Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie hoặc công nghệ tương tự trên các ứng dụng số của chúng tôi.

Cookie và công nghệ tương tự là các tệp dữ liệu nhỏ mà trình duyệt hoặc ứng dụng của bạn cài vào máy tính hoặc thiết bị của bạn. Khi được gửi tới hệ thống máy chủ của chúng tôi, thông tin này có thể giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ hoạt động bình thường, thân thiện với người dùng hơn.

Các ứng dụng của chúng tôi thu thập một số thông tin (ví dụ: thông tin về địa chỉ IP, trình duyệt, hệ điều hành, dấu mốc ngày và dấu mốc giờ). Chúng tôi sẽ không liên kết thông tin này với bất kỳ thông tin nào khác về bạn mà chúng tôi thu thập được, trừ khi bạn cho phép. Nhưng không phải cookie nào cũng giống nhau. Để biết danh sách các loại cookie mà chúng tôi sử dụng, vui lòng tham khảo phần bên dưới.

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie và công nghệ tương tự sau.

Cookie bắt buộc: Đây là những loại cookie và công nghệ tương tự bắt buộc phải sử dụng để hỗ trợ chức năng chính của ứng dụng, do đó, phải luôn bật cookie này. Loại này thu thập địa chỉ IP của bạn, ngôn ngữ và quốc gia bạn chọn, trong trường hợp xảy ra sự cố, hoạt động sử dụng ứng dụng của bạn khi sự cố đó xảy ra. Khi thu thập thông tin đó, chúng tôi sẽ không xin phép bạn, vì chúng tôi có mục đích chính đáng – đó là để duy trì chức năng chính. Xin lưu ý rằng, bạn có thể chọn không sử dụng các loại khác, nhưng không thể chọn không gửi thông tin bắt buộc.

Theo dõi thông tin không phải là thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể theo dõi thông tin này hoặc không, nếu theo dõi, chúng tôi có thể biết được bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi như thế nào để thống kê dữ liệu nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này vì mục đích chính đáng và không phải xin phép. Thông tin mà chúng tôi thu thập chỉ giới hạn ở thông tin ẩn danh và tổng hợp, không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân. Chúng tôi sẽ không đề nghị bạn cho phép thu thập thông tin này, tuy nhiên bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách nhấp vào tab cài đặt, sau đó chọn tính năng không tham gia."