SPIKE™ Essential

Madde

Maria, pencereyi açtığında kağıtlarının havaya uçuştuğunu fark ediyor. Bu nasıl oluyor?

45-90 dk.
Orta seviye
5-6 Sınıf
45345_Science_U5_L1_Lesson_Thumbnail_(1).png

Hazırla

*(NOT: Bu ders, bir A Bölümü ve bir B Bölümü’nden oluşur. Her ikisi de standardın tam olarak öğrenilmesi için önemlidir. Zaman kısıtlıysa her iki bölümü de gözden geçirerek öğrencilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan öğeleri seçin.)

Bu derste öğrenciler, örnek resimlerden ilham alarak bir fan inşa edecekler. Onları, kendi fan fikirlerini tasarlayıp inşa etmeye teşvik edin.

 • Bilimsel Geçmiş - Madde:
  • Madde, nesnelerin yapıldığı malzemeleri ifade eder.
  • Maddenin kütlesi vardır ve katı, sıvı veya gaz halinde yer kaplar.
 • Öğrencilerin ön bilgilerini geliştirin - Madde: Temel bilim malzemelerinizi kullanarak bilgi, resim ve tanımları paylaşın.
  • Rüzgar, hareket eden havadır. Tüm maddeler gibi hava da görülemeyecek kadar küçük fiziksel parçacıklardan oluşur. (Öğrencilerin moleküller veya havayı oluşturan gaz türleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmez.)
  • Anahtar sözcükler: madde, hava, parçacık
 • İnşa ve Programlama Deneyimi: Ünite Planı’ndaki önerileri gözden geçirin. Bu ders için ayrıca:
  • SPIKE Uygulaması Başlat menüsündeki Motor öğretici etkinliğiyle pekiştirme yapabilirsiniz.
  • Daha fazla destek sağlamak için SPIKE Uygulamasının Yardım>Sözcük Blokları menüsünün Olay ve Sensör Blokları bölümlerini kullanabilirsiniz.
 • Malzemeler: Aşağıdaki adımlarla kağıt kuleler yapın: 1) Her bir kağıdı uzunlamasına üçe kesin. 2) Ortaya çıkan her üçte bir sayfanın uzun taraflarını katlayarak parantez şekli oluşturun. 3) Kağıdın kendi kendine dik durduğunu ama hafif bir esintiyle devrildiğini doğrulayın (şablona bakınız). İsterseniz derste öğrencilerinize kendi kağıt kulelerini yaptırabilirsiniz.

A Bölümü (45 dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

U5L1_Engage.png
 • Hikayenin ana karakter(ler)ini ve ilk görevi tanıtın: Maria, pencereyi açtığında kağıtlarının havaya uçuştuğunu fark ediyor. Bu nasıl oluyor?

 • DÜŞÜN—Ders konusu hakkında kısa bir tartışma başlatın

  • Hava nedir? Sadece boş bir alan mıdır? (Hayır, hava gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıklardan oluşur.)
  • Havanın yalnızca boş bir alan olmadığına dair günlük yaşamdan ne gibi kanıtlar gösterebiliriz? (Örnekler değişebilir. Öğrenciler, balon veya lastik şişirmekten, nefes alıp vermekten, rüzgarın estiğini hissetmekten vb. söz edebilirler.)
 • Her gruba bir LEGO® Education SPIKE Essential Seti ve cihazı dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 25 dakika)

 • Öğrenciler çalışırken, inşa etmeye ve programlamaya destek olmak için aşağıdaki örnekleri paylaşabilirsiniz. Resimlerin yalnızca tek bir fikri gösterdiğini ve öğrencilerin kendi fan fikirlerini tasarlamaları ve inşa etmeleri gerektiğini açıklayın.

 • Öğrenciler:

  • Temel modeli kullanarak, kağıt bir kuleyi rüzgarla devirecek bir esinti oluşturabilen bir fan İNŞA ETMELİDİR.
  • %100 hızdan başlayarak fanın kanatlarını döndürecek şekilde modellerini PROGRAMLAMALIDIR. Kağıt kuleyi 1) önüne, 2) bir tarafına veya 3) fandan farklı uzaklıkta yerlere koyarak fanın performansının etkisini test edebilir ve gözlemleyebilirler.
  • Modellerinin kağıt kuleyi devirip deviremeyeceğini test etmelidir.
  • Gerektiğinde yeniden tasarlamalı ve test etmelidir.
 • Kağıt kuleyi devirecek bir hava akımı oluşturan etkili fan kanatları inşa etmek için LEGO parçalarının nasıl kullanılabileceği hakkında beyin fırtınası yaptırın.

 • Çalışma süresinin yarısında, tanıdık bir sınıf rutini kullanarak öğrencilere fikir alışverişi yaptırın, sonra paylaşımlarından ilham alarak modellerini güncellemelerini sağlayın.

Örnek Fikirler

45345_Science_U5_L1_01.png
45345_Science_U5_L1_01.png
45345_Science_U5_L1_Paper_2.png
45345_Science_U5_L1_Paper_1.png
SPIKE Essential Matter - tr-tr

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • Paylaşmak için öğrencileri toplayın. 

