yeni bir icat için beyin fırtınası yapma görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti, ekstra beyin fırtınası materyalleri ve bir cihaz dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 25 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Ekibin sınıfı için yeni bir icat tasarlayın. En az bir motor veya sensör (yani Renk veya Işık Sensörü) kullanın.
 • Öğrencileriniz, beyin fırtınası yapmak için ekstra materyallerle verilen LEGO tuğlalarını kullanabilir. Birden fazla çözüm bulmaya teşvik edin.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 Dakika)

 • Öğrencilerinizi bir araya toplayın ve öğrencilerin ilk fikirlerini sunduğu, akranlarına geri bildirim ve öneriler sağladığı bir paylaşım oturumu gerçekleştirin.

B BÖLÜMÜ (45 dakika)

Derinleştir

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin, bu dersin A Bölümündeki beyin fırtınası sırasında buldukları prototipleri ve fikirleri inşa etmelerini, programlamalarını ve test etmelerini isteyin.
 • En az bir motor veya sensör kullanmaları gerektiğini hatırlatın.
 • Modellerini ve programlarını 2-3 tekrarla test etmeye ve geliştirmeye teşvik edin.
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Değerlendir

(Tüm Sınıf, 15 Dakika)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, mühendislik tasarım becerilerini verilen görevi tamamlamak için kullanmadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Bir çözüm tasarlayabileceğimi, inşa edebileceğimi ve programlayabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Bir çözüm tasarlayabilirim, inşa edebilirim ve programlayabilirim.
  • Yeşil: Bir çözüm tasarlayabilirim, inşa edebilirim, programlayabilirim ve bir arkadaşımın da bunları yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Bu ders için kodlama yönergeleri ya da Kodlama Bloğu Fikirleri yoktur.
  • Öğrencilerinizi denemeler yapmaya ve kendi çözümlerini bulmaya teşvik edin.

Model İpucu

 • Bu ders için inşa yönergeleri ya da Esin Kaynağı Resimler yoktur.
  • Öğrencilerinizi, kendi modellerini oluşturmaya teşvik edin.
  • Ekstra desteğe ihtiyaçları olursa bu ünitedeki önceki derslerin inşa yönergelerine yönlendirebilirsiniz.
 • Bu ders için doğru ya da yanlış model yoktur.
  • Öğrencileriniz yepyeni modeller oluşturabilir, önceki derslerin modellerinden esinlenebilir ya da daha önceki derslerin modellerini yeniden yapabilir.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Okul İcadı hikayesini öğrencilerinize sesli okuyabilirsiniz.
 • Öğrencilerinize, yeni icatları konusunda fikir vermesi için önceki derslerden inşa yönergelerini verebilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • İki motor veya sensör kullanabilirsiniz.
 • Çözümü iki farklı şekilde hareket ettirmek için iki ayrı program oluşturabilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizin yeni icatları için reklam hazırlamalarını isteyin. İcatlarının, ekibin sınıfı için neden en iyisi olduğuna ilişkin bir yorum yazısı yazdırın.

Bu eklenti yapılırsa 90 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Dil Becerileri:

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Bir problemi çözmek için mühendislik tasarım becerilerini uygular.
 • Tasarım süreci kapsamında beyin fırtınası yapar.
 • Çeşitli iş birlikçi tartışmalara verimli bir şekilde katılır.

(İki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz
 • İSTEĞE BAĞLI: Beyin fırtınası için ek malzemeler (örn. kağıt, fen defteri vs.)

TÜRKÇE
T.3.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik
edilir.
T4.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik
edilir.
b) Farklı bakış açılarına anlayışla yaklaşmanın önemi vurgulanır.
d) Bir konuşmadaki/tartışmadaki bakış açılarını ayırt etmeleri sağlanır.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.