 • Her gruptan, modellerini kullanarak fanlarının aşağıdakileri nasıl yaptığını göstermelerini ve açıklamalarını isteyin:

  • Hava parçacıklarını nasıl hareket ettirebiliyor?
  • Dokunmadan kağıt kuleyi nasıl devirebiliyor?
 • Öğrencileri, performansını iyileştirmek için modellerini nasıl değiştirdiklerini paylaşmaya davet edin.

 • B Bölümü—Açıkla ile devam etmek istiyorsanız öğrencilere modellerini bozdurmayın ya da yeniden inşa etmeleri için zaman tanıyın.

B Bölümü (45 dakika)

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • A Bölümü—Açıkla adımlarını tekrarlayarak başka gruplardan da öğrendiklerini göstermelerini ve açıklamalarını isteyin.

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 30 dakika)

 • (5 dk.) Öğrencilerin Derinleştirmesine yardımcı olmak için geçmiş temel bilgileri paylaşın: Karton veya başka malzemeler daha fazla hava itebildiğinden, LEGO parçalarından daha verimli fan kanatları yapmak için kullanılabilir.

 • (20 dk.) Öğrencilerinizin, uygulamadaki bir sonraki hedefi tamamlamak için modellerini tekrar yapmalarını ve test etmelerini sağlayın: Daha iyi bir fan kanadı tasarlamak için karton veya başka malzemeler kullanın. Fanınızı tekrar test edin. Ne oldu?

45345_Science_U5_L1_Materials.png
 • (5 dk.) Öğrencileri;

  • Görevi tamamlamalarını sağlayan veya inşa ederken öğrendikleri bilgi, fikir veya becerileri paylaşmalarını isteyin.
 • Öğrencilerin setleri ve çalışma alanlarını toplamalarını sağlayın.

Değerlendir

(Tüm Sınıf, 5 dakika)

 • Öğrencilerin fikir üretirken, inşa ederken ve programlarken düşünmelerini ve karar almalarını sağlayacak yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrenme hedeflerini gözden geçirin (Öğretmen Desteği kutusu).

 • Öğrencilerin ilerlemesini gözlemlemek için kontrol listesini kullanın:

  • Fanları,kısa bir mesafedeki bir kağıt kuleyi rüzgarla devirebiliyor.
  • Açıklamaları, görülemeyecek kadar küçük olsa da fanın üflediği hava parçacıklarının kağıdı iterek devirdiğini gösteriyor.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin。

 • Mavi tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabileceğimi düşünüyorum.
 • Sarı tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabilirim.
 • Yeşil tuğla: Bir program oluşturmak için yönergeleri uygulayabilirim ve bir arkadaşıma da yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:

 • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
 • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • İlk görevden sonra durun: Hava parçacıklarının bir kağıt kuleyi devirebileceğini gösteren bir fan modeli inşa edin. Açıklamalarını ortaya çıkarmak için öğrencilere evet/hayır soruları sorun.
  Bu dersin zorluğunu arttırmak için:
 • Öğrencilerin farklı motor hızlarının, örneğin maksimum %100’e kıyasla varsayılan %75 hızın etkilerini araştırarak karşılaştırmalarını isteyin. Havanın ve diğer madde parçacıklarının nasıl etkilendiğini açıklamak için bir diyagram çizmelerini ve etiketlemelerini isteyin.

Eklenti

 • Rüzgarın kuvvetini ölçmek için kullanılan Bofor ölçeği hakkında öğrenme materyalleri sağlayın. Öğrencilere, rüzgarı ölçerken öznel izlenimler yerine bir ölçek kullanmanın neden daha mantıklı olduğunu açıklayan Bofor ölçeği hakkında bir makale ya da reklam hazırlatın.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Kağıt bir kuleye üfleyerek kısa bir mesafe itebilecek motorlu bir fan geliştirecek.
 • Hava parçacıkları görülemeyecek kadar küçük olsa da fan tarafından kağıda doğru itilen hava parçacıklarının kağıdı devirdiğini açıklayabilecek.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education SPIKE Essential Seti
 • LEGO Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz
 • Bkz. Hazırla - Malzemeler

Fen Bilgisi:

 • F.6.4 Madde ve Isi/ Madde ve Dogasi
 • F6.4.1 Maddenin tanecikli yapisi
 • F. 6.4.2 Yogunluk

Matematik:

 • M.6.3.2 Alan Ölçme, (dersplani derinlestir bölümünde fana eklenen kartonlarin alanlarini ölçer ve alana göre havalandirdigi kagit sayisini karsilastirir)
 • M.6.4.1. Veri Toplama ve Degerlendirme; ders plani derinlestir bölümünde motorun hiznin degismesi ile havalanan kagit sayisi ve yer savrulan kagitlarin uzakligi datalarini grafikler ile ifade ederi iki veri grubunu karsilastirir

Bilisim Teknolojileri ve Yazilim:

 • BT.6.4.1. Tablolama Programlari, belirli bir amaç için olusturdugu tabloyu biçimlendirir, hesaplama islemleri yapar, amaca uygun grafik türlerini kullanarak veriyi görsellestirir.

Görsel Sanatlar:

 • G.6.1.2. Görsel sanatlar çalismasini olustururken farkli materyalleri ve teknikleri kullanir.

Extention/Uzanti Bölümü:

Türkçe:

 • T.6.2.1. Hazirlikli konusma yapar
 • T.6.4.4 Yazma Stratejilerini uygular

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.